Our Health

Archive for నవంబర్ 4th, 2013|Daily archive page

విరహ వేదనా తైలం తో ఆశా దీపం వెలిగించడం ఎట్లా ?. 2.

In ప్ర.జ.లు., మన ఆరోగ్యం., మానసికం, Our Health, Our minds on నవంబర్ 4, 2013 at 8:36 సా.

విరహ వేదనా తైలం తో ఆశా దీపం వెలిగించడం ఎట్లా ?. 2. 

3. మీ ఆలోచనా ధోరణి ని మార్చు కోవడం :  తరువాతి దశ లో, మీ ఆలోచనలను మార్చుకోవడం  చేయాలి !  ‘ నా ఆలోచనలు నావే , నా ఆలోచనలు ఎన్నటికీ మార్చుకోను !’  అని  మంకు పట్టు పట్టి కూర్చుంటే ,  విరహ వేదన  , ఆనందం  గా మారదు !  మార్చుకోవడానికి  ప్రయత్నాలు చేసే ముందు , మీ ఆలోచనా ధోరణి ని అంచనా వేసుకోవడం కూడా మీరే చేయాలి !  మన  జీవితాలలో ,  క్లిష్ట మైన పరిస్థితులు ఏర్పడినప్పుడు , మన ఆలోచనా ధోరణిని  బట్టే  , మన  క్యారెక్టర్ అంటే మన ధృ ఢ చిత్తమూ , అంటే మన శీలతా తెలుస్తాయి !  ఆ పరిస్థితులలో నిరాశా జనకమైన ఆలోచనలు రావడం సహజం ! ఈ నిరాశా జనకమైన  ఆలోచనలను నెగెటివ్ కాగ్నిషన్ లు అని అంటారు ! ఈ ఆలోచనలు  ఒక సుడి గాలి లా వస్తాయి !   ప్రత్యేకించి ,  ప్రేమ విఫలం అయినప్పుడూ , లేదా పరీక్షలో విఫలం అయినప్పుడూ , లేదా ఇతర సంఘటనలు మానసికం గానూ శారీరికం గానూ తీవ్రం గా గాయ పరిచే సంఘటనలు అనుభవమైనప్పుడూ  !   అప్పుడు , జీవితం నిరాశా జనకం అనిపిస్తుంది ,   ఆ నిరాశా వాద దృక్పధాన్ని ఆది లోనే తుంచి వేయాలి ! లేక పొతే , ఆ ఆలోచనల సుడి గాలి చుట్టు ముట్టి ,  మనిషినే గల్లంతు చేసే ప్రమాదం ఏర్పడుతుంది ! ఆ పరిస్థితి లో,  సుడి గాలి , అమాంతం గా మనిషిని  ఎత్తేయక పోయినా కూడా ,  మనసులో చెల రేగే , మానసిక ఆలోచనా సంఘర్షణ ,  క్రమ క్రమం గా ఉ ధృ తమవుతూ ,  ‘ ఇక జీవించి  ప్రయోజనం లేదు ‘  ఈ జీవితాన్ని అంతం చేసుకోవడమే  శరణ్యం  అని ఆలోచింప చేసి ,  అట్లా ఆలోచిస్తున్న మనిషిని , తనకు తాను , హాని చేసుకునే పరిస్థితి కి పురి గొల్పుతుంది ! ఆ నిరాశా జనక ఆలోచనలే , ముందుకు పోనీయని సుడి గుండాలవుతాయి ! 

 అందు వల్లనే , ఈ ఆలోచనల నిజ స్వరూపం గ్రహించాలి !    అందుకు, మీ ఆలోచనా పరిధిని విస్తృతం చేసుకోవాలి !  అందుకు  మీ దృక్కోణం మారాలి !  అంటే, మీరు చూసే చూపుల బట్టి , మీ ప్రపంచ  పరిధి కూడా మారుతుంది !  మీ దృక్కోణం, నిరాశా జనకం గానూ ,  సంకుచితమైనది గానూ  ఉంటే , మీరు చూసే ప్రపంచం కూడా మీకు సంకుచితం అవుతుంది, గాడాంధ కారం గా గోచరిస్తుంది  ! మీ దృక్కోణం , విశాలం గానూ , విస్తృతం గానూ ఉంటే , మీ ప్రపంచం, చాలా విశాలం గా , మీకు గోచరిస్తుంది ! అందులో,  మీకుండే అవకాశాలూ , పొంద గలిగే ఆనందాలూ కూడా , స్పష్టం గా కనిపిస్తాయి ! ప్రపంచం, ఆశా జనకం గా ఉంటుంది ! ఆ  దేదీప్యమానమైన ప్రపంచం లో, మీకు, మీ భవిష్యత్తు కూడా ఉజ్వలం గా గోచరిస్తుంది  ! నిరాశా మేఘావృతమైన  ఆకాశం లో ,  ఆశా కిరణాలు మీకు స్పష్టమవుతాయి !  జీవితం,  అందులో ప్రత్యేకించి , మీ జీవితం ఎంత విలువైనదో మీకు అవగతమవుతుంది !  విరహ బాధను,  మీరు ‘ గరళ కంఠు డి లా ‘ దిగమింగ గలుగుతారు !  ఆనంద జలపాతాన్ని, మీ శిరసు లో బంధించ గలుగుతారు ! కేవలం, మీ లో కలిగిన ఆలోచనా ధోరణి లో మార్పులతో ! ఆశావాద దృక్పధం తో ! అప్పుడు,  మీ జీవిత మాధుర్యం,  మీకు తెలుస్తుంది !   మీరు అనుభవించే విరహ వేదన ‘ కేవలం ‘ అంటే ఆఫ్టరాల్  ఒక్క వ్యక్తి మాత్రమే, నన్ను తృ ణీక రించడం జరిగింది ‘ అనుకుని , ఆ విషయాన్ని, మీరు,  మీ  ఆమూల్యమైన జీవిత పధం  లో, అడ్డు వచ్చిన ఒక గడ్డి పోచ లా, పక్కకు వంచి , తదేక దీక్షతో పురోగమించ గలుగుతారు  ! అంతటి శక్తి ఉంది ,  మీ ఆలోచనలకు ! మీ కర్తవ్యానికి మూల స్తంభాలైన  మీ ఆలోచనా ధోరణి లో మార్పు ,  మీ కర్తవ్యాన్ని పటిష్టం చేస్తుంది ! 
వచ్చే టపాలో ఇంకొన్ని సంగతులు ! 
%d bloggers like this: