Our Health

Archive for నవంబర్ 3rd, 2013|Daily archive page

విరహ వేదన తైలం గా, ఆశా జ్యోతి వెలిగించడం ఎట్లా ?

In ప్ర.జ.లు., మన ఆరోగ్యం., మానసికం, Our Health, Our minds on నవంబర్ 3, 2013 at 1:41 సా.

విరహ వేదన తైలం గా, ఆశా జ్యోతి వెలిగించడం ఎట్లా ? 

 
క్రితం టపాలలో,  ప్రేమించడం ఎట్లాగో వివరం గా తెలుసుకున్నాం కదా ! మరి   పలు సందర్భాలలో ,  మనం ప్రేమించిన వ్యక్తులతో మనకున్న సంబంధం, అకస్మాత్తు గా చెడి పోవడం కానీ ,  లేదా  విపరీతమైన కోరికతో,  మనం కావాలనుకున్న వ్యక్తులు , మనకు దక్కక పోవడమే కాకుండా ,  మనలను ఏమాత్రం లెక్క చేయక పోవడం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది !  ఈ ‘ అనూహ్య పరిమాణాలకు తట్టుకోలేక, తల్ల డిల్లి పోతూ  ఉండడం సంభవిస్తూ ఉంటుంది !  ‘ మనకు అత్యంత ఆప్తుడూ , స్నేహితుడూ అయిన  మన ‘ మనసు ‘ గాడు  గాయ పడతాడు ! మనలో, అనేక సంక్లిష్ట  భావోద్వేగాలను సృష్టి స్తాడు !  మరి ఆ  పరిణామాలను ఎట్లా తట్టుకోవాలి? మనకు మనం హాని చేసుకుంటూ , తీవ్రమైన నిరాశా నిస్పృహ లకు బానిసలమై , జీవితం ‘ అంధకారమయం చేసుకోవడం తప్ప వేరే దారి లేదా !!??  మరి పవిత్రమైన దీపావళి రోజున ,  ఈ   నిరాశా తిమిరం తో,   మన జ్ఞాన దీపం తో సమరం  చేయడమూ , జీవితాలను దే దీప్య మానం చేసుకోవడం గురించీ తెలుసుకుందాం ! 
ప్రేమ విఫలం అవడం తో  మొట్ట మొదట జరిగే చర్య ,  అట్లా జరిగిందని అంగీక రించే స్థితి లో  ‘ మనసు ‘ లేక పోవడం !  దానితో మనసు ‘ గాయం ‘ అవుతుంది !  ‘ నాకే ఎందుకు జరగాలి ఇట్లాగా ? అనే తీవ్రమైన ఆత్మ శోధన కలుగుతుంది !  దానితో నిద్రాహారాలు మానడమూ ,  తీవ్రమైన మానసిక ఆందోళన కు గురి అవడమూ కూడా జరుగుతాయి ! 
మరి కర్తవ్యం ఏమిటి ? : 
1. నొప్పిని అంగీకరించడం :  మీలో కలిగే బాధను అంగీకరించి , ఆ బాధనూ , వేదననూ,  భరించాలనే నిర్ణయం తీసుకోండి !   మన శరీరం లో ఎక్కడైనా చిన్న గాయం అయినా , నొప్పి కలగడం , అత్యంత సహజమైన జీవ రసాయన చర్య !  మనం మానసికం గా ‘ గాయ ‘ పడినా , నొప్పి కలగడం సహజమే ! కాక పొతే ఆ నొప్పి , ఒక స్థానం లో  , ఖచ్చితం గా కనిపించదు , మానసిక వ్యాకులత కనుక !  సామాన్యం గా  చాలా మంది , ఈ మానసిక వేదనను , నిర్లక్ష్యం చేయడమే కాకుండా ,  మనో  వేదనను ఆమోదించే పరిస్థితి లో కూడా ఉండరు !  
‘ విరిగిన మనసు ‘  గత స్మృతు లను , అప్రయత్నం గానే ఆటో  రీ – ప్లే చేసుకుంటూ ఉంటుంది ! తరచూ !   ఆ గత స్మృతులు , మీరు , మీ ప్రేమను తృ ణీ కరించిన వ్యక్తి తో గడిపిన ఆనంద మయ క్షణాలు కావచ్చు , లేదా కలిసి చూసిన ప్రదేశాలూ ,  చేసిన సంభాషణలూ ,  ఆరగించిన విందులూ , ఇంకా ముందుకు పోయిన సందర్భాలలో పొందిన శారీరిక , మానసిక ఆనందమూ  కూడా , మన  జీవ కంప్యూటర్ లో ఉన్న హార్డ్ వేర్ లోనుంచి ,  పదే , పదే , ఆడియో గానూ , వీడియో గానూ , రీ – ప్లే అవుతూ ఉంటాయి !   ఆ  పరిస్థితిని ‘ చక్క బెట్టుకోవడం ‘ అలవాటు చేసుకోవాలి !  ఇది చెప్పినంత సులభం కాదు !  అట్లా చేయడం, మీరు, మీ   ‘ మధుర స్మృతులకు  ‘ విలువ కట్ట లేక పోవడమూ కాదు !  మీ (గత ) ప్రేమాను భూతులను , మీరు పట్టించుకోక పోవడమూ కాదు ! కొంత కాలం గా , మీ  జీవ కంప్యూటర్ లో ఈ సంఘటనలు అన్నీ కూడా  ప్రధాన మైనవి అవడం వల్ల ,  మీ జీవనం కూడా , ఆ సంఘటనలకూ , మీరు, తద్వారా పొందే , మధురానుభూతులకూ , అలవాటు  పడడం జరిగింది !  అంటే మీ ‘ మనసు గాడు ‘ మీతో పాటు గా , ఆ యా అనుభూతులకు ప్రోగ్రాం అయ్యాడు !  మీరు,  మీ ఇంద్రియాలతో , వర్తమానం లో ఉన్నా , మీ మనసు గాడు, ఆ యా ప్రదేశాలలో , మీరు తిరుగుతూ ఉంటే , అప్రయత్నం గానే , మీరు క్రితం అక్కడ ఉన్నప్పుడు మీరు పొందిన ఆనందాన్ని గుర్తు చేస్తాడు ! 
2. అలవాట్లు మార్చుకోవడం ! : పైన ఉదహరించిన ఈ పరిస్థితి నుంచి, క్రమ క్రమం గా మీరు దూరం అవాలంటే ,  మీ అలవాట్లను మార్చుకోవడం ముందుగా చేయాలి !  క్రమ క్రమం గా ,  ఆ ‘ గత ‘ సంఘటనలు ‘ మీలో రీ ప్లే అవుతూ ఉంటే కూడా , వాటిని పట్టించు కోకుండా , మీ వర్తమానం లో మీ మనసును , మీ శరీరం తో పాటుగా కేంద్రీకరించుకోవడం అలవాటు చేసుకోవాలి !  మీకు ఉత్సాహం కలిగించే , మీకు ఇష్టమైన, కొత్త  హాబీ  ను డెవలప్ చేసుకోవడం , అట్లాగే , ఒకే చోట కూర్చోకుండా , ప్రతి రోజూ శారీరిక వ్యాయామం చేయడం ,  కొత్త వ్యక్తులతో పరిచయం చేసుకోవడం చేయడం వల్ల , మీ మానసిక వేదనను దూరం చేసుకోవడమే కాకుండా , దాని పరిణామం గా పొంచి ఉన్న ,  డిప్రెషన్ ను కూడా మీరు దూరం చేసుకుంటున్నారన్న మాటే !  నిరాశా నిస్పృహ లతో , సతమత మయ్యే , జీవ కణాలకు ప్రాణ వాయువు ను సరిపడినంత గా సమకూర్చుతుంది , మీరు,  రోజూ చేసే వ్యాయామం ! 
సూక్ష్మం గా చెప్పాలంటే , మీ గత జీవన చర్యను , మీరు మార్చుకుని ,  భావి జీవితం లో ఉత్సాహ భరితం గా ఉండడానికి మీరు  సన్నద్ధ మవుతున్నారు పై చర్యల వల్ల !  మీ జీవ కంప్యూటర్ లో కొత్త సాఫ్ట్ వేర్ అప్ లోడ్ చేసుకోవడానికి ,   మీ ‘ డిస్క్ డ్రైవ్ ‘ ను క్లీన్ చేసుకుంటున్నారు ! మీరు, మీ విలువైన జీవిత కంప్యూటర్ ను, వృధా చేద్దామనుకోవడం లేదు ! అది ఎంతో ఆనంద కరమైన నిర్ణయం ! ఎందుకంటే , మీ జీవితం ఎంతో విలువైనది !  విలువ గ్రహించ లేని వారి వల్ల , మీ జీవితం విలువ కోల్పో కూడదు ! కోల్పోదు కూడా ! 
వచ్చే టపాలో ఇంకొన్ని సంగతులు ! 
 
%d bloggers like this: