Our Health

Posts Tagged ‘Fibrillation’

హృదయం, లయ ఎప్పుడు తప్పుతుంది ?. 37.

In Our Health on మే 18, 2012 at 7:11 సా.

 హృదయం,  లయ ఎప్పుడు తప్పుతుంది ?. 37.

మునుపటి టపాలో చూశాము కదా !  గుండె లేక హృదయం రేటు , రిధం అంటే ఏమిటో!
ఇప్పుడు హృదయ  రిధం అంటే లయ  ఏ  ఏ  పరిస్థితులలో తప్పుతుందో తెలుసుకుందాము.
గుండె ధమనుల లో  రక్త ప్రసరణ సరిగా లేనప్పుడు: దీనినే కరోనరీ హార్ట్  డిసీస్  అంటారు ( coronary heart disease )
రక్త పోటు, అంటే అధిక రక్త పీడనం అంటే హై బీ పీ ఉన్నప్పుడు: చాలా కాలం బీ పీ ఎక్కువగా , కంట్రోలు లో లేకుండా ఉన్నప్పుడు , హృదయం అంటే గుండె కండరాలు పెరుగుతాయి. అప్పుడు  ఆ ఎక్కువగా పెరిగిన గుండె కండరాల ద్వారా విద్యుత్  సంకేతాలు సరిగా ప్రసరించక  అవక తవకలు కలగవచ్చు. అప్పుడు లయ తప్ప వచ్చు అంటే రిధం మారుతుందన్న మాట.
తయిరాయిడ్  సమస్య  ఉంటె : తయిరాయిడ్ హార్మోను మనకు చాలా అవసరం. కానీ ఆ హార్మోను  అంటే వినాళ గ్రంధి అంటే ఎండోక్రయిన్  గ్రంధి నుంచి  ఒక నిర్ణీత పరిమాణం లోనే మన దేహం లో వస్తూ ఉండాలి. ఎక్కువ ఉన్నా , తక్కువ ఉన్నా సమస్యలు సృష్టించి, హృదయం అంటే గుండె లయ తప్పటానికి కూడా కారణం అవుతుంది. ఊబ కాయం అంటే , అధిక  బరువు ఉంటె , దానితో గుండెలో ఉత్పన్న మయే సమస్య ల వల్ల కూడా గుండె లయ తప్ప వచ్చు.
డయాబిటీస్ అంటే మధు మేహం ఉంటె: మధు మేహం  కంట్రోలు లో లేనప్పుడు, వారి  బీ పీ లో నూ గుండె లోనూ వచ్చే మార్పుల వల్ల , ఇంకా రక్తం లో తీవ్రం గా గ్లూకోజు పరిమాణం తగ్గితే ( ఈ పరిస్థితిని  హైపో , హైపోగ్లయిసీమియా లేక hypoglycaemia  అంటారు ) కూడా గుండె లయ బద్ధం గా కొట్టుకోక పోవచ్చు.
రక్తం లో ఎలేక్త్రోలయిట్స్  సమ తుల్యం లోపించినప్పుడు : మన రక్తం లో ఎలెక్ట్రో లయిట్స్ అంటే లవణాలు అంటే సోడియం, పొటాసియం , క్లోరయిడ్ , వంటి లవణాలు సమ పాళ్ళ లో ఉండాలి. ఎందుకంటే ఈ  లవణాలు అతి తక్కువ పరిమాణం లో ఉండి, మన శరీరం లో ఉండే అన్ని నాడులలో నుంచీ విద్యుత్  తరంగాలు అంటే  ఇంపల్స్  ను ప్రసారం చేస్తాయి.  అంటే  ఈ చర్య  మన నిత్య జీవితం లో  కరెంటు వైరుల గుండా ప్రసారం ఆయె  పధ్ధతి లో జరుగుతుంది. కానీ  విద్యుత్తు అంత శక్తి వంతం కాదు. అందువల్ల ఈ విద్యుత్తు ను మిల్లీ వోల్ట్ లలో చెపుతారు సాధారణం గా ( అంటే  మామూలు గా కొలిచే విద్యుత్ వోల్ట్ లో పది లక్షల వంతు ). ఈ విషయం ఎందుకు తెలుసుకోవాలంటే , గుండె  లయ బద్ధం గా కొట్టుకోవడానికి కూడా గుండె లో ఉన్న నాడులు ఒక క్రమ పధ్ధతి లో  ఇంపల్స్ ను పంపుతూ ఉండాలి.  ఆ చర్యకు అవసరమయిన లవణాలు సమ పాళ్ళ లో లేనప్పుడు కూడా  ఇంపల్స్ సరిగా అందక , గుండె లయ తప్పుతుంది.
అతిగా కాఫీ కానీ ధూమ పానం అంటే స్మోకింగ్  చేస్తూంటే : ఈ చర్యలు కూడా , లయ తప్ప టానికి కారణాలు.
కొన్ని రకాల మందులు  తీసుకుంటుంటే వాటి  సైడ్ ఎఫెక్ట్స్  వల్ల : కొన్ని మందులు వేరే సమస్యకు తీసుకుంటున్నప్పుడు, వారి ప్రభావం వల్ల కూడా ఎరిత్మియా  రావచ్చు అంటే గుండె , లేక హృదయం లయ తప్ప వచ్చు.
మద్య పానం అతిగా చేస్తుంటే : 
‘ తకిట  తధిమి, తకిట  తధిమి , తందానా, హృదయ  లయల ,జతుల, గతుల  తిల్లానా ,
అని  అభిమాన కధా నాయకుడు కమల్ హసన్  ‘ సాగర సంగమం’ సినిమా లో  మద్య పాన  మత్తులో  బావి మీద నృత్యం చేస్తూ పాడే పాట , తెలుగు చిత్రాల  పాటల చిత్రీకరణలో  ఒక మరుపు రాని చిత్రీకరణ !
కమల్ హసన్  అలా లయ బద్ధం గా నృత్యం చేయ గలిగాడు కానీ , అతిగా మద్య పానం చేస్తే,  హృదయం లయ తప్పడం మాత్రం తధ్యం.  ఈ పరిస్థితిని ‘ హాలిడే హార్ట్ సిండ్రోం ‘ ( holiday heart syndrome ) అంటారు. ఇక్కడ కూడా కారణం, అతిగా సేవించిన మద్యం ,అవసరమయిన విద్యుత్ ఇంపల్స్ లను అవక తవక గా ప్రసరింప చేసి, తద్వారా హృదయం లయ తప్పేట్టు చేస్తుంది. దీని పరిమాణం సాధారణం గా  ఎట్రిఎల్ ఫిబ్రి లేషన్స్ ( atrial fibrillations ) గా కనిపిస్తుంది వారిలో.
( పైన ఉన్న చిత్రం చూడండి. అందులో నార్మల్ గా  గుండె  లో ఇంపల్స్ లు ఉంటె ‘  గుండె రాత ‘ ఎట్లా ఉంటుందో , అదే  ఎట్రియల్ ఫిబ్రి లేషన్స్ ఉన్నప్పుడు , అంటే గుండె అవక తవకలు గా కొట్టుకుంటున్నప్పుడు , ‘ గుండె రాత ‘ కూడా అవక తవకలు గా ఎట్లా ఉందొ ఇలా గుండె లయ తప్పితే పరిణామాలు కూడా  ‘ లయ తప్పుతాయి ‘ అంటే  ఉదాహరణకు  ఎట్రియల్ ఫిబ్రి లేషన్స్ ను కంట్రోల్ చేయక పొతే ,   గుండె లోనుంచి  రక్తం గడ్డ కట్టి ఆ గడ్డలు మెదడు కు వెళ్లి పక్ష వాతం కలిగించ వచ్చు ! ) 
వచ్చే టపాలో ఇంకొన్ని సంగతులు తెలుసుకుందాము !
%d bloggers like this: