Our Health

Posts Tagged ‘Heart failure’

అతి గా సేవించే మద్యం, గుండె జబ్బును కూడా ఎట్లా త్వరితం చేస్తుంది?.6.

In Our Health on ఏప్రిల్ 29, 2012 at 10:42 ఉద.

 అతి గా సేవించే మద్యం, గుండె జబ్బును కూడా ఎట్లా త్వరితం చేస్తుంది?.6.

చాలా మంది కి తెలుసు. అతిగా సేవించే మద్యం  కాలేయాన్ని అంటే లివర్ ను ఎట్లా పనికి రాకుండా చేస్తుందో ! ఈ విషయం లో లివర్ ను ‘ త్యాగ శీలి ‘ గా చెప్పుకుందామా , లేక మనల్ని మోసం చేసే ఒక అవయవ భాగం గా చెప్పుకుందామా?
ఎందుకంటే, లివర్  లేక కాలేయం, అతి గా మద్యం సేవించే వారి కి ఏ విధమైన  లక్షణాలూ కనిపించ  నీయదు. ఇక్కడ గుర్తు ఉంచుకోవలసిన విషయం. అతి గా మద్యం ఎంత ఎక్కువ కాలం తాగుతుంటే, అంత  తీవ్రం గానూ , లివర్  కూడా పాడవుతూ ఉంటుంది. కానీ  లివర్  లేక కాలేయం  తన లో  అయిదు వంతులు పాడయి పోయినా  ఆ  లక్షణాలు ఏమాత్రం బయటకు జబ్బు రూపం లో కనపడ నీయదు. దానితో ‘ మందు ప్రియులు ‘ ‘ తాము ఇంకా చక్క గా , ఆరోగ్య వంతులు గా ఉన్నామని భ్రమ  పడుతూ  మద్య పానం నిరాటంకం గా చేస్తుంటారు.  ఇక  ఆరో వంతు లివర్ కూడా పాడయినప్పుడు,  లివర్  ఫెయిల్యూర్  లక్షణాలు  ప్రస్ఫుటం గా బయటకు కనిపిస్తాయి. అప్పటికి  చాలా ఆలస్యం అయి వుంటుంది. అంటే అప్పుడు , అంత గా చెడి పోయిన  లివర్ ను సరిచేయడం అసాధ్యం. అందుకే అన్నాను మొదట మనం ఈ  విషయం లో లివర్  ను  ‘ త్యాగ  శీలి ‘  అందామా లేక  ‘  మన జీవితాలను మందుకు త్యాగం చేయిస్తుంది ‘ అని అందామా అని ! 
మరి గుండె, రక్త ప్రసరణ ల పైన అతి మద్యం ప్రభావం ఏమిటి ? : 
మితి మించి  మద్యం ఎక్కువ కాలం తాగటం వల్ల  ,   మన రక్తం లో చెడు అంటే హాని కలిగించే  కొవ్వు లేక కొలెస్టరాల్ ను ఎక్కువ చేస్తుంది ( ఈ కొలెస్టరాల్ సంగతులు వివరం గా ముందు ముందు టపాలో తెలుసుకుందాము ).
అధిక రక్త పీడనం కూడా దీనితో చేరి , పక్ష వాతాలు రావడానికి  కారణ మవుతుంది. 
ఇంకో హాని నేరుగా గుండె కండరాలకు చేస్తుంది.  అతి మద్యం గుండె కండరాలను పెంచి, గుండె ను అతి గా వ్యాకోచింప చేస్తుంది. ఈ పరిస్థితిని   Dilated Cardiomyopathy  అంటారు. 
ఈ పరిస్థితి వస్తే గుండె పని చేయడం కుంటు పడుతుంది. అంటే హార్ట్ ఫెయిల్యూర్  ‘ Heart Failure ‘ అన్న మాట ! 
కొన్ని పరిశోధనల వల్ల  మితం గా మద్యం సేవిస్తే  కొన్ని  మన శరీరం లో కొన్ని లాభాలు కూడా ఉన్నాయని తేల్చారు. కానీ ప్రపంచ  ఆరోగ్య సంస్థ  కు చెందిన  ఒక   ప్రముఖ  వైద్యుడు                          ఈ  పరిశోధనల  ఫలితాలను కొట్టి పారవేశాడు. ఆయన , ప్రపంచం లో మద్యం ఉత్పత్తి,  వాడకం ఎక్కువ చేయడం కోసం, బడా కంపెనీలు ఆడుతున్న ‘ నాటకం ‘ అని చెప్పాడు. ‘ మితం గా తాగితే  లాభాలు ఉంటాయని  ప్రజలకు మద్యం తాగడాన్ని ప్రోత్సహించడం,  హాస్యాస్పదమూ , ప్రమాదకరమూ కూడా ! ‘  అని అన్నాడు. 
పైన ఉన్న పటం చూడండి. ఈ పటం లో  ఇంత వరకూ జరిగిన పరిశోధనలూ, పరిశీలనల వల్ల ,  దీర్ఘ కాలం మద్యం సేవిస్తే , మన దేహం వివిధ భాగాలలో కలిగే పరిణామాలు సూచింప బడ్డాయి.
అందులో కుడి ప్రక్క మితంగా మద్యం సేవిస్తే కలిగే లాభాలు కూడా ఆకు పచ్చ రంగు లో తెలుప బడ్డాయి.
ఇక్కడ ఒక విషయం ఎప్పుడూ గుర్తు ఉంచుకోవాలి. నూటికి తొంభై  తొమ్మిది మంది, ‘ అతి గా అంటే శరీరానికి హాని కలిగించే రీతిలో మద్యం తాగుతూ, వారు  ‘ మితం ‘ గా తాగుతున్నామని అనుకుంటారు.  అంటే వారికి వారు తమకు అనుకూలం గా  అమితం గా లేక మితం గా మద్యం తాగటాన్ని  అన్వయించుకుంటారు ! అది ముమ్మాటికీ   మద్యం హానికరమైన పరిమాణం లో తాగుతున్న నిజాన్ని ఒప్పుకోలేక పోవడమే.  ఇది మద్య పాన ప్రియులలో చాలా సాధారణం గా కనిపించే లక్షణం. దీనిని  శాస్త్రీయం గా డినైయాల్   Denial  అంటారు.
ఇక ఎడమ ప్రక్క ఎరుపు రంగు లో సూచించిన పరిణామాలు, తీవ్రమైనవీ, ప్రమాదకరమూనూ !  (   ఇక్కడ  ‘ కుడి ‘  ‘ ఎడమైతే ‘   పొరపాటు చాలా ఉంటుందోయ్ ! ‘ )  అసలు ఈ ‘ కుడి ‘ ఎడమ’ లు రెండూ పట్టించుకోకుండా,  అంటే మద్యం ‘ ముట్టుకోకుండా ‘                                                     నేరుగా జీవిత గమనం లో సాగి పోవడం ఉత్తమమంటారా ? ! మీ అభిప్రాయలు తెలపండి ! 
వచ్చే టపాలో ఇంకొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాము !

%d bloggers like this: