Our Health

Archive for ఆగస్ట్ 13th, 2013|Daily archive page

4. సేఫ్ కార్ డ్రైవింగ్ లో, న్యూటన్ మొదటి సూత్రం మనకెందుకు ?

In ప్ర.జ.లు., మన ఆరోగ్యం., Our Health, Our minds on ఆగస్ట్ 13, 2013 at 11:08 ఉద.

4. సేఫ్ కార్ డ్రైవింగ్ లో, న్యూటన్ మొదటి సూత్రం మనకెందుకు ? 

 
సేఫ్ కార్ డ్రైవింగ్ అంతా కీలకమైన భౌతిక సూత్రాల మీదా , నడిపే వారి నిపుణత మీదా ఆధార పడి ఉంది అనడం లో అతిశయోక్తి లేదు ! మనమంతా చిన్న తనం లోనే చదివి ఉన్నాం కదా న్యూటన్ గురుత్వాకర్షణ శక్తి ని , చెట్టు మీద ఉన్న యాపిల్ పండు పడినప్పుడు పైకి ఎందుకు పోవట్లేదు , క్రిందే ఎందుకు పడుతుంది ? అని ఆలోచించి , కనుక్కున్నాడని ! అంతే కాక యాంత్రిక శాస్త్రం లో  ముఖ్యమైన మూల సూత్రాలను కూడా ఆవిష్కరించాడు న్యూటన్  ! అందులో మొదటి సూత్రం , ‘ ప్రతి వస్తువూ నిశ్చల స్థితి లో కానీ , ఒక స్థిరమైన వేగం తో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు కానీ , ఏ బాహ్య శక్తీ దాని గతి మార్చనంత వరకూ అదే స్థితిలో ఉంటుంది ” అని. మరి వాహనాలు నడిపే సమయం లో ,ఈ న్యూటన్ మొదటి సూత్రం ప్రాముఖ్యత ఏమిటి ? అని మనం ప్రశ్నించుకుంటే అసలు విషయం బోధ పడుతుంది ! ఉదాహరణ కు మనం కారులో గంటకు ముప్పై మైళ్ళ వేగం తో ప్రయాణిస్తున్నాం అంటే దాని అర్ధం కారు తో పాటు గా మన వేగం కూడా గంటకు ముప్పై మైళ్ళ నే గా ! మనం కారులో స్థిరం గా కూర్చున్నప్పటికీ ! ఎందుకంటే , మనం కారు వేగం తో కూడా ప్రయాణిస్తున్నాం కనక ! అంటే కారు ఒక వేగం లో పోతూ ఉన్నప్పుడు , మన వేగం కూడా కారు వేగం తో  సమానం గా ఉంటుంది. 
మరి ఈ వేగాలకూ , మన సేఫ్ టీ కీ సంబంధం ఏమిటి ? : వేగం గా వెళ్ళే కారు ను అకస్మాత్తు గా, ఏ కారణం చేతనైనా ఆపడం జరిగినా , లేదా ఎదుటి వాహనం ఏదైనా , ప్రయాణిస్తున్న కారు ను గుద్దినా , కూడా కారు అకస్మాత్తు గా ఆగుతుంది కదా ! అంటే కారు వేగం ఒక్క సారిగా మారిపోయి , ఆ కారు ఆగుతుంది ! కానీ కారు వేగం తో ప్రయాణం చేస్తున్న , కారులో ఉన్న వారి వేగం మారదు ! అంటే , కారును బ్రేకు వేసి ఆపడం జరిగినా , లేదా ఎదుటి కారు వచ్చి ఆ కారును గుద్ది అకస్మాత్తు గా ఆపినా కూడా, కారు మాత్రమే ఆగుతుంది కానీ, కారు లో అంతే వేగం తో ప్రయాణం చేస్తున్న వారి వేగం  మారదు ! అందు వల్ల నే , బారత దేశం లో మోటారు వాహన ప్రమాదాలు చాలా వాటి లో ఇట్లా అకస్మాత్తు గా కారు ఆగినప్పుడు ( ప్రమాదాలలో సర్వ సామాన్యం గా జరిగేది అదే కదా ! ) ఆ కారులో ప్రయాణం చేస్తున్న వారు కూడా అంతే వేగం తో వారు కూర్చున్న స్థానం నుంచి విసిరి వెయ బడతారు ! అప్పుడు ఎదురుగా ఉన్న విండ్ స్క్రీన్ గుండా బయటకు విసిరి వేయ బడతారు ! లేదా కారు లో వెనక సీట్లో కనక ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటే , కారు లో కానీ , లేదా పక్క విండో నుంచి కానీ టాస్ చేయ బడతారు !  దానితో ప్రమాదం తీవ్రత ఎక్కువ గా ఉంటుంది ! 
మరి ఇతర దేశాలలో ఈ ప్రమాద తీవ్రత ఎందుకు తక్కువ గా ఉంటుంది ? 
ఇతర దేశాలలో ,ముఖ్యం గా యూ రప్ దేశాలన్నిటిలో కూడా , కారు లో ప్రయాణించే ప్రతి వారూ తప్పనిసరిగా సీట్ బెల్ట్ ధరించాలి ! పైన ఉదహరించిన ప్రమాదాలలో , సీట్ బెల్ట్ ప్రాముఖ్యత అంతా ఇంతా కాదు ! ఎందుకంటే , అతి వేగం గా పోతూ ఉన్న  కారు ఏ  కారణం చేతనైనా , అకస్మాత్తు గా ఆగినపుడు , కారు వేగం తో ప్రయాణం చేస్తున్న ప్రయాణికులను , అంతే వేగం తో కారు నుంచి విసిరి వేయ బడకుండా నివారించే బ్రేకు ల లా పనిచేసి, వారికి ప్రమాద తీవ్రత ను నివారించ డమూ , లేదా చాలా వరకూ తగ్గించడమూ చేస్తాయి , సీట్ బెల్ట్ లు ! అనేక ప్రమాదాల పరిశీలన చేసి , ఈ విషయం నిర్ధారింప బడింది. మరి భారత దేశం లో, కార్ల ను విపరీతమైన వ్యామోహం తో కొనుక్కుంటున్నారు జనాలు ! కానీ  కారు మీద ఉండే వ్యామోహం , వారి రక్షణ మీద ఉండట్లేదు !  యురోపియన్ వాసులదైనా , భారతీయులదైనా , ప్రాణం విలువ ఒకటే కదా ! మరి భారత దేశం లో ఇటు వాహన వాడక దార్లు కానీ , అటు ప్రభుత్వం వారు కానీ ఈ శాస్త్రీయ మైన యదార్ధాన్ని పట్టించుకోవట్లేదు ఎందుకు ? 
వచ్చే టపాలో ఇంకొన్ని సంగతులు !  
%d bloggers like this: