Our Health

Archive for నవంబర్, 2013|Monthly archive page

చదువుకోవడం ఎట్లా ?. 15.పాఠ్య పుస్తకాలు ఎట్లా చదివితే, ఎక్కువ ఉపయోగం ?

In ప్ర.జ.లు., మన ఆరోగ్యం., మానసికం, Our Health, Our minds on నవంబర్ 30, 2013 at 10:27 ఉద.

చదువుకోవడం ఎట్లా ?. 15.పాఠ్య పుస్తకాలు ఎట్లా చదివితే ఎక్కువ ఉపయోగం ? 

 
మునుపటి టపాలలో  చదువుకు కావలసిన సరంజామా  గురించీ ,  క్లాసు లో చెప్పే పాఠాల నోట్సు తీసుకునే పధ్ధతి గురించీ , తెలుసుకున్నాం కదా !  మనం తెలుసుకునే విషయాలన్నీ కూడా ,  మన లక్ష్యాన్ని అంటే బాగా చదువుకుని , మంచి ఫలితాలు పొందాలనే లక్ష్యాన్ని , చేరుకోవడానికి , ఎంతో సహాయ పడతాయి ! మంచి ఫలితాలు అంటే అవి కేవలం , పరీక్షలలో , మంచి మార్కులు రావడానికే పరిమితం అవకుండా , జీవితాలలో కూడా , చేసే ప్రతి పని లో నూ , ఒక పధ్ధతి ఏర్పడి ,  విజయం పొందే లా  ఉంటాయి , ఆ ఫలితాలు ! ఇప్పుడు పాఠ్య పుస్తకాలు చదివే విధానం గురించి  శాస్త్రీయం గా తెలుసుకుందాం !  చాలా మంది అనుభవజ్ఞులు తమ సంతానానికి ,  ‘ బాగా చదవాలి ‘ కష్ట పడి చదవాలి ‘ అనీ ,   పాఠ్య పుస్తకాలన్నీ , వల్లె వేయాలి , ‘ కంఠ తా పట్టాలి ‘  అని సాధారణ సలహాలు ఇస్తూ ఉంటారు ! అవన్నీ నిజమే , కానీ  ఆ చదివే పద్ధతుల గురించి విద్యార్ధులకు తెలియ జేయరు ! దానితో , పాఠ్య పుస్తకాలను చూడగానే , విద్యార్ధులకు  ఒక రకమైన గుబులు పుట్టుకుంటుంది ! ‘ ఇదంతా నేను చదవాలా ? ‘ అని  ఆందోళన పడుతూ ఉంటారు !  
ఈ క్రింది సూచనలు గమనించి , వాటిని అనుసరించడం అలవాటు చేసుకుంటే ,  పెద్ద పెద్ద పాఠ్య పుస్తకాలు చదివి ఆకళింపు చేసుకోవడం కూడా  చాలా సులువు అవుతుంది !   
 
ప్రధమ సూత్రం : S Q R 4   : ఈ అక్షరాలనూ , అంకె నూ , ‘ ఎస్క్యూ ఆర్ఫోర్ ,ఎస్క్యూ ఆర్ఫోర్ ,ఎస్క్యూ ఆర్ఫోర్ ,ఎస్క్యూ ఆర్ఫోర్ ‘  అని,  అనేక సార్లు వల్లించి,   అది మీ మనసులో నాటుకునేట్టు  అంటే మీరు మీ జీవితం లో ఎప్పుడూ మర్చిపోకుండా , నేర్చుకోండి ! 
 
S  అంటే సర్వే : ( survey  ) :  అంటే మీరు చదవ బోయే  పాఠమైనా , మొదట గా చూడగానే కంగారు పడకుండా ,  ఆ పాఠాన్ని , మొదలు నుంచి , ముగింపు దాకా  ఒక సర్వే చేయండి ! అంటే   ఉదాహరణకు : ఒక పాఠం  అయిదు పేజీలలో ఉంటే , మొదటి పేజీ లో ముందుగా ఆ పాఠం పరిచయం ఎట్లా చేశారు ? ఆ పాఠం దేని గురించి ? ,   అనే విషయం తెలుసుకోండి ! తరువాత  ఆ పాఠం లో తెలుసుకోవలసిన విషయాలను ఏదైనా సైడ్ హెడింగ్స్ రూపం లో ఇచ్చారా? ఇస్తే , ఆ సైడ్ హెడింగ్స్ ఏమిటి ?  అనే విషయం గమనించండి !  చివరగా , ఆ పాఠం  చివర గా  ఇచ్చిన సంగ్రహ వాక్యాలు అంటే సమ్మరీ కూడా చదవండి ! ఇట్లా సర్వే చేయడం వల్ల  మీకు , ఆ పాఠం తో మీకు  రచయిత ఏమి బోధించ దలుచుకున్నాడో  అర్ధం అవుతుంది !  గుర్తు ఉంచుకోండి : మీరు ఈ సర్వే లో కేవలం  ఆ పాఠం  గురించి ఒక  స్థూలమైన అంటే జెనరల్ అభిప్రాయం ఏర్పరుచు కుంటున్నారన్న మాట ! 
Q  అంటే క్వశ్చన్ : లేదా ప్రశ్న :  ఇది మీరు చదివే ఏ  పాఠమైనా , తప్పని సరిగా ఉండవలసిన లక్షణాలలో ఇంకొకటి ! ఒక సారి మీరు చదివే పాఠాన్ని సర్వే చేశాక , మీరు ఆ పాఠాన్ని , అనేక రకాలు గా ప్రశ్నించాలి.  అంటే , ఆ పాఠం , మిమ్మల్ని , రచయిత ఎందుకు నేర్చుకోమంటున్నాడు ?  ఆ పాఠం లో ప్రధాన విషయం ఏమిటి ?  అనే ప్రశ్నలన్నీ మీకై మీరు వేసుకోవాలి ! అంటే   చదివే సమయం లో, ఈ ప్రశ్నలకు జవాబులు అన్నీ మీరు ఆ పాఠం లో వెదకాలి !
 ఈ ప్రశలన్నీ కూడా తేలిక గా గుర్తు ఉంచుకోవడానికి  what? where? why? how? when? who?  ఈ ఆరు ప్రశ్నలనూ మీరు ప్రతి పాఠం నేర్చుకునే సమయం లో తప్పని సరిగా మీకై మీరే వేసుకుని , వాటి సమాధానాల కోసం ప్రయత్నించాలి !  మీరు ఆ  సమాధానాలన్నింటినీ ,  రాబట్టుకున్నారంటే , మీరు మీ పాఠం  , చాలా వరకు నేర్చుకున్నారనే చెప్ప వచ్చు !  విజ్ఞానం సంపాదించుకోవడానికి , లేదా చదువుకుని విద్యావంతులవడానికీ , ఈ  ఆరు ప్రశ్నలూ ,  అతి ముఖ్యమైనవి !  మీరు ఏ సబ్జెక్ట్ చదువు దామనుకున్నా కూడా ! 
వచ్చే టపాలో ఇంకొన్ని వివరాలు ! 

చదువుకోవడం ఎట్లా ? 14. నోట్సు రాసుకోవడం ఎట్లా ?

In ప్ర.జ.లు., మన ఆరోగ్యం., మానసికం, Our Health, Our minds on నవంబర్ 29, 2013 at 5:50 సా.

చదువుకోవడం ఎట్లా ? 14. నోట్సు రాసుకోవడం ఎట్లా ?  

పోలికలు మంచిదే ! :
క్రితం టపాలో, నోట్సు ఎట్లా తీసుకోవాలనే విషయం చాలా వరకూ తెలుసుకున్నాం కదా !   విద్యార్ధులు, కేవలం వారి కోసమై నోట్సు రాసుకోవడం అలవాటు చేసుకున్నా , ఇంకొన్ని ముఖ్యమైన విషయాల మీద కూడా దృష్టి పెడితే , వారు రాసుకున్న నోట్సు తో అత్యధికం గా లాభం పొందుతారు ! ఆ విషయాల లో ఒకటి ,  తాము రాసిన నోట్సు ను , తోటి విద్యార్ధుల నోట్సు తో పోల్చుకోవడం. ఇట్లా చేయడం వల్ల అనేకమైన ఉపయోగాలున్నాయి ! సామాన్యం గా , ఒక విద్యార్ధి , కేవలం తను ఒక రోజో లేదా కొన్ని రోజులో , స్కూలు కు కానీ , కాలేజీ కి కానీ వెళ్లక పోవడం వల్లనే , ఇతర స్నేహితుల వద్దనుంచీ , తోటి విద్యార్ధుల నుంచీ ,నోట్సు తీసుకుంటారు !  కానీ ఈ అలవాటును ఒక క్రమ పధ్ధతి లో చేస్తే , అంటే ,  ప్రతి వారమూ , తోటి విద్యార్ధుల నుంచి నోట్సు తీసుకోవడం అలవాటు చేసుకోవాలి !  ఈ పధ్ధతి తో , తాము మిస్ అయిన ముఖ్యమైన విషయాలను ఇతర విద్యార్ధుల నోట్సు తో  పోల్చుకుని , ఆ పాయింట్స్ కూడా  తమ నోట్సు లో రాసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ! ముఖ్యం గా, తోటి విద్యార్ధులు ఆ పాఠాన్ని ఎట్లా అర్ధం చేసుకుంటున్నారు ? , తమ కన్నా భిన్నం గా ? అని ఒక అంచనా కూడా వేసుకోవచ్చు !  తమ నోట్సు ను ఆ రకం గా ఇంకా బాగా రాసుకోవడం చేయవచ్చు !  వారు పాఠాన్ని వినే సమయం లో ఇంకేవైనా విషయాల మీద దృష్టి కేంద్రీకరించాలా లేదా అన్న విషయం కూడా వారికి బోధ పడుతుంది , ఇతర విద్యార్ధుల నోట్స్ తో వారి నోట్స్ ను పోల్చుకుంటే !  వారిలో స్నేహ భావం కూడా అలవడుతుంది ! పోటీ స్వభావం కూడా పెంపొందుతుంది !  ఈ పోటీ , కేవలం ఒక ఆరోగ్యదాయకమైన పోటీ గానే ఉండాలి కానీ , అసూయా ద్వేషాలకు  అవకాశం ఇవ్వ కూడదు ! 
సమీక్షించడం ( రివ్యూ ) , మళ్ళీ మళ్ళీ రాసుకోవడం ! మెరుగులు దిద్దడం : 
ఒక సారి,  ప్రతి పాఠం చెప్పే సమయం లోనూ నోట్సు రాసుకోవడం అలవాటు చేసుకున్నాక ,  ఇంకో అతి ముఖ్యమైన విషయం కూడా విద్యార్ధులు ఎప్పుడూ గుర్తు ఉంచుకోవాలి !  అది, నోట్సు రాసుకోవడం  అనేది ఒక్క సారి చేశాక , మీ పని అయి పోయిందని , చేతులు దులుపు కో కూడదు ! అంటే ఒక సారి రాసిన నోట్సు , ఫైనల్ కాకూడదు !   ఇంటికి వచ్చాక , ఆ నోట్సు ను అనేక సార్లు సమీక్షించుకోవాలి ! అంటే , ఆ విషయం మీద, మీరు రాసుకున్న నోట్సు , సంపూర్ణం గా ఉందో లేదో , తరచి చూసుకుంటూ ఉండాలి !  ఇట్లా చూసుకోవడం, అనేక మార్లు చేయాలి , అవసరమైతే !   ఈ చర్యలో పైన ఉదహరించిన , ఇతర విద్యార్ధుల నోట్సు తో పోలికే కాక ,ఒక పాఠ్య పుస్తకం నుంచి కూడా రిఫర్ చేసి  కొన్ని ముఖ్యమైన  విషయాలను , నోట్సు లో రాసుకోవచ్చు ! అంతే కాక , మీరు రాసుకున్న విషయాలను ఒక  పధ్ధతి లో  ఆర్గనైజ్ చేసుకోవాలి మీరు మీ నోట్సు లో !  ఇట్లా ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటే , మీరు రాసుకున్న నోట్సు సులభం గా అర్ధం అవుతుంది !   కొన్ని సమయాలలో మీరు కొన్ని పటాలు కూడా చేర్చు కోవలసిన అవసరం ఉండ వచ్చు , మీ నోట్సు లో !   మీరు, మళ్ళీ ,మళ్ళీ, నోట్సు ను రివైజ్ చేసి, కుదించి , మెరుగులు దిద్దుతూ ఉండడం వల్ల , మీకు   మీరు రాసుకున్న నోట్సు లో ఉన్న విషయాలు చాలా వరకు అర్ధం కావడమే కాక , మీరు ఎక్కువ కాలం గుర్తు ఉంచుకో గలుగుతారు కూడా  !  ఇట్లా చేయడం అలవాటు చేసుకుంటే , విద్యార్ధులకు చిన్న తనం నుంచే , తాము ( పాఠం లో ) గ్రహిస్తున్న విషయాలను , తరచి చూసి , సునిశితం గా పరిశీలించే , పరిశీలనా జ్ఞానం కూడా పెంపొందుతుంది !  చదివే ఏ చదువు లక్ష్యం అయినా అదే కదా !   చివరగా , ఇట్లా  మీరు శ్రమ పడి , అనేక రకాలు గా విషయాలను సేకరించి , రాసుకున్న నోట్సు ను  జాగ్రత్తగా , ఒక ఫైల్ లో నో ఫోల్డర్ లోనో  , బైండర్ లోనో పెట్టుకోండి !
నోట్సు   తీసుకోవడం ఎప్పుడూ, ఒక పధ్ధతి గా ఎట్లా చేయాలో సులభం గా గుర్తుంచు కోవడానికి    5R లు అంటే అయిదు R లు :  Record,Reduce, Recite, Reflect, and Review  ఉపయోగ పడతాయి , విద్యార్ధి జీవితం లో ! 
వచ్చే టపాలో ఇంకొన్ని సంగతులు ! 

చదువుకోడం ఎట్లా? 13. నోట్స్ ఎట్లా తీసుకుంటే ఎక్కువ ఉపయోగం ?

In ప్ర.జ.లు., మన ఆరోగ్యం., మానసికం, Our Health, Our minds on నవంబర్ 28, 2013 at 2:06 సా.

చదువుకోడం ఎట్లా? 13. నోట్స్ ఎట్లా తీసుకుంటే ఎక్కువ ఉపయోగం ? 

An Image On How To Take Good Notes In School.

నిన్నటి టపాలో నోట్స్  తీసుకోవడం ఎందుకో తెలుసుకున్నాం కదా ! మరి నోట్స్ ఎట్లా తీసుకోవాలి ?  
కావలసినవి : చిన్న క్లాసులలో : రెండో మూడో పెన్నులూ లేదా పెన్సిళ్ళూ  , ఇంకా రాసుకునేందుకు  తెల్ల కాగితాల నోటు పుస్తకం  ఇవి కనీస అవసరాలు !  పెద్ద క్లాసులు , లేదా కాలేజీ లో లెక్చర్లకు :  కూడా పెన్నులూ , నోట్ పుస్తకాల తో పాటుగా , మీరు లెక్చర్ ను కనుక టేప్ చేసుకోవాలని అనుకుంటే అదోకటీ ! కానీ ముందుగా లెక్చరర్ అనుమతి తీసుకోవాలి !   దీనివల్ల ఉపయోగం : లెక్చర్ నోట్ చేసుకొనే సమయం లో ఏమైనా  ముఖ్యమైన వివరాలు  నోట్ చేసుకోలేక పోయినా , తరువాత టేప్ విని , వాటిని మననం చేసుకోవడం కానీ , లేదా మళ్ళీ నోట్స్ లో నోట్ చేసుకోవడం కానీ చేయవచ్చు !  ఏ క్లాసు లో ఉండి చదువుకుంటున్నా , ముఖ్యం గా కావలసినది , మీ కృత నిశ్చయమూ , మీ ఏకాగ్రతా , మీ ఓపికా కూడా !  ఇంకో ముఖ్య విషయం :  క్లాసు లో చెప్పే పాఠం  వినపడక పోయినా , లేదా అర్ధం కాక పోయినా , చాలా మంది విద్యార్ధులు వారి నోట్ పుస్తకం లో,  బొమ్మలు గీస్తూ ( నేనూ చేశాను, కొన్ని క్లాసులలో ఇట్లా ! )  , లేదా అమ్మాయిలయితే , ముగ్గులు వేసుకుంటూ నో కాల యాపన చేస్తూ ఉంటారు !   కానీ అనుభవ పూర్వకం గా తెలుసుకున్నదేంటంటే , ఇది మంచి పధ్ధతి కాదు అని !   క్లాసు లో పాఠాన్ని వీలైనంత అర్ధం  చేసుకోవడానికి  అన్ని విధాలా ప్రయత్నించాలి !  కొన్ని సమయాలలో పాఠం అర్ధం కాక పోయినా , ఆ పాఠం లో మనకు కనీసం , కొత్త పదాలు తెలుస్తాయి !  
శ్రవణ కుమారులవ్వాలి, విద్యార్ధు  లందరూ ! :  అంటే మీరు చెప్పే మాటలను శ్రద్ధ గా వినడం అలవాటు చేసుకోవాలి !  ఒక తరగతి లో కానీ , లెక్చర్ హాలు లో కానీ , అనేక రకాలైన శబ్దాలు అవుతూ ఉంటాయి ! కొన్ని అనివార్యమూ , కొన్ని కావాలని చేసే శబ్దాలూ !  బోధించే వారి గొంతు నే ఏకాగ్రత తో వినడం అలవాటు చేసుకోవాలి ! మిగతా శబ్దాలను మీరు, మనసు తో ఫిల్టర్ చేసుకోవడం అలవాటు చేసుకోవాలి !  ఎందుకంటే , చెవులు సహజం గానే , వినబడే శబ్దాలనన్నిటినీ , రిసీవ్ చేసుకుంటాయి !  ఈ చర్య కు కేవలం మనం చెవులప్పగించి వినడమే ! కానీ ఏ శబ్దాలను  పట్టించుకోవాలి ? ! అంటే , మనసుకు పట్టించుకోవాలి , వేటిని  పట్టించుకోకూడదు ? అనే విషయాలను మనమే నిర్ణయించుకోవాలి !  అనేక రకాల అవరోధాలు ఉన్నా కూడా , ఏకాగ్రత తో కేవలం లెక్చరర్ చెప్పేదే , లేదా టీచర్ చెప్పేదే వినే  అలవాటు చేసుకోవాలి ! అంతే కాకుండా , కేవలం బోధించేది విని , త్వర త్వర గా అంతా రాసుకోవడానికి తంటాలు పడనవసరం లేదు !  ఆ  ప్రయత్నం లో , వినడం శ్రద్ధగా వినలేక పోవచ్చు ! కానీ శ్రద్ధ గా విని , అవసరమైన పదాలనే ,లేదా వాక్యాలనే రాసుకోవాలి !  ప్రతి సబ్జెక్ట్ లోనూ కొన్ని కొత్త పదాలు తెలుస్తూ ఉంటాయి , ప్రతి విషయం లోనూ ! ఆ పదాలను తప్పని సరిగా నోట్ చేసుకోవాలి  !  
మీదైన శైలి ని  అభివృద్ధి చేసుకోండి ! ( అదరాలి మీ స్టైల్ !  )  :   నోట్స్ తీసుకోవడం ఏ ఒక్కరి ఆస్థీ  కాదు ! ఏ ఒక్కరి హక్కూ కాదు !  విద్యార్ధులు తరచు గా ‘   ఆ అమ్మాయి నోట్స్ బాగా రాస్తుంది ! అనో , లేదా , ఆ అబ్బాయి బాగా రాస్తాడు ‘ అనో  ఇతర విద్యార్ధులను  అభినందించే పని లోనే ఉంటారు , కానీ వారంతట వారే ఆ పని  చేయరు ! అది చాలా పొరపాటు ! విద్యార్ధులంతా కూడా చక్కటి నోట్స్ రాయ గలరు ! ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరి కీ రెండు చక్కగా పని చేసే చెవులూ , చక్కగా రాయగలిగే ఒక చేయీ ఉన్నాయి కనుక !  వాటికి మీ మనసు ను తోడు చేస్తే,  మంచి నోట్స్ మీదే ! కొన్ని సూచనలు : నోట్స్ లో టీచర్ చెప్పే ప్రతి విషయాన్నీ రాసుకోవాలనే ప్రయత్నం చేయకండి , ఇది చాలా శ్రమ తో కూడినదే కాక ,  మీ ఏకాగ్రతను కూడా పరీక్షిస్తుంది !  2. మీ కోసమే , మీరు సంక్షిప్త పదాలను లేదా అక్షరాలను రాసుకోండి ! అంటే     భారత దేశం అని  బోధిస్తూ ఉంటే , Ind  అని నోట్ చేసుకోవచ్చు ! అట్లాగే,   విద్యార్ధులు అని బోధిస్తూ ఉంటే , stu. అని నోట్ చేసుకుని గుర్తుంచుకోండి !  ఈ రకం గా చేస్తే , మీరు విషయాలు అన్నీ నోట్ చేసుకోగలుగు తారు ! ఉన్న సమయం లో ! తక్కువ శ్రమ తో !  కానీ ఈ  సంక్షిప్త పదాలు , ఇంటికి వచ్చాక,  మీకు ఆ పదం పూర్తిగా గుర్తు వచ్చేయాలి !  ఇంకొన్ని ఉదాహరణలు : mathematics  ను maths అనీ ,  chemistry ని chem  అనీ ,  relative  density అని ఉంటే  re.d  అనీ రాసుకోవచ్చు కదా !  ఈ రకం గా, పెద్ద పెద్ద వాక్యాలకు షార్ట్ ఫాం లు మీరే ఏర్పరుచుకుని , నోట్స్ తీసుకునే సమయం లో వాటిని వాడితే ,  కాస్త మెదడు కు మేత లా ఉంటుంది !  అంతే కాకుండా , మీరు బోధించే విషయాలన్నీ కూడా గ్రహించ డానికి అవకాశం హెచ్చుతుంది ! 
 
 
 
 
వచ్చే టపాలో ఇంకొన్ని సంగతులు ! 

చదువుకోవడం ఎట్లా ? 12. నోట్స్ ఎందుకు రాసుకోవాలి ?

In ప్ర.జ.లు., మన ఆరోగ్యం., మానసికం, Our Health, Our minds on నవంబర్ 26, 2013 at 8:01 సా.

చదువుకోవడం ఎట్లా ? 10. నోట్స్ ఎందుకు రాసుకోవాలి ?

మునుపటి టపాలలో , మనం చదువుకోవడానికి , కావలసిన ప్రధాన సరంజామా ఏమేమి ఉండాలో , ఎట్లా ఉండాలో కూడా తెలుసుకున్నాం కదా !  ఈ సరంజామాలో ప్రధానమైనది, ఏకాగ్రతత !   అంటే, మనకున్న మెదడును పూర్తి గా అప్రమత్తత తో ఉంచి , చదివే విషయాల మీదే ఏకాగ్రత అంటే ఫోకస్ చేసి అంటే పూర్తిగా కేంద్రీకరించి , వాటిని అర్ధం చేసుకోవడమూ , అర్ధం చేసుకున్న విషయాలను మన మెదడు బ్యాంకు లో అంటే, మన మెమరీ స్టోర్ లో  జాగ్రత్త గా పెట్టుకోవడమూ ! ఇంత వరకూ బాగానే ఉంది ! మరి చదివిన విషయాలనూ , లేదా క్లాసు లో కానీ , కాలేజీ లో, లెక్చర్ హాల్ లో కానీ , తెలుసుకున్న విషయాలు వెంటనే మెమరీ స్టోర్ , అదే మన మెదడు బ్యాంకు లో  వేసుకోవడం కాస్త కష్టమైన పనే కదా !  మరి అప్పుడు చేయవలసిన కర్తవ్యం ఏమిటి ?:   ఆ సమయం లోనే మనకు ఆపత్బంధువు లా పనికి వచ్చేది,  మనం రాసుకునే నోట్స్ ! మరి ఈ నోట్సు , కధా కమామీషు తెలుసుకుందాం ! 
నోట్స్ ఎందుకు రాసుకోవాలి ? :  భాష,  మానవ  సంస్కృతి కి ఎట్లా జీవనాడి గా పరిగణించ బడుతుందో ,  రాత ( లేదా వ్రాత ) కూడా మానవుల మేధ ను  కాగితం మీద కనబడేట్టు చేసే ఒక ఉత్తమ సాధనం !   మనం, ఒక తెల్ల కాగితం మీద ఒక పెన్నుతో కానీ , పెన్సిల్ తో కానీ ఎడా పెడా , ఒక చివర నుంచి ఇంకో చివరకు కొన్ని గీతలు గీసి ,  ఆ గీతలను,  ఎవరికైనా చూపించి , వాటి భావం తెలియ చేయమంటే ,  పెద్దగా తడుము కోకుండా ,  ‘ ఇవేవో పిచ్చి గీతల్లా ఉన్నాయని ‘  చెప్పేస్తారు !  అదే, ఇంకో తెల్ల కాగితం మీద చక్కని దస్తూరీ తో అంటే చేతి రాత తో ముత్యాల్లాంటి అక్షరాలలో , ఒక  మనసుకు హత్తుకునే వాక్యం కానీ , సూక్తి కానీ , లేదా కధ కానీ రాస్తే ,చూసిన వారు వెంటనే , చదివినది అర్ధం చేసుకుని , అది రాసిన వారి భావం  తెలుసుకోగలరు !  అంటే కేవలం వారి చేతి రాత తో , ఎదుటి వారి భావాలను స్పష్టం గా తెలుసుకో గలుగుతున్నారన్న మాట !  పరీక్ష ల లో రాసే పేపర్ లో కూడా , విద్యార్ధి చదివిన విషయాలను సమాధానాల రూపం లో తెలుసుకుని , వాటి విలువ ను లెక్క కట్టేది  , కేవలం విద్యార్ధి  రాసే రాత చూసే  కదా ! మీరు నోట్స్ తీసుకున్తున్నారంటే , ఆ నోట్స్ మీకు ఆ పాఠం ఎంతవరకూ అర్ధమయిందో తెలిపే రికార్డు ! అంతా తెలిస్తే నోట్స్ బాగా ఉంటుంది ! కొంతే తెలుస్తే , మీకు అది కూడా రికార్డు గా ఉంటుంది , తరువాత , తెలుసుకోవలసినది తెలుసుకోవడానికి !
మరి నోట్స్ తీసుకోవడం లో జరిగే లాభం ఏమిటి ? :    ఒక సారి , మీరు నోట్స్ తప్పని సరిగా తీసుకోవాలి అనే నిర్ణయం తీసుకుంటే  !  అనేక చర్యలు, అంటే  మీరు చదువుకోడానికి ,  చదువుకున్నదీ , తెలుసుకున్నదీ , అర్ధం అవడానికీ , అర్ధమయింది , మెదడులో ముద్ర వేయడానికీ , ఉపయోగ పడతాయి ! అది ఎట్లాగో చూద్దాము !
పాఠం వింటున్నప్పుడు , మీరు కనుక ఒక నోట్ బుక్ , పెన్నూ , చేతిలో పెట్టుకుని సిద్ధం గా ఉంటే ,   మీరు మొట్ట మొదటగా వినేది ,  ఆ రోజు పాఠం గురించి !  అది మీరు నోట్ చేసుకుంటారు ,  ఆ రోజు డేట్ రాసుకుని , టీచర్ పేరు , లేదా లెక్చరర్ పేరూ , పాఠం పేరూ , మీరు రాసుకుంటారు !  మీరు రాసుకోలేక పొతే ,మీరు వినలేక పోవడం , లేదా , ఏకాగ్రత చూపక పోవడం , లేదా  ఆ రెండూ చేసినా , నిర్లక్ష్యం తో రాసుకోక పోవడం ! అంటే నోట్ చేసుకోక పోవడం ! జరుగుతాయి ! అంటే , మీరు రాసే నోట్స్ , మీరు ఎంత అప్రమత్తం గా మీ పాఠాలు వింటున్నారో , తెలియ చేసే , సాధనం అన్న మాట ! అట్లాగే , పాఠం లో సామాన్యం గా ఉండే , ముందు మాట  అంటే ఇంట్రడక్షన్ ,  ఇంకా అసలు పాఠం ,  కొన్ని ఉదాహరణలూ , ముగింపూ ఇవన్నీ కూడా , మీరు  మీ మనసు లగ్నం చేసి , ఏకాగ్రత లో  పాఠం వినక పొతే , నోట్ చేసుకోలేరు !  కానీ ఏకాగ్రత తో పాఠం మీద ఫోకస్ చేసి విన్నట్టయితే , ఒక క్రమ పధ్ధతి లో నోట్ చేసుకోగలరు ! ఆ చర్య తో , ఆ పాఠం , మీ మెదడు లో ‘ నానుతుంది ‘ కొన్ని అర్ధం కాని పదాలున్నా కూడా , వాటిని కూడా మీరు నోట్ చేసుకుంటే , తరువాత , వాటి గురించి తెలుసుకోవడానికి , మీకు అవకాశం ఉంటుంది ! ఇంకో ముఖ్య విషయం , మీకు పాఠం చెప్పే టీచర్ కానీ లెక్చరర్ కానీ , ఏ ఏ విషయాలమీద ఎక్కువ  దృష్టి పెట్టి మీకు ,బోధిస్తున్నారో , కూడా , మీరు తెలుసుకోవచ్చు ! అంటే , వారు,  పాఠ్య పుస్తకాలను  ‘ జల్లెడ ‘ పట్టి పాఠాన్ని మీకు సంగ్రహం గా బోధిస్తున్నారు కదా , మీరు  ఆ అధ్యాయం అంతా , టెక్స్ట్ బుక్ లో,  పొల్లు పోకుండా చదివి , మీ విలువైన సమయాన్ని వృధా చేసుకో నవసరం ఉండదు !  కేవలం పాఠం లో చెప్పిన వాటినే ,  టెక్స్ట్ బుక్ లో వెదికి , ఆ విషయాల మీదే ఎక్కువ కాన్సంట్రేట్ చేయ వచ్చు ! అంటే తక్కువ సమయం లో ఎక్కువ లాభం మీకు, ప్రతి పాఠానికీ తప్పని సరిగా  నోట్స్ తీసుకోవడం అలవాటు చేసుకుంటే ! నోట్స్ తీసుకుంటే ఇంకో ఉపయోగం కూడా ఉంది !  పరీక్ష రోజులకు ముందు కూడా మనకు ఉండేది ఇరవై నాలుగు గంటలే కదా !  ఆ రోజుల్లో కూడా మనం నిద్ర కూడా పోవలసినదే కదా, రాత్రి అవుతే ! మరి సంవత్సరమంతా చదివిన పాఠాలు పెద్ద పాఠ్య పుస్తకాలన్నీ , అంటే టెక్స్ట్ బుక్స్ అన్నీ , పరీక్షల ముందు రోజుల్లో మళ్ళీ రివైజ్ చేయడం అంటే పునశ్చరణం చేయడం అయ్యే పనేనా !  ఈ ప్రశ్నకు  సరి అయిన సమాధానానికి  మనకు కొన్ని క్షణాలే కదా పట్టేది ! మరి ఆ పరీక్షా  సమయాలలోనే , మీరు రాసుకున్న నోట్స్ , మహా విష్ణువు రూపం లో వచ్చి , ఉపయోగ పడి , ‘ పరీక్షా  మోక్షం ‘  కలిగిస్తాయి !  లేక పొతే ,  విద్యార్ధి గజేంద్రు లను , పరీక్షా మొసళ్ళు పట్టి , ‘ సప్లిమెంటరీ సముద్రం ‘  లోకి లాగుతూ ఉంటాయి ! 
ఇక వచ్చే టపాలో నోట్స్ ఎట్లా తీసుకోవాలో తెలుసుకుందాం !

చదువు కోవడం ఎట్లా ? 11. సమయ పాలన లో మిగతా విషయాలు !

In ప్ర.జ.లు., మన ఆరోగ్యం., మానసికం, Our Health, Our minds on నవంబర్ 24, 2013 at 10:56 ఉద.

చదువు కోవడం ఎట్లా ? 11. సమయ పాలన లో మిగతా విషయాలు ! 

Students in the village of Tahipur in Bihar used kerosene lanterns for studying.

చదువుకునేందుకు చోటు ఎట్లా ఉండాలి ? 
సామాన్యం గా  విద్యార్ధులు, తమ తోటి విద్యార్ధులతో , కేవలం చదువు మాత్రం తప్ప , మిగతా విషయాలన్నీ మాట్లాడడమూ ,  అంటే  క్యాంటీన్ లో గప్పా లు కొట్టడమూ , సినిమాలో సరదా గా ఎంజాయ్ చేయడమూ , రోడ్ల మీద  నడిచి కానీ వివిధ రకాలైన వాహనాలలో కానీ, తిరగడమూ చేస్తారు ! అవన్నీ , విద్యార్ధి దశలో సామాన్యమైనవే ! కానీ చదువు  విషయానికొస్తే , తమ చదువు తాము , ఏకాంతం గా చదువుకోవడం చేస్తారు ! కొంత వరకూ , తమ అసలు ‘ సరుకు ‘ ఎక్కడ బయట పడుతుందో అని అనుకుంటూ ఉండడం వల్ల ఇట్లా జరుగుతుంది !  ఆ ‘ సరుకు ‘ వారు బాగా చదువుతున్న వారవుతే , విలువైనది గానూ , చదువు అశ్రద్ధ చేసే వారైతే , విలువ ఎక్కువ లేనిది గానూ ఉంటుంది ! కొంత మంది విద్యార్ధులు , తాము బాగా చదువుతున్నామని ఇతర విద్యార్ధులకు తెలిస్తే , వారు గేలి చేస్తారనీ , ఆట పట్టిస్తారనీ , చదువు విషయం ఏమీ బయటకు చెప్పుకోరు ! కొందరు విద్యార్ధులు ఇతర విద్యార్ధులకు ఎక్కువ విషయాలు తెలియక పొతే , లేదా వారు కొన్ని సబ్జెక్ట్ లు కష్టం గా ఉన్నాయని మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే ,తమకు , ఆ సబ్జెక్ట్ బాగా బోధ పడుతున్నా కూడా , ఆ సంగతి తెలియ చేయకుండా , మిగతా వారితో వంత పాడతారు ! తమకూ ఆ సబ్జెక్ట్ కష్టం గా ఉన్నట్టు ! కానీ పరీక్షలో అత్యధికం గా మార్కులు సంపాదించు కుంటూ ఉంటారు ! 
మరి చదువుకునేందుకు చోటు ఎట్లా ఉండాలి ?  విద్యార్ధుల మనస్తత్వాలు, ఎవరివి ,  ఎట్లా ఉన్నా కూడా , కనీసం ముగ్గురు కానీ అంత కన్నా ఎక్కువ మంది కానీ , కలిసి చదువుకోవడం ఉత్తమం ! మరీ ఎక్కువ మంది అయితే , ప్రయోజనం ఉండదు ! అది ఒక క్లాస్ రూం లా తయారవుతుంది ! ప్రత్యేకించి,  ఏకాంతం గా చదివే విద్యార్ధులు కూడా , ఇట్లా  స్కూల్ లోనూ , కాలేజీ లోనూ చేరిన వెంటనే , ఇట్లా తమ కు నచ్చిన వారితో ఒక గ్రూప్ ను ఏర్పరుచుకోవడం మంచిది !   ఇంటి దగ్గరే ఉంటున్న వారూ ,  హాస్టల్ లో ఉంటున్న వారూ , లేదా  కాలేజీ లో కలిసే వారూ,ఇట్లా ఎవరి వీలు ను బట్టి వారు,  గ్రూప్ ను ఏర్పరుచుకోవాలి ! 
గ్రూప్ వల్ల ప్రయోజనాలు ఏమిటి ?  : ఒక స్థిరమైన, ఉత్సాహ భరితమైన , ప్రేరణా పూరితమైన ,  చదువు వాతావరణం ఏర్పడుతుంది !  పోటీ తత్వం పెరుగుతుంది !  ఇతర విద్యార్ధులు ఓపెన్ గా అన్ని విషయాలూ చర్చించు కుంటూ ఉంటే , ఆత్మ విశ్వాసం పెరుగుతుంది ! ముఖ్యం గా చదవాలనీ ,  బాగా మార్కులు తెచ్చుకోవాలనీ కూడా పట్టుదల పెరుగుతుంది !   మంచి స్నేహితులు గా మారే అవకాశం ఉంది ! వారి మనస్తత్వాలు తెలుసుకోవడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది. జీవిత గమనం లో కలిసి ప్రయాణం చేసే అవకాశం ఉంటుంది ! అంటే ఒకే దేశం లో పని చేయడమో , లేదా ఒకే సంస్థ లో పనిచేయడమో  కూడా జరగవచ్చు , చాలా సందర్భాలలో !  ఆత్మ న్యూనతా భావం తగ్గి పోతుంది ! డిప్రెషన్ కు అవకాశాలు తగ్గుతాయి ! వారికి తెలియ కుండానే , ఇతర స్నేహితులను గౌరవించడం , వారి అవసరాలకు కూడా ప్రాధాన్యత నివ్వడం , అలవాటు అవుతాయి ! ఈ గుణాలు , ముందు ముందు , వారు చదివే పై చదువుల్లోనూ , లేదా చేయ బోయే ఉద్యోగాల్లో నూ ఎంత గానో ఉపయోగ పడతాయి !  ఇట్లా , ఎన్నో లాభాలున్నాయి , కలిసి చదువుకుంటే ! 
కలిసి చదువుకుంటే, కలిగే చెడు ప్రభావాలు ఏమిటి ? :  చాలా సమయాలలో , ఆ గ్రూప్ లో ఉన్న ఒక్కరైనా స్మోకింగ్ అలవాటు చేసుకుంటే ,  ఆ ప్రభావం మిగతా విద్యార్ధుల మీద పడుతుంది !  ఒకటి : వారు తమ సహ విద్యార్ధులు స్మోకింగ్ చేస్తుంటే , తాము చెయ్యట్లేదు , ఆ గ్రూప్ లోనుంచి వెలి వేస్తారనే భయం తో , మానసిక వత్తిడి తో , వారూ స్మోకింగ్  మొదలు పెట్టే ప్రమాదం ఉంది ! ఒక వేళ , మొదలు పెట్టక పోయనా , గ్రూప్ లో ఉన్న ఇతర విద్యార్ధులు స్మోకింగ్ చేస్తుంటే , ఆ స్మోక్ తమకు సోకి , వారూ వివిధ రోగాలూ , క్యాన్సర్ ల బారిన పడే ప్రమాదం ఉంది ( దీనిని ప్యాసివ్ స్మోకింగ్ అంటారు , ఇది శాస్త్రీయం గా నిరూపించ బడింది కూడా ! ) ఇట్లా గే మిగతా చెడు అలవాట్లు కూడా ! ఈ అలవాట్లు లేని విద్యార్ధులు , మొదటి దశాలలోనే అప్రమత్తమవాలి !  జాగ్రత్త గా, ఈ అలవాట్లు లేని వారితోనే , జత కట్టాలి ! గమనించ వలసినది , మీరు కేవలం , ‘ ఆ అలవాట్లను ‘ మాత్రమే , అసహ్యించు కుంటున్నారు !  ఆ అలవాట్లున్న మీ స్నేహితులను కాదు ! ఇక ఇట్లా జత కట్టిన వారు, చదువుకోవలసిన చోట్లు అనేకం అవ్వచ్చు !  స్కూల్ లైబ్రరీ , కాలేజీ లైబ్రరీ , లేదా ఒక మాదిరి గా బిజీ గా ఉన్న కాఫీ హోటల్ , లేదా క్యాంటీన్ , ఇట్లా ఏ  స్థలమైనా  పవిత్రమవుతుంది , ఏకాగ్రత తో మీరు అక్కడ  చదువు కొన సాగిస్తే !  ఒక్కో చోటు,  మీ స్మృతి పధం లో శాశ్వతం గా , మీ జీవితాంతం ఉండి పోతుంది , మీరు  ప్రయోజకులయ్యాక ! 
వచ్చే టపాలో ఇంకొన్ని సంగతులు ! 
( మీకు తెలుసా?  ఈ టపా మీకు నచ్చితే , ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు ! నచ్చక పొతే ,తెలియ చేయ వచ్చు ! ఈ టపా మీద, ‘మీ ప్రత్యేకమైన  ముద్ర ‘ వేయండి ! మీ స్పందన తెలియ చేయండి ! మన తెలుగు లో కానీ , ఆంగ్లం లో కానీ ! )

చదువు కోవడం ఎట్లా ? 10. సమయ పాలన. ( టైం మేనేజ్ మెంట్ ).

In ప్ర.జ.లు., మన ఆరోగ్యం., మానసికం, Our Health, Our minds on నవంబర్ 23, 2013 at 11:59 ఉద.

చదువు కోవడం ఎట్లా ? 10. సమయ పాలన. ( టైం మేనేజ్ మెంట్ ).

 

మునుపటి టపాలో, సరైన సమయం లో ఆప్రమత్తమై , తీసుకునే నిర్ణయాలు ,  ఎంత మేలు కలిగిస్తాయో ( మూడు చేపల కధ ద్వారా ) తెలుసుకున్నాం కదా ! భారతీయులలో చాలా మందికి , కర్మ సిద్ధాంతం బాగా వంట బట్టి ఉంటుంది ! కానీ చాలా మంది, ఈ కర్మ సిద్ధాంతాన్ని వక్రీకరించి , ‘ ఎప్పుడు ఏది జరగాలని ఉంటే , అది జరుగుతుంది ‘ అది మన చేతుల్లో ఏమీ లేదు ‘   అని భాష్యం చెప్పడమే , మనం వింటూంటాం కానీ ‘ అసలు కర్మ సిద్ధాంతం ‘  నీవు చేయ వలసిన కర్మలను త్రికరణ శుద్ధి గా చేయి ! ఫలితం నీ చేతులలో లేదు ! అనే కదా !   కానీ విద్యార్ధుల విషయం లో కొస్తే , చాలా మంది విద్యార్ధులు ,  పరీక్షల కోసం వారు చేయ వలసినది చేయకుండా , కేవలం మంచి ఫలితాలు మాత్రమే రావాలని కోరుకుంటారు !  ఇట్లా ఆలోచించడం ఎంత వరకు సమంజసం ? ఈ ఆలోచనా ధోరణి తో  కేవలం , బాధనూ , కష్టాలనూ కొని తెచ్చుకోవడమే అవుతుంది ! అందుకే , ప్రతి విద్యార్ధీ , తమ కర్తవ్యాన్ని ఎప్పుడూ మర్చి పోకూడదు ! 
ఇప్పుడు సమయ పాలన లో మిగతా విషయాలు తెలుసుకుందాం ! 
1. మొదట ఎంత సమయం , ఏ సబ్జెక్ట్ కు వినియోగించాలి అనే విషయం నిర్ణయించు కున్నాక , ఆ విషయాలు విపులం గా ఒకే చోట మీకు గుర్తు గా ఉండే చోట నోట్ చేసుకోండి. ఉదాహరణకు ,  మంగళ వారం సాయింత్రం ఏడు నుంచి తొమ్మిది గంటల వరకు  సైన్సు చదవాలని నిర్ణయించు కుంటే  ఆ రోజుకూ ఆ సమయానికీ మీరు బద్ధులై ఉండాలి. అంటే ఎట్టి  పరిస్థితి లోనూ  ఆ నిర్ణయించిన సమయం లో వేరే పనులు ఏవీ చేయకుండా , కేవలం సైన్సు చదవడం కోసమే ఉపయోగించాలి. ఇట్లా మీరు , బాగా ఆలోచించి వేసుకున్న టైం టేబుల్ ను సాధ్యమైనంత వరకూ , పూర్తి గా ఆచరించడం అలవాటు చేసుకోవాలి !  ఒక సారి మీరు ఈ పధ్ధతి కి అలవాటు పడితే ,  మీరే గమనిస్తారు , మీకు చదవడం ఎంత సులువు అవుతుందో !  
2. వేటికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి ?: పైన చెప్పిన విధం గా మీరు ఒక ‘ గాడి ‘ లో పడ్డాక , అంటే ఒక నిర్ణీత మైన చదువు సమయాలకు అలవాటు పడ్డాక ,   ఏ  సబ్జెక్ట్ లకు ఎంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలో నిర్ణయించుకోవాలి ! ఆ విషయం , మీకే బాగా తెలుస్తుంది ! అంటే అది ఒకరు చెప్పేది కాదు , మీకు ఏ సబ్జెక్ట్ లు తేలిక గా ఉన్నాయో , వాటికి తక్కువ సమయమూ , ఏవి కష్టమని పిస్తున్నాయో , వాటికి ఎక్కువ సమయమూ కేటాయించడం చేయాలి ! 
3. స్కూల్ లోనూ , కాలేజీలో నూ ఉండే వివిధ వ్యాపకాలకు సిద్ధ పడండి ! : స్కూల్ జీవితమూ , విద్యార్ధి దశా , ప్రతి ఒక్కరి జీవితం లో నూ  మధురానుభూతులు ! ఆ సమయం లో అనేక కార్య క్రమాలు , ప్రతి విద్యార్ధి కీ ఆనంద దాయకం గానూ , మరచి పోలేనివి గానూ ఉంటాయి ! కానీ ప్రతి విద్యార్ధీ ఎప్పుడూ గుర్తు ఉంచుకోవలసిన విషయం ,  వారి చదువు , వారి చదువును ఒక ప్రధాన విషయం గా భావించాలి ! మిగతా వ్యాపకాలన్నీ కూడా తరువాతే !  పైన చెప్పిన విధం గా,  ఒక చదువు పధకానికి అలవాటు పడ్డాక , ఒక వారం ఆ పధ్ధతి లో చదివాక , కొంత సమయాన్ని , అందుకు , అంటే వారమంతా చదువుకున్నందుకు ప్రతి ఫలం గా , మీ కు ఇష్టమైన వ్యాపకం లో మీరు రిలాక్స్ అవ్వ వచ్చు ! అంటే, మీరు ఒక వారం చదివాక , మీకు తోచిన విధం గా విశ్రమిస్తున్నారన్న మాట. అది అనేక రకాలు గా ఉండవచ్చు ! ఆడుకోవడమో , లేదా , స్నేహితులతో ఒక సినిమా కు వెళ్లడమో , లేదా ఒక కొత్త ప్రదేశాన్ని చూడడమో , లాంటివి ! ఇవి కేవలం మీ ఇష్టాయిష్టాల మీద ఆధార పడి  ఉంటాయి !  గమనించ వలసినది , మీరు ఇట్లా చేస్తూ , మీ చదువును కేంద్ర బిందువు గా నిర్ణయించి , మిగతా విషయాలు ఆ పరిధిలో , చదువు చుట్టూ ‘ తిరిగేట్టు ‘ నిర్ణయించు కుంటున్నారు ! చాలా మంది విద్యార్ధులు , వివిధ వ్యాపకాలను కేంద్ర బిందువు గా చేసికొని , చదువును  కేవలం ఆ వ్యాపకాల పరిధిలో ఉండేట్టు నిర్ణయించు కుంటారు !  ఇట్లా చేయడం తో, చదువు  ఎప్పుడూ , వారికి దూరం గా ‘ పరిభ్రమిస్తూ ఉంటుంది ‘ ! 
వచ్చే టపాలో ఇంకొన్ని సంగతులు !  

 

చదవడం ఎట్లా ? 9. సమయ పాలన ! ( టైం మేనేజ్ మెంట్ )

In ప్ర.జ.లు., మన ఆరోగ్యం., మానసికం, Our Health, Our minds on నవంబర్ 22, 2013 at 8:27 సా.

చదవడం ఎట్లా ? 9. సమయ పాలన ! ( టైం మేనేజ్ మెంట్ ) 

క్రితం టపాలో చదువుకోవడానికి టైం చార్ట్ లు వేసుకోవడం, విద్యార్ధికి  ఎంత ఉపయోగ కరం గా ఉంటుందో తెలుసుకున్నాం కదా !  ఈ టైం చార్ట్ వేసుకోవడం , బాల బాలికల బాల్యం నుంచీ , నేర్పించాలి తప్పని సరిగా , వారి తల్లి దండ్రులు , కేవలం పరీక్ష ల ముందు రోజుల్లో కాక !   అట్లా చేస్తే , కేవలం చదువు కే కాక , బాల బాలికలు , వారి జీవితం లో చేయ బోయే ప్రతి పనినీ ఆలోచించి, తదనుగుణం గా ఒక ప్లాన్ లేదా పధకం వేసుకుని , దానిని ఆచరించడానికి అలవాటు పడతారు !  అంటే ,  వారు మూడు చేపల కధ లో దీర్ఘ దర్శులవుతారు ! (  మూడు చేపల కధ తెలియని వారికి :   ఒక చెరువులో ఒక మూడు చేపలు చాలా స్నేహం గా ఉంటాయి ! ఆడుతూ పాడుతూ హాయిగా కాలం గడుపుతూ ఉంటాయి !  ఆ ఏడాది వానలు పడలేదు ! చెరువు ఎండడం మొదలు పెట్టింది !   ఆ మూడు చేపలలో ఒక చేప దీర్ఘ దర్శి  , మిగతా చేపలతో  ‘  మనం ఇంత కాలం సఖ్యత తో  ఆడుతూ పాడుతూ , ఈ చెరువులో ఆనందం గా గడుపుతున్నాం ,  మీరు గమనించారో లేదో , ఈ ఏడాది , వానలు సరిగా పడక పోగా, ఎండలు కూడా మండి పోతున్నాయ్ ! తిండి లేక ఎక్కువ మంది  బెస్త వారు మన చెరువు కే వస్తున్నారు మనల్ని పట్టుకోవడానికి , తేలిక గా దొరుకుతామని ! ఈ  పరిస్థితి విషమించే లోగా మనం, ఇంకో లోతైన చెరువు కు మనమంతా ఇప్పుడే వెళ్ళక పొతే , మన మనుగడ కష్టం ‘ అని ప్రబోధం చేసింది !  మిగతా రెండు చేపలూ అందుకు ఒప్పుకోలేదు !  రెండో చేప ‘ ప్రాప్త కాలజ్ఞుడు ‘  ,  ‘ ఆ పరిస్థితి వస్తే అప్పుడు చూసుకుందాం లే ‘ ! అని ధీమా చూపింది !  ఇక మూడో చేప, ‘  హ్రస్వ దృష్టి ‘  ‘ నీవు చెప్పేది నాకు నమ్మ దగ్గది గా అనిపించట్లేదు ‘ !  అని ఇంకా ధీమా గా,  ఒక్క  ఎగురు ఎగిరింది  ఆ చేరువులోనే !  దీర్ఘ దర్శి ,  మిగతా చేపలతో ఇక పెట్టుకోకుండా ,  పక్క చెరువులోకి  చేరుకుంది !  కొన్ని రోజులయ్యాక , బెస్త వారు ఆ చెరువు మీద వలలతో దండెత్తారు !    మొదట, నిర్ణయం తీసుకోకుండా  వాయిదా వేసిన  ‘ ప్రాప్త కాలజ్ఞుడు ‘ ,  చెరువులో అలల మీద బెస్త వారి వలలు చేసే సందడి కి అప్రమత్తమై ,  వలలో చిక్కుకోక ముందే , వల నుంచి చెంగున ,  ప్రక్కన ఉన్న చెరువు లో దూకింది !   ఇక చెరువులో వేసవి ఎండలకు , చెరువు అడుగుకు చేరుకొని , ఆద మరచి,  సేద తీరుతున్న  ఉన్న హ్రస్వ దృష్టి , అప్పనం గా వలలో ఊయల ఊగుతూ , బెస్తవారి కి,  ఆ పూటకు ఆహారం అయింది ! ) చిన్న కధే అయినా , సమయ పాలన ప్రాముఖ్యత ను చక్కగా వివరిస్తుంది కదా ! 
వచ్చే టపాలో ఇంకొన్ని సంగతులు ! 

చదువుకోవడం ఎట్లా ? 8. చదువుకు పధకమేమిటి ? ( ఐదు వందలవ టపా ! )

In ప్ర.జ.లు., మన ఆరోగ్యం., మానసికం, Our Health, Our minds on నవంబర్ 21, 2013 at 7:06 సా.

చదువుకోవడం ఎట్లా ?8. చదువుకు పధకమేమిటి ?

టైం చార్ట్ వేసుకోవడం : 
ముందుగా , ఒక వారం రోజుల కోసం, మీ రోజు వారీ కార్యక్రమాలను రాసుకోండి ! ఉదాహరణ కు : సోమ వారం , ఉదయం 6 గంటలకు లేవడం , ఒక గంట చదువుకోవడం ,   స్నానాదికాలు ముగించుకోవడం , ఫల హారం ( బ్రేక్ ఫాస్ట్ ) చేయడం , స్కూలు కు బయలు దేరడం  నాలుగు గంటలకు ఇంటికి బయలు దేరడం 5.30 సాయింత్రానికి, ఇంటికి చేరుకొని , 7 గంటల వరకూ ఆడుకుని , ఏడున్నర కు భోజనం చేసి తొమ్మిదిన్నర వరకూ చదువుకోవడం ! పదింటికి పడుకోవడం !   స్కూల్ కు వెళ్ళే రోజుల్లో ఇంచు మించుగా ఇట్లాగే ఉంటుంది కదా, రోజు వారీ కార్యక్రమం !  ప్రతి రోజూ , ప్రతి పనికీ పట్టే సమయం ఎంత అవుతుందో , ఏ టైం నుంచి ఏ టైం వరకూ ఆ పని చేస్తున్నారో కూడా  ఒక నోట్ బుక్ లో ( అతి చౌక అయిన డైరీ కదా ! ) తేదీ లవారీ గా రాసుకోవడం చేయాలి !  ఇక శలవు దినాల్లో , కుటుంబ సభ్యులతో , గడపడం , బయటకు వెళ్ళడం , లాంటివి  చేర్చ వచ్చు !  ఒక వారం రోజులు ఇట్లా  చేసి , తీరిక గా పరిశీలించు కుంటే , ఏ  ఏ  పనులకు ఎంత సమయం వెచ్చిస్తున్నారో స్పష్ట పడుతుంది ! మనకు కావలసినది ఏమిటి ? ఇట్లా పరిశీలించిన డైరీ లో ఎన్ని గంటలు , వారానికి , ఇంటి దగ్గర చదువు కోవడానికి కేటాయిస్తున్నారో తెలుస్తుంది ! అంటే , మీ చదువు అవసరాలకు , ఈ సమయం సరిపోతుందో లేదో మీకు తెలుస్తుంది !  ఇప్పుడు మీరు రోజూ ఎన్ని గంటలు , చదువు కు  ఉపయోగించాలో నిర్ణయించుకోవాలి ! అంటే , సోమ వారం రెండు గంటలు అవుతే , మంగళ వారం మూడు గంటలు , బుధ వారం ఒక గంట , గురు వారం మూడు గంటలూ , ఇట్లా , ఒక క్రమ పధ్ధతి లో చదువుకు కేటాయించాలి. గమనించ వలసినది ,  ఈ గంటలు , సామాన్యం గా స్కూల్ లో చదివే సమయం కాకుండా ! 
ఇప్పుడు మీ చదువు లక్ష్యాలు నిర్ణయించు కోండి :  ఒక సారి మీరు , రోజూ , ఇంటి దగ్గర , కొన్ని గంటలు చదవాలని అనుకున్నాక , వారం మొదటి రోజున , మీ చదువు లక్ష్యాలు  నిర్ణయించుకోండి . ఈ లక్ష్యాలు  అనేక రకాలు గా ఉండ వచ్చు !  సాధారణం గా , ఒక క్రమ పధ్ధతి లో రోజూ చదివేది ,  ఏ రోజు క్లాస్ లో చెప్పిన పాఠాలు , ఆరోజు , ఇంటి దగ్గర చదువు కోవడానికి, లేదా పరీక్షల ముందు , పరీక్షలకు సిద్ధం అవడానికి , లేదా ,  కాస్త కష్టం గా అనిపించిన సబ్జెక్ట్ లు ఇంకాస్త శ్రద్ధ గా చదవడం కోసం ! లేదా  ఎంట్రెన్స్ పరీక్షలకు సిద్ధం అవడం కోసం !  ఇట్లా దేనికోసం అయితే చదువుదామను కుంటున్నారో , ఆ లక్ష్యం కోసం, మీరు కేటాయించిన సమయం లో ఏమేం చేయాలనుకుంటున్నారో కూడా నిర్ణయించుకోండి ! ఉదా:  లెక్కల పరీక్ష కు కనుక సిద్ధం అవుతూ ఉంటే ,   ఒక అయిదు అధ్యాయాలు ఉన్న లెక్కల సబ్జెక్ట్ లో ప్రతి అధ్యాయం లో లెక్కలను నేర్చుకోవడానికి , రోజూ ఒక గంట  ఉపయోగించడం చేయ వచ్చు !  బాగా కష్టం అనిపిస్తే , మీరే ఆ సమయాన్ని రెండు గంటలు గా మార్చుకోవచ్చు ! లేదా ఇంగ్లీషు సబ్జెక్ట్ అవుతే , గ్రామర్ కోసం వారం లో రెండు గంటలు , వ్రాత ప్రాక్టిస్ చేయడానికి వారం లో ఒక గంట , ఇట్లా మీ మీ అవసరాల బట్టి , మీరు సమయాన్ని  వెచ్చించడం నిర్ణయించుకోవాలి ! ఇట్లా వేసుకున్న చదువు పధకాన్ని, మీరు క్రమం తప్పకుండా ,కనీసం,  కొన్ని వారాలు ఆచరించడం అలవాటు చేసుకోవాలి ! అప్పుడు , మీకు  ఏమైనా మార్పులు అవసరం అవుతాయో లేదో తెలుస్తుంది !   ఆ తరువాత   మీకు నచ్చితే , అంటే మీకు బాగా ఉపయోగ పడుతుంటే , ఆ పధ్ధతినే కొనసాగించ వచ్చు ! 
మరి సమయం అంతా చదువు కేనా ? : 
విద్యార్ధి దశ జీవితం లో అతి ముఖ్యమైన దశ !  అతి ఆనంద దాయకమైన దశ కూడా ! ఎందుకంటే , నూటికి తొంభై శాతం మంది విద్యార్ధులకు ,  డబ్బు సంపాదించడం గురించి ఆలోచించ నవసరం లేదు ! వారి తల్లి దండ్రులు అవసరమైన డబ్బును సమకూరుస్తారు ! విద్యార్ధులు గా చేయవలసినది బాగా చదువుకోవడమే !  ఇంకా ఆనందించడం !   చదువును అశ్రద్ధ చేయకుండా ,  మిగతా వ్యాపకాలను కూడా విద్యార్ధులు కొనసాగించాలి , కేవలం, పుస్తకాల పురుగుల్లా ఉండక !  వారి మిత్రులతో కలిసి సమయం గడపడమూ , కుటుంబ సభ్యులతో గడపడమూ , వారి  ప్రత్యేకమైన హాబీలు ఉంటే వాటిని కొన సాగించ డమో , లేదా అభివృద్ధి చేసుకోవడమో కూడా చేయాలి ! తప్పని సరిగా !  ఇంకో  ముఖ్యమైన అశ్రద్ధ చేయకూడని విషయం : తమ ఆరోగ్యం ! అంటే క్రమం తప్పకుండా , వ్యాయామం చేయడమూ , వారికి ఇష్టమైన ఆటలు ఆడడమూ కూడా కొనసాగించాలి , అందుకు ఒక క్రమ పధ్ధతి లో సమయం కేటాయించాలి కూడా వారి డైరీ లో ! అప్పుడే , విద్యార్ధి దశ ఆనంద దాయకం అవుతుంది ! 
కంప్యూటర్ లు ఉన్న విద్యార్ధులు ఈక్రింద చూపిన సైట్ కు వెళితే ,  ఆన్ లైన్ లోనే మీ డైరీ వాడుకోవచ్చు ! ఉచితం గా !
 
 
వచ్చే టపాలో ఇంకొన్ని సంగతులు ! 

 

 

చదువుకోవడం ఎట్లా?7. చదువుకు పధకం ఏమిటి ?

In ప్ర.జ.లు., మన ఆరోగ్యం., మానసికం, Our Health, Our minds on నవంబర్ 20, 2013 at 10:15 సా.

చదువుకోవడం ఎట్లా?7. చదువుకు పధకం ఏమిటి ? 

ప్రతి పనికీ, వేసుకో పధకం ! 
నీ జీవితం లో, నీవే  ప్రధమం ! 
పధకం చేస్తుంది , 
నీ లక్ష్యం, సుగమం !  
 
క్రితం టపాలలో , చదువుకోవడానికి కావలసిన కనీసపు ‘ ముడి సరుకులు ‘ ఏమిటో తెలుసుకున్నాం కదా !  ముఖ్యం గా కావలసినది, చదువుకోవాలనే నిరంతర ‘ తపన ‘ , కృత నిశ్చయం !   వయసు పెరుగుతూ ఉన్న కొద్దీ , ఆ తపనా , దీక్షా , బలమవుతూ ఉంటుంది ! కానీ చిన్న వయసులలోనే , చదువంటే , ఉత్సాహం కలిగించి , అన్ని విధాలా బాల బాలికలకు , అన్ని విధాలా ప్రోత్సాహం ఇవ్వ వలసినది , తల్లి దండ్రులే , ఆ తరువాత ఉపాధ్యాయులు !  గుర్తు ఉంచుకోవలసిన విషయం :  తల్లి తండ్రులు , ఆ రకమైన ప్రోత్సాహం , ఉత్సాహం , తమ పిల్లలలో కలిగించ డానికి , వారు చదువు కున్న వారవనవసరం లేదు ! డబ్బు బాగా ఉన్న వారూ  అవనవసరం లేదు !  తమ శక్తి యుక్తులు సర్వస్వం , తమ సంతానం కోసం ధార పోసి ,   వారు  ‘ నాలుగు అక్షరం ముక్కలు నేర్చి , నాలుగు రాళ్ళు సంపాదించుకుని , వారి కాళ్ళ మీద వారు నిలబడితే చూద్దామని , వేచి ఉండే తల్లి దండ్రులూ , వితంతువులైన తల్లులూ , భార్య లను కోల్పోయిన తండ్రులూ కూడా , మన భారతావని లో,  అనేక లక్షల మంది ఉన్నారు ! అందుకే అంటారు కదా ‘ జననీ , జన్మ భూమిశ్చ, స్వర్గాదపి గరీయసి ‘ అని ! మరి చదువుకు పధకం ఏమిటి ? స్టడీ ప్లాన్ ఏమిటి ? దాని ఉపయోగం ఏమిటి ? మరి ఆ పధకాన్ని ఎట్లా వేసుకోవాలి ?  ఆ పధకం వేసుకుని , విద్యార్ధులు చదవడం లోనూ , వారిని ఒక పధకం ప్రకారం చదివించడం లోనూ , వారి తల్లి దండ్రులు ఏంచేయాలి ? 
చదువుకు పధకం ఏమిటి ? :  
మన జీవితం లో మనం చేరుకోవాలనే ప్రతి లక్ష్యానికీ , ఒక పధకం మనకు ఉండాలి !  పధకం లేని ప్రయాణం నడి సముద్రం లో నావ లా ఉంటుంది !  అంటే లక్ష్య సాధన కు పధకం తప్పని సరిగా ఉండాలి !  బాగా చదువుకోవాలనే లక్ష్యం మనకుంటే , అందుకు తగిన పధకం కూడా మనం సిద్ధం చేసుకోవాలి !  ఒక ఉద్యోగం చేయాలనే లక్ష్యం ఉంటే , అందుకూ పధకం తప్పని సరి !  పధకం అంటే కేవలం, మన ఆలోచనలను , ఆచరణలో పెట్టే , ఒక క్రమ పధ్ధతి ! ఆర్గనైజేషన్ ! ఏ పధకం వేసుకున్నా , తాత్కాలికం గానూ , దీర్ఘకాలికం గానూ  చేయవలసినది  ఒక క్రమ పధ్ధతి లో చేస్తూ పొతే , పధకం విజయవంతం అవుతుంది ! 
ఉదాహరణకు, చదువు:  రోజు వారీ చదువు , స్కూల్ నుంచీ , లేదా కాలేజ్ నుంచీ, ఇంటికి వచ్చాక , ఎంత సేపు చదువుకోవాలి ? ఏ ఏ సబ్జెక్ట్ లు చదువుకోవాలి అనే విషయాలు , విద్యార్ధులు ముందే , ఒక అవగాహన కు వచ్చి , తదనుగుణం గా సిద్ధం అవాలి  ఆ సబ్జెక్ట్ విషయాలు తెలుసుకోవ డానికి ! నూటికి ఎనభై శాతం విద్యార్ధులు , సరిగా ఫలితాలు సాధించ లేక పోవడానికి ప్రధాన కారణం , కేవలం ఒక పధకం లేక పోవడమే ! విద్యార్ధులకు చదువుకోడానికి సమయం కొదువ ఉండదు కదా ! అట్లాగే , అవకాశం కూడా ఇవ్వ బడితేనే కదా బడి లో కానీ , కళాశాల లో కానీ ప్రవేశించ గలిగేది ! మరి ఫలితాలు సరిగా ఉండడానికి వారు చేయవలసినది కేవలం , ఒక పధకం తో చదవడమే ! మరి ఆ పధకం వివరాలు వచ్చే టపాలో తెలుసుకుందాం ! ఇది తెలుసుకోవడం , కేవలం విద్యార్థులకే కాక ,వారి ని చదివిస్తున్న తల్లి దండ్రులకు కూడా ఎంతో ఉపయోగకరం !  

 

చదువుకోడం ఎట్లా? 6. ఆలస్యం, అమృతం విషం !

In ప్ర.జ.లు., మన ఆరోగ్యం., మానసికం, Our Health, Our mind, Our minds on నవంబర్ 18, 2013 at 6:33 సా.
చదువుకోడం ఎట్లా? 6. 
ఆలస్యం, అమృతం విషం ! : ( దీని అర్ధం , ఆలస్యం అమృతమూ ,విషమూ కూడా అని కాదు , ఆలస్యం చేస్తే , అమృతం కూడా విషం అవుతుంది అని ! )  చదువుకునే విద్యార్ధులకు సమయ పాలన గురించి  , వారికి తెలిసినా , తెలియక పోయినా , తెలియ చేయ వలసిన బాధ్యత , బోధించే గురువుల మీద ఉంది !  సామాన్యం గా , బడికి వెళ్ళే విద్యార్ధులను ‘ చిన్న క్లాసులే కదా ‘ చిన్న పిల్లలు కదా  ‘  కిండర్ గార్టెన్ ‘ చదువులే కదా ! అనే ఒక రకమైన ముద్దూ , ఇంకో రకమైన నిర్లిప్తతనూ, తల్లి దండ్రులూ , ఇతర పెద్దలూ , ర్పరుచుకుంటారు ( ఉపాధ్యాయులు కూడా)  ఒక రకం గా, ఆ భావనలన్నీ యదార్ధాలే !  కేవలం ఆకారణం చేత ,  వారికి సమయం యొక్క ప్రాముఖ్యతా ,  సమయ పాలనా , నేర్పించడం మానకూడదు !  సమయ పాలన తో ముఖ్యం గా అలవాడే ఒక గుణం , క్రమ శిక్షణ ! మనం దైనందిన జీవితాలలో , సమయానికి పనులు చేయక పొతే , పరిస్థితులు ఎట్లా ఉంటాయో ఊహించుకోండి !  ఈ సమయ పాలన, చిన్న తనం నుంచీ , బాల బాలికలకు ఒక ముఖ్య విధి గా నేర్పించాలి ! సమయ పాలనకూ, క్రమ శిక్షణ కూ, ప్రతి విద్యార్ధీ , అలవాటు పడాలి ,  లేదా ప్రతి అధ్యాపకుడూ , వారికి ఆ గుణం అలవాటు చేయాలి ఎందుకంటే , మానవుల కందరికీ , ప్రతి రోజు లోనూ ఉండేవి 24 గంటలే !   
మరి  చదువు లోనూ , పరీక్షలకు సిద్దమవడం లోనూ , ఈ సమయ పాలన ప్రాముఖ్యం ఏమిటి ? :   చిన్న తనంలో,  తల్లి దండ్రులు  తరచూ తమ సంతానానికి  చెప్పే మాటలు,  ” ఏరోజు పాఠాలు, ఆ రోజే  నేర్చుకో ”  అని !   ఇది చాలా చిన్న సలహా అయినా , ఎంతో విలువైన సలహా !  ఈ సలహాలో నిగూఢ మైన అర్ధం , ‘ ఆలస్యం చేయవద్దు’  అని !  ఒక క్రమమైన పద్ధతిలో, రోజూ కొంత సమయం కేటాయించి , చదువుకుంటే , చదివినది అర్ధం అవడమే కాక , మస్తిష్కం , అంటే మెదడు లోకి ‘ ఎక్కుతుంది ‘  ఈ మెదడు లోకి ఎక్కడం అంటే ఏమిటి ? :  మన జ్ఞాపక శక్తి నిలువ లోకి , చదివినది వెళుతుంది !  అంటే జ్ఞాపక శక్తి స్టోర్ అన్న మాట !  ఈ ‘ స్టోర్’  లోకి వెళ్ళిన విషయాలు  ఒక పట్టాన ‘ చెరిగి పోవు ‘  ! ( మనం, ముందు ముందు ,  మనం చదివింది, బాగా మెదడులో ‘ ముద్రింప ‘ బడడానికి ఏం చేయాలో ( అంటే జ్ఞాపక శక్తి ఎక్కువ చేసుకోడానికి ఏం చేయాలో ) కూడా తెలుసుకుందాం ! ) 
ఇక పరీక్షలు దగ్గర పడుతున్న కొద్దీ , ఒక్కో విద్యార్ధీ  , త్వర త్వరగా , రెండు వారాలలో చదవ వలసినది , ఒక వారం రోజుల లోనో , లేదా నెల లో చదవ వలసినది , రెండు వారాల లోనో చదివేసి ‘ తమ పని పూర్తి ‘ అయిందనిపించుకుంటారు ! కానీ వారు చేస్తున్నది, వారికి మానసికం గా తృప్తి ఇస్తుందేమో కానీ , చదివిన సంగతులు మాత్రం , మెదడు లో ఎక్కువ కాలం నిలువవు ! తీరా పరీక్ష రోజున ,  చదివిన విషయాలన్నీ కూడా స్పష్టత లోపించి , దట్టమైన మేఘాలు కమ్ముకున్న ఆకాశం లా అవుతుంది పరిస్థితి !  పరీక్ష సరిగా రాయకుండా , ఆ తరువాత   వారి కన్నీరు ‘ వర్షించి నా ‘ కూడా వారికి మార్కులు ఎక్కువ రావు కదా ! ఫలితం , విఫలమవడమో  ( అంటే ఫెయిల్ అవడమో )  లేదా చాలా తక్కువ మార్కులు రావడమో జరుగుతుంది కదా ! 
వచ్చే టపాలో  ఇంకొన్ని సంగతులు ! 
%d bloggers like this: