Our Health

Archive for జనవరి 27th, 2013|Daily archive page

నలుగురిలోఉంటే , బిడియం ( సోషల్ ఫోబియా ) ఎట్లా ఉంటుంది?.3.

In ప్ర.జ.లు., మానసికం, Our Health, Our minds on జనవరి 27, 2013 at 12:06 సా.

నలుగురిలోఉంటే , బిడియం ( సోషల్ ఫోబియా )  ఎట్లా ఉంటుంది?.3.

 
సామాన్యం గా మానవులకు , కొత్త వారితో నలుగురినో , పది మంది నో కలిసినప్పుడు , కొంత బిడియం  ఉండడం సహజం. ఇది సామాన్యం గా వారితో కొంత సేపు ఉన్న తరువాత , లేదా మాట్లాడుతుంటే , తగ్గి పోతుంది. ఆ కొత్త వారితో కలిసి ఆ యా సందర్భాలను, ఆనందం గా గడపడం కూడా జరుగుతుంది. అట్లాగే ,మనకు అనేక మైన భయాలు ఉండవచ్చు , కొందరికి హైట్స్  అంటే ఎత్తైన భవనాల లోకి వెళ్ళాలంటే, లేదా సాలి పురుగును చూసో , కొంత భయం కలుగుతూ ఉంటుంది.
మరి భయం ఫోబియా అయ్యేది ఎప్పుడు ? : మరి ఈ రకమైన భయాలు చాలా మందికి ఉంటున్నా కూడా , వాటిని పట్టించుకోక , మనం చేయవలసిన పనులన్నీ  మామూలు గానే చేసుకుంటూ ఉంటాము ! కానీ ఈ రకమైన భయాలు , ఎప్ప్పుడైతే , మన నిత్య జీవితం లో మనం చేసుకునే మామూలు పనులకు కూడా అంతరాయం కలిగించి , మనలను ఆశక్తులను చేస్తాయో , అప్పుడు ఆ భయాలు ఫోబియా లు అనబడతాయి.సోషల్ ఫోబియా లో ముఖ్యం గా రెండు రకాలు గా ఆలోచించడం జరుగుతుంది.
A .మనం కలుసుకునే మనుషులు, మనల్ని ఏదో రకం గా విమర్శిస్తారనే భావన.
B . లేదా మనం నలుగురిలో ఏదో ఇబ్బంది కరం గా ప్రవర్తిస్తామేమో అనే భావన.
ఈ సోషల్ ఫోబియా కూడా రెండు రకాలు గా ఉంటుంది.
1. సాధారణ సోషల్ ఫోబియా :
a . ఈ రకం లో వీరు  కలుసుకోబోయే మనుషులందరూ వీరిని  చూస్తున్నారనీ, వీరు చేయబోయే ప్రతి పనినీ గమనిస్తున్నారానీ , అనుకుంటూ ఉంటారు !
b .వీరికి  ఇతరులతో పరిచయం చేసుకోవడం, లేదా ఇంకెవరితో నైనా చేయించుకోవడానికి  కూడా సుముఖం గా ఉండరు !
c .వీరు   బయటకు వెళ్లి , ఏ  షాపు కో , షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ కో , లేదా ఏ  హోటల్ కో వెళ్ళడానికి కూడా ఇబ్బంది గా ఉండి , బయటకు వెళ్ళడం మానేస్తారు !
d .నలుగురిలో, ఏ  పానీయం గానీ , ఆహారం కానీ తీసుకోవడానికి జంకుతారు !  
e .బయటకు వెళ్లి  పై బట్టలు తీసి వేసుకోవడానికి ( అంటే ఉదాహరణకు బీచ్ కు వెళ్ళినప్పుడు ) కూడా చాల సిగ్గు పడతారు వీరు ! ( ఇట్లాంటి పరిస్థితి పాశ్చాత్య దేశాలలో సాధారణం గా ఉంటుంది ! ) సోషల్ ఫోబియా పరం గా ఇది స్త్రీ పురుషులిద్దరికీ వర్తిస్తుంది ! 
f .అంతే  కాక ,  వీరు వీరి అవసరాలను తెలుపడానికి , అంటే ఎసర్టివ్  గా ఉండడానికి కూడా జంకుతూ  ఉంటారు , సోషల్  సిచు యే షన్  లలో ఉన్నప్పుడు .
ప్రత్యేకించి , ఏదైనా ఫంక్షన్ జరిగినప్పుడో , లేదా పార్టీ జరిగినప్పుడో ఈ సోషల్ ఫోబియా కనబడుతూ ఉంటుంది. ఈ ఫోబియా ఉన్న వారు ,  ఫంక్షన్ హాలు లోకి గానీ ,పార్టీ హాలులోకి గానీ ప్రవేశించడానికి జంకుతూ  ఉంటారు. అందు వల్ల , వారు ముందే అక్కడకు చేరుకున్నా , లోపలి కి ప్రవేశించక , బయటే తచ్చాడు తూ  ఉంటారు.ఈ సోషల్ ఫోబియా తీవ్రం గా ఉన్న వారు , ఒక సిగరెట్ తాగడమో , లేదా మందు పుచ్చుకోవడమో  కూడా చేస్తూ ఉంటారు , ఇట్లా పార్టీ లకు వెళ్ళే ముందు ! దానివల్ల పరిస్థితి ఇంకా సమస్యా భరితం అవుతుంది.
2.ప్రత్యేకమైన సోషల్ ఫోబియా : 
ఈ రెండో రకమైన సోషల్ ఫోబియా సాధారణం గా , సేల్స్ మెన్ లోనో , టీచర్లూ, సంగీత కారులూ , నటులు , లేదా నటీ మణులు అనుభవిస్తారు. వీరు సాధారణం గా  నలుగురిలో కలిసి సరదాగా ఉండడానికీ , సమయం గడపదానికీ ఏ విధం గానూ ఇబ్బంది పడరు. కానీ నలుగురిలో , ఒక విషయం మీద మాట్లాడ వలసి వచ్చినప్పుడు కానీ , వారికి సమాధానం ఇవ్వ వలసి వచ్చినపుడు కానీ , విపరీతం గా ఫోబియా కు లోనవుతారు !  వారి కి మాట రాక తత్తర పడుతూ ఉంటారు కూడా !  చాలా అనుభవం ఉన్న వారు కూడా ఈ ప్రత్యేకమైన సోషల్ ఫోబియా ఉంటే  ఇట్లా ప్రవర్తిస్తారు ! ఈ పరిస్తితులల్లో , వారు  ఆందోళనకు లోనై , చెమటలు పట్టడం , నోరు పొడిగా అవడం , గుండె వేగం గా కొట్టుకోవడం , మూత్ర విసర్జనకు ఆత్రుత పడడం  కూడా తరచూ జరుగుతూ ఉంటుంది ! ఇంకా తీవ్రం గా ఈ లక్షణాలు ఉంటే , అది ప్యానిక్ గా పరిణమిస్తుంది.  ఈ ప్యానిక్ ఎటాక్ లో , విపరీతమైన ఆందోళన , భయం కలిగి , వారు వారి పరిస్థితి మీద పట్టు కోల్పోతున్నామనే నిర్ణయానికి  వచ్చి , కూలబడి పోతారు ! కొన్ని క్షణాలు వారు శక్తి హీనులూ , నిర్వీర్యులూ అవుతారు ! 
 
వచ్చే టపాలో ఇంకొన్ని సంగతులు ! 
%d bloggers like this: