Our Health

Archive for మే 29th, 2012|Daily archive page

పాజిటివ్ సైకాలజీ – ఆశావాదం ( ఆప్టిమిజం ).16.

In మానసికం, Our minds on మే 29, 2012 at 9:17 సా.

పాజిటివ్ సైకాలజీ – ఆశావాదం ( ఆప్టిమిజం ).16.

మనం సామాన్యం గా చాలా మందిని చూస్తూ ఉంటాము మన అనుభవం లో.   మనం ప్రత్యేకించి పరిశీలనగా చూడక పోయినా, కొంత మంది ,  కష్ట సమయాలలో , నిరంతరం అంటే కష్టాలు ఒక దానిమీద ఒకటి అనుభవిస్తున్నా కూడా , మంచి రోజులు వస్తాయి ‘ అనుకుంటూ ,జీవనం సాగిస్తారు. అలాగే ఇంకొంతమంది , కష్ట సమయాలలో , ఇంకా క్రుంగి పోయి , తమనూ , తమ ‘ తల రాత ‘ నూ , లేదా ‘ విధి రాత నూ ‘ నిందించు కుంటూ కాలం వెళ్ళ దీస్తారు. 
గత ఇరవై సంవత్సరాల కాలం లో ఈ ఆశావాదం లేక ఆప్టిమిజం  మీద  విస్తృతం గా పరిశోధనలు జరిగాయి.  వీటితో , ఆశా వాదం , లేదా ఆప్టిమిజం  అంటే పైన ఉదహరించినట్టు కాక చాలా లోతైన అర్ధం ఉందని. 
ఈ ఆప్టిమిజం  ను రెండు విధాలుగా , చెప్పుకోవచ్చు. 
షియార్ ఇంకా కార్వార్  అనే సైకాలజిస్టులు ఆప్టిమిజం ను ‘  మన జీవితం లో ఎప్పుడూ,  మనకు  చెడు కన్నా మంచే జరుగుతుంది అని అనుకునే స్వభావం లేదా  ప్రవ్రుత్తి   అని నిర్వచించారు.  అలాంటి వారు , మీద పిడుగులు పడుతున్నా , తమకు ఏమీ అపాయం జరుగదు అని అనుకునే వారు.   మన రోజు వారీ భాష లో అలాంటి వారు ఎప్పుడూ  జీవితం లో వెలుగు వైపు తమ   దృష్టి ఉంచుతారు. అదే  పెసిమిస్టు లు , అంటే నిరాశా వాదులు ,  వారి జీవితం లో ఏదో ఒకటి ఎప్పుడూ వారికి ప్రతికూలం గా జరుగుతుంది , తప్పకుండా ‘  అని అనుకునే వారు. 
ఇంకో సైకాలజిస్టు ,  మన పాజిటివ్ సైకాలజీ గురువు మార్టిన్ సెలిగ్మన్ ఈ ఆశావాదాన్ని  ఇంకో రకం గా నిర్వచించారు. ఆయన నిర్వచనం లో 
‘ ఆశావాదం మూలాలు కేవలం   మంచి మాటలు అంటే  ఆశాజనకమైన, లేదా విజయం గురించి  మాటలు అనుకోవడం కానీ , దృశ్యాలు ఊహించడం  లో కానీ ఉండదు.  ఆశావాదం లేక ఆప్టిమిజం  కారణాల గురించి మనం ఆలోచించే ధోరణి లో ఉంటుంది’ . 
( ‘ The basis of optimism  does not lie in positive phrases or images of victory, but the way you think about  causes’ )
దీనినే ‘ విశదమైన  ఆశావాదం’  లేదా  ఎక్స్ప్ల నేటరీ  ఆప్టిమిజం ( explanatory optimism ) అంటారు.  ఈ విశదమైన  ఆశావాదం , లేదా ఆప్టిమిజం మనకు నిత్య జీవితం లో చాలా ముఖ్యం. దీనిని అలవాటు చేసుకుంటే , జీవితానందం అధికం అవుతుంది. 
 ఈ విశదమైన ఆశా వాదం గురించి వచ్చే టపా లో విపులం గా తెలుసుకుందాము ! 

పాజిటివ్ సైకాలజీ – మతం చేసే హితం. 15.

In మానసికం, Our minds on మే 29, 2012 at 12:15 ఉద.

పాజిటివ్ సైకాలజీ –  మతం చేసే హితం. 15.

మన జీవితార్ధం తెలుసుకోవడం లో మన మతం చేసే హితం ఎంతో ఉంది. త్రికరణ శుద్ధి తో
( అంటే, మనసా , వాచా , కర్మణా ) ఆచరించే ఏ మతం అయినా  ఇహ పర సాధనకు సోపానం అవుతుంది. మతం తో  దానగుణం , సేవా దృక్పధం అలవడుతాయి.అలాగే వేదాంత ధోరణి , పరోపకార  నైజం , ఇలాంటి గుణాలు కూడా , జీవితార్ధాన్ని , జీవిత పరమార్ధాన్ని  మనకు ఎప్పటికప్పుడు తెలియ చేస్తూ , అధికానంద హేతువు అవుతాయి.  నిరంతరం విజ్ఞానాన్ని పెంపొందించు కోవాలనే తృష్ణ , జిహ్వ కూడా అధికానందం పొందడానికి దోహద పడతాయి.  
చిన్న చిన్న సేవా కార్యాలు ఒక క్రమం గా అంటే వారానికో పక్షానికో కొన్ని సార్లు  చేస్తూ ఉంటే కూడా , మనం  అధికానందం పొందుతాము.  అంతే కాకుండా, మనం చేసే చిన్న చిన్న సేవా కార్యాల  వల్ల మనం మన ఇరుగు పొరుగు వారితో మంచి సంబంధాలు ఏర్పరుచుకో గలుగు తాము. అలాగే వారి నుంచి పాజిటివ్ అభిప్రాయాలు కూడా స్వీకరించ గలుగుతాము .
క్షమా గుణం : మనం మన జీవితాలలో  ఎన్నో సంఘటనలు , మనకు కోపం , ఉద్రేకము కలిగిస్తూ ఉంటాయి. ఇలా మన కోపానికి ఇతరులు కూడా చాలా సమయాలలో కారకులవుతుంటారు. కానీ మనం క్షమా గుణం అలవరుచు కుంటే, మన మనసు తేలిక అవుతుంది.  మనకు అధికం గా కోపం తెప్పించిన వ్యక్తులు ఎవరైనా ఉంటే , వారిని క్షమిస్తూ ఉన్నట్టు ఒక ఉత్తరం రాసి పారేస్తే కూడా ఆ కోపం మాయ మవడమో, లేక తగ్గి పోవడమో జరుగుతుంది.  అలా కాక మనం, వారిని క్షమించ కుండా  తరచూ కోపం తెచ్చు కుంటూ ఉంటే ,  ఆ ( కోపం కలిగించిన ) సంఘటనలు పదే పదే  మన మనసులను తోలిచినట్టు అయి , మనను కలత పెడుతూ ఉంటాయి. 
ఇక్కడ సుమతీ శతక కారుడు వందల ఏళ్ల క్రితం వ్రాసిన పద్యం మనం గుర్తు చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే  ఆ పద్యం యదార్ధం కూడా ! 
తన కోపమే తన శత్రువు, 
తన శాంతమె తనకు రక్ష,దయ చుట్టంబౌ , 
తన సంతోషమే  స్వర్గము  
తన దుక్ఖమే నరకమండ్రు తధ్యము సుమతీ !

వచ్చే టపాలో ఇంకొన్ని సంగతులు తెలుసుకుందాము !
%d bloggers like this: