Our Health

Archive for ఏప్రిల్ 30th, 2013|Daily archive page

12. డయాబెటిస్ లో, కళ్ళ జాగ్రత్తలు మరి ఎట్లా తీసుకోవాలి ?:

In ప్ర.జ.లు., మన ఆరోగ్యం., Our Health on ఏప్రిల్ 30, 2013 at 10:37 సా.

12. డయాబెటిస్ లో, కళ్ళ జాగ్రత్తలు మరి ఎట్లా తీసుకోవాలి ?:

 
క్రితం టపాలలో మనం, ప్రత్యేకించి డయాబెటిస్ వ్యాధి కంట్రోలు లో లేక పొతే దాని పరిణామాలు కళ్ళ లో ఏ విధం గా కాంప్లికేషన్ లు గా కనిపిస్తాయో వివరం గా తెలుసుకున్నాం కదా !  మరి డయాబెటిస్ ఉన్న వారు కళ్ళ గురించిన ఏ  ఏ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ?:
 
1. చెక్కెర కంట్రోలు లేదా షుగరు కంట్రోలు : డయాబెటిస్ లో  అనర్థాల కన్నిటికీ ప్రధాన కారణం, రక్తం లో చెక్కెర ఎక్కువ అయిన ఫలితం గా ఏర్పడే పరిణామాలే కదా ! ఆ అనర్ధాలలో కళ్ళు  కూడా  ” శిక్షింప బడతాయి ”  అందువల్ల కళ్ళ  జాగ్రత్తలో ప్రధానం గా  రక్తం లో ఎప్పుడూ చెక్కెర , అదే షుగరు పరిమాణం అంటే షుగర్ లెవల్  సరి అయిన పాళ్ళ లోనే ఉండే  ‘కృషి ‘  చేయాలి. ఇక్కడ ” కృషి ” అనే పదం వాడ బడింది ఎందుకంటే , రక్తం లో షుగర్ కంట్రోలు దానంతట అదే సునాయాసం గా అవ్వదు , డయాబెటిస్ ఉన్న ప్రతి వారూ , ఏ ఏ  పరిస్థితులలో వారి రక్తం లో,షుగరు ఎక్కువ అవుతుందో , ఆ యా  పరిస్థితుల నన్నిటినీ తెలుసుకోవడమే కాకుండా ,ఆ పరిస్థితులను  అన్ని వేళలా ” నివారించు కోవాలి ! ” ఇంకో విధం గా చెప్పుకోవాలంటే , ప్రతి ఒక్కరి రక్తం లో,చెక్కర పరిమాణానికీ , వారే బాధ్యులు ! చాలా చిన్న పిల్లలలో కనుక డయాబెటిస్ వస్తే , అప్పుడు మనం చిన్నారి పిల్లలను నిందించ లేము కదా ! మనం ఇక్కడ టైప్ టూ  డయాబెటిస్ , అదే ఒక వయసు వచ్చాక , వచ్చే డయాబెటిస్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి , రక్తం లో చెక్కెర నియంత్రించుకునే బాధ్యత పూర్తి గా వారి మీదే ఉంటుంది ! చెక్కెర కంట్రోలు అన్ని విధాలా నివారించుకోవడానికి , వారికి , ఏ ఏ  పదార్ధాలు  రక్తం లో చెక్కెర ను ఎక్కువ చేస్తాయో , సరి అయిన అవగాహన ఏర్పరుచుకోవాలి ముందే ! ఉదాహరణ కు ” నేను  చెక్కెర అసలు ముట్టుకోను , కూరగాయలే తింటాను అదీ ఆలుగడ్డల కూర ఎక్కువ గా తింటాను కానీ నా బ్లడ్ షుగర్ కంట్రోలు లో ఉండట్లేదు , డాక్టర్ కూడా కారణం చెప్పలేక పోతున్నాడు ” అనే వారు చాలా మంది ఉంటారు. ఇక్కడ అట్లాంటి వారు మరచి పోయేది ఏమిటంటే ,’ ఆలుగడ్డలు కూడా తీయగా లేక పోయినా , అందులో చెక్కెర లేక పోయినా కూడా, బ్లడ్ షుగర్ ను ఎక్కువ చేస్తాయి ‘ అనే విషయం !  
2.  ఇక కంటి జాగ్రత్తలు ప్రత్యేకం గా చెప్పుకోవాలంటే , కళ్ళ లో పొరపాటున కూడా చేతి  వేళ్ళు పెట్టుకోవడం చేయకూడదు !
3. కంటి చూపు, ఏ కారణం చేత మందగించినా కూడా, ఆలస్యం చేయకుండా , కంటి డాక్టర్ చేత పరీక్ష చేయించుకోవాలి !
4. కంటి లో నీరు కారడం , చీటికీ మాటికీ కళ్ళు ఎర్ర బడడం , ఒక కన్నులో నొప్పి ఉండడం, లాంటి లక్షణాలను డయాబెటిస్ లేని వారు తరచూ అశ్రద్ధ చేస్తూ ఉంటారు ,ప్రత్యేకించి డయాబెటిస్ ఉన్న వారు ఈ లక్షణాలు గమనిస్తే , అశ్రద్ధ చేయకూడదు !
5. కంటి చూపు  లో కొంత భాగమే కనిపించడం , కళ్ళ  ముందు తెరలు ఏర్పడడం , కాంతి లో చూడలేక పోవడం ,  ఒక వస్తువు రెండు వస్తువులు గా కనబడడం లాంటి లక్షణాలు కూడా అశ్రద్ధ చేయకూడదు ! 
6. కనీసం ప్రతి ఏడూ  a . కంటి చూపు ( శుక్లాలు పెరుగుతున్నాయో లేదో, చత్వారం , లేదా చూపు మంద గిస్తుందో లేదో తెలుసుకోవడం కోసం ) , b . కంటిలో పీడనం ( గ్లాకోమా మొదలవుతుందో లేదో తెలుసుకోవడం కోసం  ) , c . రెటీనా ఫోటో (రెటీనా లో ఏర్పడే మార్పులు తోలి దశ లోనే గుర్తించడం కోసం )  ఈ మూడు పరీక్ష లూ తప్పని సరిగా చేయించుకోవాలి డయాబెటిస్ ఉన్న వారు !  గమనించండి , ఈ మూడింటి లో దేనిని అశ్రద్ధ చేసినా కూడా  చూపు కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంది కదా ! 
7. మిగతా అన్ని వ్యాధులలొనూ  ” నివారణ   చికిత్స కన్నామేలు  ” అనే నానుడి వర్తిస్తుంది ! కానీ  డయాబెటిస్ లో కళ్ళ  జాగ్రత్త విషయం లో , ” నివారణ కన్నా నియంత్రణ మేలు ” అనే నానుడి ని మనం గుర్తించుకోవాలి !  అంటే డయాబెటిస్ లో కళ్ళ లో వచ్చే కాంప్లికేషన్ లు తగు జాగ్రత్తలతో , చాలా కాలం వరకూ వాయిదా వేయ వచ్చు !  కొన్ని కాంప్లికేషన్ లు తప్పని సరి అయినప్పుడు వాటిని అత్యంత తొలిదశల లోనే  కనుక్కుంటే , వాటిని చాలా వరకు నియంత్రించుకోవచ్చు , ఆధునిక పద్ధతుల సహాయం తో !  
వచ్చే టపాలో ఇంకొన్ని సంగతులు ! 
%d bloggers like this: