Our Health

Archive for జనవరి 25th, 2013|Daily archive page

నలుగురిలో బిడియమూ , సిగ్గూ !.2.

In ప్ర.జ.లు., మానసికం, Our minds on జనవరి 25, 2013 at 10:21 ఉద.

నలుగురిలో బిడియమూ , సిగ్గూ !.2. 

 
మిగతా కారణాలు :  సామాన్యం గా ఆందోళన ( ఏదో తెలియని భయం ) కూ బిడియానికీ , సంబంధం ఉందని శాస్త్రజ్ఞులు అభిప్రాయ పడతారు. చిన్న పిల్లలలో , భయం, భయం గా ఉంటున్న పిల్లల కంటే , భయం తక్కువ గా ఉన్న పిల్లలు తక్కువ సిగ్గు, బిడియం గా ఉంటారు. జీవ శాస్త్ర రీత్యా పరిశీలించినట్టయితే , భయం గా ఉన్న వారిలో కార్టిసోల్  అనే హార్మోను ఎక్కువ గా ఉత్పత్తి అవుతుంది. ఇటీవలి పరిశోధనలలో , ఇంకా కొన్ని హార్మోనులు కూడా ఈ బిడియాన్నీ, సిగ్గునూ మానవులలో ప్రభావితం చేస్తాయని తెలిసింది.
పాదరస ప్రభావం : పద్దెనిమిదవ శతాబ్దం లో ఇంగ్లండులో టోపీలు తయారు చేసే వారు , విపరీతమైన ఆందోళనా , భయాలకు లోనై , పిరికి గా ప్రవర్తిన్చేవారు ట.అంటే వారు స్త్రీ పురుషులైనప్పటికీ , ఈ లక్షణాలు తరచూ వారిలో కనిపిస్తుంటే , పరిశీలించి చూడగా , దీనికి కారణం , పాదరస ప్రభావం అని తెలిసింది.ఆ కాలం లో టోపీలు తయారు చేసే సమయం లో పాదరసం వాడే వారు. ఆ పాదరసం వారు పీల్చగా పీల్చగా , పాయిజనింగ్ అయి , వారిలో  ఆ లక్షణాలు కనిపించాయి.
చిన్న తనం లో బిడియం గా ఉండే వారు , పెద్దైనా కూడా అంతేనా ?:
చాలా మందిలో , బాల్యం లో ఉండే బిడియం , సిగ్గు, వారు పెరిగి పెద్దైన తరువాత మటు  మాయం అవుతుంది. వారు సమాజం లో చక్కగా , ఏ సిగ్గూ , బిడియామూ  లేకుండా ఇమిడి పోతారు.  కాక పొతే , బాల్యం లో ఈ బిడియమూ, సిగ్గూ , వారి చదువులో అభివృద్ధి కి అవరోధం గా ఉంటుంది.  క్లాస్ రూం లో  సిగ్గు , బిడియం ఉన్న విద్యార్ధులు , అవి లేని వారితో పోలిస్తే , తక్కువ గా పర్ఫాం చేస్తారు. అంటే వారి శక్తి సామర్ధ్యాలు పూర్తి  గా వినియోగించలేక పోతారు.చాలా సమయాలలో , ఈ సిగ్గూ , బిడియమూ , వివిధ సామాజిక  సమూహాలలో ఇతర ( కొత్త ) వ్యక్తులతో కలిసినప్పుడు  ఏమి మాట్లాడాలో తెలియక పోవడం వల్ల  ఉత్పన్నం అవుతుంది. ఇంకొన్ని సమయాలలో ఏదో తెలియని  అనీజీనెస్స్  అంటే  ఇబ్బంది గా అనిపించి కూడా , సిగ్గు పడ వచ్చు !  ఎక్కువ సమయాలలో ఈ రెండు కారణాలూ కలిసి కూడా బిడియమూ , సిగ్గూ కలిగిస్తాయి. 
తెలివి తేటలకూ, బిడియానికీ  సంబంధం ఉందా ? : 
ఇప్పటి వరకూ అనేక పరిశోధనల వల్ల , ఒకరి తెలివి తేటలకూ వారి బిడియానికీ , సిగ్గుకూ ఏమాత్రం సంబంధం లేదని తెలిసింది. ఏమైనా ఉన్నదంటే అది పాజిటివ్ సంబంధమే ! అంటే  సిగ్గు , బిడియం ఎక్కువ గా ఉన్న వారు , ఇతర ” మామూలు ” మనుషుల కంటే ఎక్కువ ప్రతిభావంతులని కూడా తెలిసింది.అందుకే , మనం చూస్తుంటాము , తరచుగా , మెడికల్ , ఇంజినీరింగ్ ప్రవేశ పరీక్షలలో ప్రధమం గా వచ్చినవారు ( అంటే టాపర్స్ ) కూడా , వినయం గా సిగ్గుగా , బిడియం గా కనిపిస్తూ ఉంటారు టీవీ షో లలో !  ఈ కారణం వల్ల నే , కొందరు మానసిక విశ్లేషకులు , ఈ సిగ్గు , బిడియాలు కాస్త ఎక్కువ గా చూపించే వారు , కేవలం తమకు ఇష్టం లేని , ప్రతి కూల  సామాజిక పరిస్థితులలో, అంటే సోషల్ సిచుఎషన్స్  లో  తమ ఇష్ట ప్రకారం, చేసే ప్రవర్తన కూడా కావచ్చు  అని అంటారు ( అంటే వారు , తమకు తెలిసి ఉండే , ఈ విధం గా ప్రవర్తిస్తారు, అంటే వాలంటరీ బిహావియర్ )
 
అందుకే, బిడియ  పడే వారూ , అతిగా సిగ్గు పడే వారు , కంగారూ , ఆందోళన పడ నవసరం లేదు , వారికి ఏదో తీవ్రమైన మానసిక రుగ్మత ఉందనుకుని !
 
వచ్చే టపాలో ఇంకొన్ని సంగతులు ! 

 

%d bloggers like this: