Our Health

పని సూత్రాలు.8. పని లో ఆనందం !

In మానసికం, Our minds on ఫిబ్రవరి 22, 2013 at 6:54 సా.

పని సూత్రాలు.8. పని లో ఆనందం ! 

వంద శాతం అంకిత భావం తో పని చేయడం వల్ల  ఉండే ఉపయోగాలు క్రితం టపాలో తెలుసుకున్నాము కదా ! ఇప్పుడు పని లో ఆనందం విషయం చూద్దాము ! చాలా మంది, ” ఉద్యోగాలు ఎందుకు చేస్తున్నాము రా బాబూ ( చంద్ర బాబు కాదు ! ) ”  అనుకుంటూ, ఆఫీసుకు కానీ పని చేసే చోటకు కానీ వచ్చిన దగ్గర నుండి , గడియారం లో ముల్లులను ఆత్రుతతో గమనిస్తూ , సరిగా అయిదు అవగానే ( చాలా సమయాలలో ఇంకా ముందు గానే ) ఇంటికి ఉరికే పని లో ఉంటారు.  వారి ఉద్యోగాన్ని వారు ఇష్ట పడరు. ఏదో నిమిత్త మాత్రం గా , యాంత్రికం గా తమ పని చేసి బయట పడతారు ! 
చేస్తున్న పనిని ఇష్ట పడుతూ చేసే వారికి, పని లో కష్టం తెలియదు ! వారి దృష్టి అంతా  మనస్పూర్తి గా ఆ పని చేయడం మీదనే లగ్నమై ఉంటుంది కనుక ,ఆ పని సులువు అవుతుంది. వారికి పని వల్ల  కలిగే వత్తిడి చాలా తగ్గుతుంది. వారు ప్రశాంత చిత్తం తో పని చేస్తూ ఉంటారు కూడా ! వారు చేస్తున్న పని ప్రశాంతం గా పారుతున్న ఏరు లా ఉంటుంది అంటే ఫ్లో అన్న మాట ! పాజిటివ్ సైకాలజీ లో కూడా ఇట్లా పని ని ఇష్ట పడుతూ చేయడం వల్ల  అనేక లాభాలు ఉంటాయని తెలుసుకున్నాం కదా ! ( బాగు ఆర్చివ్ లలో చూడండి, పాజిటివ్ సైకాలజీ గురించి వివరించడం జరిగింది ! ). 
ప్రతి ఒక్కరి జీవితం లోనూ అనేక కష్టాలు ఉంటాయి , నష్టాలు ఉంటాయి, ఆనందాలు ఉంటాయి. ఉత్తేజాలు ఉంటాయి ! అత్భుతాలు కూడా ఉంటాయి ! మరి జీవితాన్ని ఇష్టం లేకుండా గడప లేము కదా !  ప్రతికూల క్షణాలు ఎదురవగానే తాత్కాలికం గా ఏర్పడిన అయిష్టతా భావాన్ని , మనం మన జీవితాంతం అన్వయించు కోలేము కదా !  అతి విలువైన జీవితాన్ని , ఆస్వాదిస్తూ , ఇష్టత తో జీవించడం అలవాటు చేసుకుంటాం కదా ! అదే విధం గా మనం చేసే పని ని కూడా ఇష్ట పడుతూ చేస్తూ ఉంటే ,అది మన శారీరిక , మానసిక ఆరోగ్యానికీ , ఆనందానికీ చాలా మంచిది.  ఒక పరిశీలన ప్రకారం ఉద్యోగం నుంచి రిటైర్ అయిన వారు ఆ తరువాత రెండు సంవత్సరాలకే , కుమిలి పోతూ , అనారోగ్యాన్ని , చాలా తరచుగా తమ ప్రాణాలకూ ముప్పు తెచ్చుకుంటున్నారు అని తెలిసింది. తాము ఎంతో  ఇష్ట పడుతూ చేసే ఉద్యోగం నుంచి రిటైర్ అవడం తో వారికి వచ్చే చిక్కులు అవి. ఇంకో విధం గా చెప్పుకోవాలంటే , వారు వారి ఉద్యోగాలు చేస్తున్నప్పుడు, వారి ఉద్యోగాలు వారి ( ఆరోగ్యాని ) కి రక్షక కవచాలు గా పనిచేస్తాయన్న మాట ! 
ప్రతికూలత లు లేని జీవితం ఎట్లా చప్పగా ఉంటుందో , సమస్యలు లేని  ఉద్యోగం కూడా అట్లాగే ఉంటుంది. కొంత మేర మీరు చేసే పని లో చాలెంజ్ ఉంటే, అది మీకు స్ఫూర్తి  నిస్తుంది.  ఒక క్రమ పధ్ధతి లో మీరు మీ శక్తి సామర్ధ్యాలతో , పాజిటివ్ దృక్పధం తో ఆ చాలెంజ్ లను అధిగమిస్తే, మీలో పరిపూర్ణతా , పని చక్కగా చేయ గాలుగుతున్నాననే గర్వం  తొ ణికిస  లాడుతూ ఉంటాయి !  అందుకే మీరు చేసే ఏ  ఉద్యోగం అయినా , పని అయినా  ఇష్ట పడుతూ చేయడం అలవాటు చేసుకోండి ! అట్లాగని మీ హృదయం మీద రాసుకోండి. అప్పుడు మీ మనసూ ( అంటే మెదడూ ) , హృదయమూ కూడా ఆరోగ్యం గా ఆనందం గా ఉంటాయి ! 
 
వచ్చే టపా లో ఇంకో పని సూత్రం ! 
  1. Chala manchi articles..keep posting..
    “Professor does’t need any inputs from students (we are global students for you)”. Very thoughtful articles.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s

%d bloggers like this: