Our Health

పని సూత్రాలు.7. వంద శాతం-అంకిత భావం !

In మానసికం, Our minds on ఫిబ్రవరి 21, 2013 at 6:54 సా.

పని సూత్రాలు.7. వంద శాతం –  అంకిత భావం ! 

 
పని సూత్రాలలో ఒక ముఖ్యమైన సూత్రం: మీరు చేసే పని లో , అది ఎక్కడైనా , ఎట్లాంటి ఉద్యోగం అయినా , అందులో మీరు వంద శాతం అంకిత భావంతో పని చేయడం నేర్చు కోవాలి ! పని లో అంకిత భావం మీరు మొదటి నుంచీ నేర్చుకుంటే అందువల్ల చాలా ఉపయోగాలు ఉంటాయి ! మీరు చేసే పనిని సమర్ధ వంతం గా చేయ గలగటమే కాకుండా,  ఆ పనిలో మీరు పడే శ్రమను పని చేసే సమయం లో మరచి పోవడం కూడా జరుగుతుంది. కానీ సత్ఫలితాలు మాత్రం మీవే !  
మీరు పని సూత్రాలను తు. చ. తప్పకుండా పాటించే ట్టయితే, మీకు పని లో అంకిత భావం తప్పని సరిగా ఉండాలి. మీరు మీ దీర్ఘ కాలిక లక్ష్యాల మీద తదేకం గా దృష్టి ఉంచాలి. దీనిని ఒక చిన్న ఉదాహరణ తో చెప్పుకొవచ్చు. మీరు స్కూటర్ మీద కానీ , కారు లో కానీ , లేదా సిటీ బస్సు లో కానీ , లేదా రైలు లో కానీ , ఒక ఇరవై మైళ్ళు ప్రయాణం చేసి, ఇంకో చోటు కు వెళ్ళాలను కోండి. మీ గమ్యం చేరుకోడానికి మీ దారి లో ఎన్ని అవాంతరాలు ఎదురైనా , మీరు పట్టించుకోరు. ఒక వేళ చాలా కష్టం గా ఉన్నా బస్సులో ఇబ్బంది పడుతూ కూడా, కొన్ని సమయాలలో ప్రయాణ మంతా కూడా నిలుచునే ఉన్నా న్నా పరవాలేదనే మనస్తత్వం తో మీ గమ్యం చేరగానే బాగా రిలీఫ్ ఫీలవుతూ బస్సు బయటకు ఒక్క సారి గా వచ్చి మీ షర్ట్  పై బటన్స్ తీసుకుని ఒక్క సారిగా ఓపెన్ ఎయిర్ లో మీ ఉపిరి తిత్తులను నింపుకుని, మీరు వెళ్ళ  వలసిన చోటుకు చేరుకుంటారు ! అట్లాగే మిగతా వాహనాలలో కూడా వాటి వాటి ప్రతి కూలత లు ఉన్నా కూడా ఏవీ పట్టించుకోరు , గమ్యం వైపు మీ దృష్టి ఎప్పుడూ ఉంటుంది !  
అట్లాగే మీరు పనిని అంకిత భావం తో చేస్తూ, మిగతా వారిని పట్టించుకో కూడదు ! కొందరు ఆఫీసు లో నిద్ర పోతూ ఉంటారు , ఇంకొందరు వారి ఉద్యోగాన్ని కేవలం వారి ఆఫీసు దగ్గర ఉన్న కాఫీ హోటల్ లో చేస్తూ ఉంటారు !  ఇంకొందరు ఆఫీసు కు వచ్చి, అటెండెన్స్  రిజిస్టర్ లో  సంతకాలు చేసి  చెప్పా పెట్టకుండా బయటకు జారుకుంటారు ! వారితో మీరు మిమ్మల్ని ఎప్పుడూ పోల్చుకో కూడదు ! మీరు మీకు ఇచ్చిన పనిని అంకిత భావం తో చేయాలి ! ఎందుకంటే , మీ గమ్యం మీ ఆఫీసు దగ్గర ఉన్న కాఫీ హోటల్ కాదు కదా !   మీ లక్ష్యం  కూడా ఘనమైనది ! అది మీకు మాత్రమే  తెలుసు !  మీకు, మీరు చేసే ఉద్యోగం, కేవలం మీ జీవిత లక్ష్యానికి చేరుకునే ఒక వాహనం మాత్రమే ! అందువల్ల మీరు ఆఫీసులో  మీరు పని చేస్తునంత కాలమూ, ఏ పొర పాటూ చేయకుండా, మీ తరువాతి గమ్యం చేరుకోవడమే !మీ తరువాతి గమ్యం, మీరు పని చేసే  ఆఫీసు లోనే ఉండవచ్చు ( అంటే ప్రమోషన్ ) లేదా ఇంకో చోట , ఇంకో ఉద్యోగం కావచ్చు !  ఎక్కడైనప్పటికీ  మీ గమ్యం కేవలం కాఫీ హోటల్ మాత్రమే  కాదు కదా !  
ఇట్లా వంద శాతం అంకిత భావం తో పని చేస్తే ఏమైనా ప్రయోజనం ఉంటుందా ? అని ప్రశ్నించుకుంటే , దానికి సమాధానం తప్పని సరిగా ఉంటుందని చెప్ప  వచ్చు ! మీరు చేసే పని మీకు సులువు అవుతుంది. అంతే  కాక మీరు మీ పని మీరు చేసుకుంటూ, మిగతా వారు పని చేయకుండా, కాల యాపన చేస్తూ ఉండడం పరిశీలించండి !  మీకు అది హాస్యాస్పదం గానూ , వినోదం గా కూడానూ ఉంటుంది ! ఎందుకంటే , మీరు గంభీరం గానూ ఆత్మ  విశ్వాసం తోనూ , హుందా గానూ ,నిశ్శబ్దం గానూ , ముందుకు పోతూ ఉన్నారు ! మిగతా వారిలా కాకుండా !  
కేవలం అంకిత భావమే కాకుండా , మీరు మీ పని లేదా ఉద్యోగం చేస్తూ ఉన్నపుడు , జాగరూకత తోనూ , అప్రమత్తత తోనూ , ఉత్సాహం తోనూ , సంసిద్ధత తోనూ చేయడం నేర్చుకుంటే , మీరు చేసే ఉద్యోగమే కాకుండా ,  మీ భావి జీవితం లో మీరు చేసే ప్రతి పనీ , మీకు అదే విధం గా చేయడం అలవాటు అవుతుంది ! ఆ గొప్ప అలవాటు తో మీరు మిగతా వారికన్నా , అనేక వందల మైళ్ళ దూరం వెళ్ళ గలరు ! కొన్ని సార్లు వేల  మైళ్ళ దూరం కూడా !  ఈ మాటలను కేవలం మైళ్ళ సంఖ్య తోనే కొలవడానికి ప్రయత్నించ కండి !  ఉద్దేశం,పనిలో మీకున్న అంకిత భావం తో ,   మీరు ఇతరులు అందుకోలేని  ఉన్నత స్థాయి ని చేరుకుంటారని ! 
 
వచ్చే టపా లో ఇంకొక పని సూత్రం ! 

 

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s

%d bloggers like this: