Our Health

Archive for జూలై, 2013|Monthly archive page

స్త్రీలలో కేశవర్ధనం ఎట్లా ?7. ఏ గర్భ నిరోధక పిల్స్ తో జుట్టు పలుచబడదు ?

In ప్ర.జ.లు., మన ఆరోగ్యం., మానసికం, Our Health, Our minds on జూలై 30, 2013 at 9:55 సా.

స్త్రీలలో కేశవర్ధనం ఎట్లా ?7. ఏ గర్భ నిరోధక  పిల్స్  తో  జుట్టు పలుచబడదు ?

 
 
స్త్రీలలో కేశవర్ధనం లో భాగం గా క్రితం టపాలో టీలోజెన్ అనే ముఖ్య కారణం గురించి తెలుసుకున్నాం కదా ! మరి కాంట్రా సెప్ టివ్ పిల్స్  మాటేంటి ? కాంట్రా సెప్ టివ్ పిల్స్, వీటినే గర్భ నిరోధక పిల్స్ అని కూడా అంటారు కదా ! 
సామాన్యం గా ఈ రకమైన పిల్స్  ఎంతో క్షేమ దాయక మైనవి. చాలా మందిలో ఏవిధమైన సైడ్ ఎఫెక్ట్ లూ రావు. అంతే కాక చాలా సమర్ధ వంతం గా గర్భాన్ని నిరోధిస్తాయి ! కానీ కొన్ని రకాల గర్భ నిరోధక పిల్స్ , జుట్టు ఊడి పోవడానికి కారణం అవుతాయి. ప్రత్యేకించి యాన్ డ్రో జన్  అంటే పురుష హార్మోను కలిసి ఉన్న పిల్స్ స్త్రీలు ఎక్కువ కాలం వాడితే , అవి జుట్టు పలుచ బడడానికి  కారణ మవుతాయి . 
అమెరికాలో ఈ జుట్టు ఊడి పోవడం అనే సమస్య మీద విపరీతమైన అవేర్ నెస్ ఉంది , ప్రజలలోనూ , ప్రభుత్వం లోనూ ! అందుకనే అక్కడ హేర్ లాస్ అసోసియేషన్ అని ఒక సంఘం ఉంది ( A H L A ). ఆ సంఘం , నిపుణుల తో , మార్కెట్ లో లభ్యం అవుతున్న కాంట్రా సెప్ టివ్ పిల్స్ మీద నిపుణుల చేత విశ్లేషణ చేయించి ఈ క్రింది సూచనలు చేసింది :The American Hair Loss Association (ALHA) recognizes that for the most part oral contraceptives are a safe and effective form of birth control. It also recognizes that the Pill has been clinically proven to have other health benefits for some women who use them. However, the AHLA believes that it is imperative for all women — especially for those who have a history of hair loss in their family — to be aware of the potentially devastating effects birth control pills can have on normal hair growth.The AHLA recommends that all women interested in using oral contraceptives for the prevention of conception should only use low-androgen index birth control pills. Pills with the least androgenic activity include norgestimate (in Ortho-Cyclen, Ortho Tri-Cyclen), norethindrone (in Ovcon 35), desogestrel (in Mircette), or ethynodiol diacetate (in Demulen, Zovia). 
1. తప్పని సరి పరిస్థితులలో , బర్త్ కంట్రోలు కోసం పిల్స్ వాడుదామని నిర్ణయం తీసుకుంటే , స్త్రీలు వీలైనంత తక్కువ యాన్ డ్రో జెన్ ఉన్న పిల్స్ నే వాడాలి. అంటే వారు తీసుకునే పిల్స్ లో యాన్ డ్రో జెన్ అతి తక్కువ పాళ్ళ లో ఉండాలి ! 
2. నార్ జేస్టి మేట్ , నార్ ఎథిన్ డ్రో న్ , డిసో జెస్ ట్రె ల్  ఇంకా ఎథినొ డయోల్ డై ఎసిటేట్ . ఈ మందులలో అతి తక్కువ శాతం యాన్ డ్రో జెన్ ఉంటుంది. 
ఈ క్రింద సూచించిన ప్రో జెస్టిన్ ఉన్న మందులు తీసు కుంటే అవి ఎక్కువ జుట్టు ఊడి పోవడానికి రిస్కు ఎక్కువ చేస్తాయి 
1. ప్రో జెస్టిన్ ఇంప్లాంట్ లు ( వీటినే నార్ ప్లాంట్ అని కూడా పిలుస్తారు )
2. ప్రో జెస్టిన్  ఉన్న హార్మోను ఇంజెక్షన్ లు 
3. ప్రోజేస్టిన్ ఉన్న స్కిన్ ప్యాచ్ లూ 
4. లేదా ప్రో జెస్టిన్ ఉన్న వాజైనల్ రింగ్ లూ. 
 
పైన ఉదహరించిన పిల్స్ కనుక దీర్ఘ కాలం తీసుకుంటే , అవి సహజం గానే శరీరం లో హార్మోనులలో తీవ్రమైన మార్పులు కలిగించి , గర్భ నిరోధం కలిగించడమే కాకుండా , జుట్టు ఊడి పోవడానికీ , ముఖ్యం గా పలుచ బడ డానికి కారణమవుతాయి ! ప్రత్యేకించి వంశ పారంపర్యం గా జుట్టు ఊడి పోవడం సమస్య ఉన్న వారు ఈ విషయం లో అత్యంత శ్రద్ధ తీసుకోవాలి ! మీకు పిల్స్ తీసుకోవడం తప్పని సరి అనిపించినపుడు , పైన ఉన్న విషయాలు మీరు అవగాహన చేసుకోవడమే కాక , మీరు స్పెషలిస్ట్ దగ్గరకు వెళ్ళినపుడు , ఈ విషయాలు వారితో కూడా ముఖా ముఖీ గా చర్చించి , మీకు క్షేమ దాయకమైన పిల్స్ ను రాయించు కోవాలి ! ప్రత్యేకించి దీర్ఘ కాలం కనుక పిల్స్ వాడుదామని నిర్ణయం తీసుకుంటే ! 
వచ్చే టపా లో ఇంకొన్ని సంగతులు ! 

 

స్త్రీలలో కేశవర్ధనం. 6. T E కి కారణాలేమిటి ?

In ప్ర.జ.లు., మన ఆరోగ్యం., మానసికం, Our Health, Our minds on జూలై 29, 2013 at 8:28 సా.

స్త్రీలలో కేశవర్ధనం. 6. T E కి కారణాలేమిటి ?

 

క్రితం టపాలో టీలోజెన్ ఎఫ్లూవియం ( T E ) అంటే ఏమిటో తెలుసుకున్నాం కదా ! మరి స్త్రీలలో T E   పరిస్థితి ఏర్పడడానికి కారణాలు ఏమిటో వివరం గా తెలుసుకుందాం !
1. సామాన్య మైన , సహజమైన కారణం , గర్భం దాల్చడం అంటే ప్రెగ్నెన్సీ : గర్భం దాల్చిన సమయం మొదలుకుని , శిశువు జన్మించే వరకూ , గర్భవతి శరీరం లో అనేకమైన మార్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి. వాటిలో అతి ముఖ్యమైనవి హార్మోనుల వల్ల  కలిగే మార్పులు. గర్భం లో శిశువు  క్షేమం గా నవ మాసాలూ పెరిగి భూమి మీదకు రావడానికి హార్మోనులు ఎంతో ఉపయోగం. కానీ ఈ హార్మోనులు అకస్మాత్తుగా ఎక్కువ తక్కువలు అవడం చేత , హేర్  ఫాలికిల్ లో వెంట్రుక , ఆ హెచ్చు తగ్గులకు తట్టుకో లేక పెరుగుదల ఒక్కసారిగా ఆగి పోతుంది. అంటే కేశాల పెరుగుదల ఒక శుప్త దశ లో కి వెళుతుంది ! అంటే రెస్ట్ తీసుకునే దశ అనుకోవచ్చు ! గర్భం పూర్తి అయి , శిశువు జన్మించిన తరువాత , హార్మోనులు మళ్ళీ యధా స్థితి కి వస్తాయి. దానితో రెస్ట్ తీసుకుంటున్న వెంట్రుకలు కూడా హుషారు గా మళ్ళీ సహజం గా పెరగడం మొదలెడతాయి ! అధిక శాతం స్త్రీలలో ఈ పరిస్థితి తాత్కాలికమే. అంటే తిరిగి నార్మల్ గా కేశాల పెరుగుదల ఉంటుంది. 
2. క్రాష్ డ యట్  లేదా అకస్మాత్తు గా పథ్యం చేయడం : ఊబ కాయం ఉన్న స్త్రీలు , అనేక విధాలు గా వారి అధిక బరువు గురించి ఆందోళన చెందుతూ ఉంటారు. చాలా మంది వారి అధిక బరువు వల్ల విపరీతం గా విసుగు చెంది , ఒక్క సారిగా అత్యంత పట్టుదలతో , క్రాష్ డ యటింగ్  మొదలు పెడతారు. క్రాష్ డ యటింగ్ పేరులోనే ఉంది కదా ! ఒక్క సారిగా , అకస్మాత్తుగా వారి ఆహారపు అలవాట్లలో తీవ్రమైన తేడా వస్తుంది ! దానితో జుట్టు పలుచబడడం కూడా జరగ వచ్చు !  అందువలన క్రాష్ డ యటింగ్  ఏ విధం గానూ సమంజసం కాదు. అంటే డ యటింగ్ చేయాలని తీసుకునే నిర్ణయం కృత నిశ్చయం గా ఉండాలి కానీ , అకస్మాత్తు గా డయట్  లో మార్పులు తీసుకు రాకూడదు . డ యట్ లేదా పథ్యం లో మార్పులు క్రమేణా తీసుకు రావాలి. అప్పుడే పథ్యం సరి అయిన ఫలితాలను ఇస్తుంది , తల మీద జుట్టు కూడా పలుచ బడ కుండా ఉంటుంది !
3. డ యట్ లేదా పోషకాహార లోపం : ఈ కారణం ఒక ప్రధానమైన కారణం. స్త్రీలలో ఎందుకు జరుగుతుందో చూద్దాం :  యుక్త వయసు వచ్చినప్పటి నుంచీ , యువతులలో , పెరుగుదల ఎక్కువ గా ఉంటుంది. అందుకు ఎట్లాగూ అనేక పోషక పదార్ధాలు అవసరమవుతాయి. అదే సమయం లో క్రమం గా వచ్చే ఋతు స్రావం వల్ల , రక్త హీనత కలుగుతుంది. దీనినే అనీమియా అంటారు కదా ! అనీమియా , జుట్టు ఎక్కువ గా ఊడి పోవడానికి ఒక ముఖ్య కారణం. ఈ రెండు కారణాలు కూడా కలిసి , టీలోజెన్  పరిస్థితి కలిగించ వచ్చు. 
4. దీర్ఘ కాలం కొనసాగే మానసిక వత్తిడులు : ఈ పరిస్థితినే క్రానిక్ స్ట్రెస్ అని అంటారు :  యువతులలోనూ , స్త్రీలలోనూ , వత్తిడి అధికం గా ఉంటుంది. దీనికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయి. యుక్త వయసుకు వస్తున్న యువతికి , సహజం గానే , చాలా సమాజాలలో , వివిధ కట్టుబాట్ల వల్ల , ఆంక్షలు ఎక్కువ అయి , వారు అంతకు ముందు వయసులో వారి లాగా బయటకు తిరగడమూ , ఆడుతూ , పాడుతూ ఉండడం చేయ లేక పోతున్నారు. దానికి తోడు , తాము ఎన్నుకున్న విద్యావకాశాలను , అంతు తేల్చుకునే ధోరణి తో , పగలూ రాత్రీ చెమటోడ్చి , చదువు కొన సాగిస్తారు. ఈ సమయాలలో కూడా వారు వత్తిడి కి లోనవుతారు. ఈ వత్తిడి కి తోడుగా , వయసు తో ఎగసి పడే కోరికల వత్తిడి తో , ప్రేమ లో ‘ పడడమో ‘ లేక ‘ పడేయ బడడమో ‘ కూడా జరిగి , మానసిక వత్తిడి ఇంకా తీవ్రం అవుతుంది ! 
 
వచ్చే టపాలో ఇంకొన్ని సంగతులు ! 
 

స్త్రీలలో కేశవర్ధనం ఎట్లా ?5. టీలోజెన్ ఎఫ్లూవియం.

In ప్ర.జ.లు., మన ఆరోగ్యం., మానసికం, Our minds on జూలై 28, 2013 at 11:32 ఉద.

స్త్రీలలో కేశవర్ధనం ఎట్లా ?5. టీలోజెన్ ఎఫ్లూవియం. 

 
పథ్యం మానకు అతివా, అను నిత్యం ,
నీ అందం చెదరదు, ఇది సత్యం!
నీ  మనసు కూడా  పదిలం !
నీ సొగసూ అపుడే  పగడం !
 

 
టీలోజెన్ ఎఫ్లూవియం స్త్రీలలో జుట్టు ఊడి పోవడానికి అతి ముఖ్యమైన పరిస్థితి లేదా జబ్బు. దీనిని గురించి మనం వివరం గా తెలుసుకుందాం ! 
కేశ ఫాలికిల్స్ సంఖ్య లో మార్పు రావడం వల్ల ఈ పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. T E  ( టీలోజెన్ ఎఫ్లూవియం కు సంక్షిప్త నామం లేదా షార్ట్ ఫామ్ ) తల మీద కేశాలు నిరంతరం పాతవి పోతూ , కొత్తవి వస్తూ ఉంటాయి. ఈ క్రియల మధ్య ఉండే కాలాన్ని లేదా దశను టీలోజెన్  అని అంటారు. అంటారు ఇది సహజమైన దశే  అయినా , కొన్ని పరిస్థితులలో సాధారణ సమయానికంటే ఎక్కువ సమయం ఉండడం వల్ల , కొత్త జుట్టు రాక  పోవడం ,ఆలస్యమవుతూ ఉంటుంది . ఈ లోగా రోజూ సహజం గా ఊడి పోయే జుట్టు పోతూ ఉంటుంది.  ఫలితం గా జుట్టు పలుచ బడి పోతూ ఉంటుంది. 
ఇట్లా పలుచ బడి పోవడం ముఖ్యం గా మూడు రకాలు గా జరుగుతుంది. 
1. అకస్మాత్తు గా కలిగే షాక్ వల్ల : షాక్ కలిగిన ఒకటి రెండు నెలల నుంచి , కేశాలు పెరిగే దశ కాస్తా విశ్రాంతి తీసుకుంటుంది. అంటే దీనిని రెస్టింగ్ ఫేజ్ అని అంటారు. ఈ రకమైన షాక్ ల ప్రభావం తాత్కాలికమే ! అంటే కనీసం నాలుగు నుంచి ఆరు నెలల కాలం లోగా మళ్ళీ సహజం గా అంటే ఇది వరలో ఎన్ని వెంట్రుక లైతే వచ్చేవో అన్నీ మామూలు గా వస్తాయి ( లేదా మొలుస్తాయి ). ఒక సంవత్సరం లోగా పూర్తి గా నార్మల్ గా అవుతుంది తల మీద పరిస్థితి !
2. రెండో రకమైన టీలోజెన్  లో తలమీద జుట్టు ఊడి పోవడం ఆలస్యం అవుతుంది కానీ దానితో పాటుగా , మళ్ళీ కొత్త వెంట్రుకలు వచ్చే మధ్య సమయం , అదే టీలోజెన్  పరిస్థితి ఎక్కువ కాలం ఉంటుంది. గమనించ వలసినది టీలోజెన్  అంటే రెస్టింగ్ దశ ! ఈ రెస్టింగ్ దశ ఎంత సాగుతూ ఉంటే కొత్త వెంట్రుకలు రావడం కూడా అంత ఆలస్యం అవుతూ ఉంటుంది.కేశాల ఫాలికిల్స్ సరిఅయిన సంఖ్య లోనే ఏర్పడుతూ ఉంటాయి కానీ వాటిలో కేశాలు మాత్రం పెరగవు ఈ రకం లో.  ఈ రకమైన టీలోజెన్ లో సామాన్యం గా   ఆ వ్యక్తి  అనుభవిస్తున్న సమస్య లేదా వత్తిడి కలిగించే పరిస్థితి , పరిష్కారం కాక , కొనసాగుతూ ఉంటే , జుట్టు రావడం కూడా ఆలస్యం అవుతూ ఉంటుంది. 
3. ఇక మూడో రకమైన T E లో వెంట్రుకలు కురచగా నూ త్వర త్వరగానూ వస్తూ ఊడి పోతూ ఉంటాయి. దీనికి కారణం, వెంట్రుకలు పెరిగే సహజ దశలో అవక తవకలు జరగడం. 
పైన తెలుసుకున్న వాటిలో మొదటి రెండు రకాల టీలోజెన్ కూ , తీవ్రమైన శారీరిక వత్తిడి కానీ , మానసిక వత్తిడి కానీ కారణాలు. ఈ మూడు పరిస్థితులలో కూడా జుట్టు పలుచ బడుతుంది , కానీ పూర్తి గా రాలి పోదు. అంతే కాక సాధారణం గా ఈ మూడు పరిస్థితులూ తాత్కాలికమే. రెండో పరిస్థితి కొంత ఏర్పడితే , అది ఎక్కువ కాలం కొనసాగ వచ్చు. 
 
వచ్చే టపాలో ఇంకొన్ని సంగతులు ! 

స్త్రీలలో కేశవర్ధనం ఎట్లా?4.

In ప్ర.జ.లు., మన ఆరోగ్యం., మానసికం, Our Health, Our minds on జూలై 26, 2013 at 7:55 సా.

స్త్రీలలో కేశవర్ధనం ఎట్లా?4. 

100 most beautiful women of India Bollywood and others

అలోపీశియా ఏరి యేటా ! 
ఏడాది లో చెబుతుంది టాటా !
ఈలోగా మందులకు  డబ్బు తగ లేయ కంటా ! 
తెచ్చుకోకు, లేని పోని తంటా ! 
 
అలో పీశియా ఏరియేటా : 
క్రితం టపాలో   చూసినట్టు , ఈ పరిస్థితి లో ,  తలంతా కాకుండా   తల మీద అక్కడక్కడా  కొద్ది భాగాలలో   కొంత మేర జుట్టు ఊడిపోవడం జరిగి, ఆయా భాగాలు నున్నగా అవుతాయి. రోగనిరోధక శక్తి కి కారకమయే  కణాలు , స్వంత వెంట్రుకల కణాల మీదే తమ ప్రభావం చూపిస్తూ ఉండడం వల్ల  ఇట్లాంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. క్రింద చిత్రాలలో గమనిస్తే , చర్మం మీద ఉండే హేర్  ఫాలికిల్ లో సహజం గా పెరిగే వెంట్రుక , రెండో చిత్రం లో ఖాళీ గా ఉన్న ఫాలికిల్  ( వెంట్రుక పెరగక పోవడం వలన ఏర్పడే పరిస్థితి )  కనిపిస్తాయి.  
మరి,  ఎవరి ఇమ్మ్యునిటీ ,వారి తలలోని  వెంట్రుక మూలాల లో ఉండే కణాలనే  ఎందుకు ముట్టడి చేస్తాయో , కారణం తెలియదు ఇప్పటి వరకూ !  ఈ  జబ్బు 20 సంవత్సరాల లోపు వారికే సర్వ సాధారణం గా కనిపిస్తుంది. యువతులూ యువకులలో సమం గా వస్తుంది. 
మరి అలో పీశియా ఏరి యేటా ను కనుక్కోవడం ఎట్లా ?
స్కిన్ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్  దగ్గర అన్ని ఈ పరిస్థితి గురించిన అన్ని వివరాలూ కనుక్కొని , తల భాగాన్ని పరీక్ష చేసి  రోగ నిర్ధారణ చేయడం జరుగుతుంది. అవసరం అనుకుంటే  తల భాగం లో కొన్ని వెంట్రుకలను డాక్టర్ లాగి చూడడం కూడా జరుగుతుంది. 
ఇక ఏ ఏ పరీక్షలు అవసరమవుతాయి ?: 
జుట్టు ఊడిపోయే తల భాగం లో కొన్ని వెంట్రుకలను తీసుకుని , వాటిని మైక్రో స్కోప్ క్రింద పరీక్ష చేయడం జరుగుతుంది. థైరాయిడ్ గ్రంధి సరిగా పనిచేస్తుందో లేదో తెలుసుకోడానికి , థైరాయిడ్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ లు చేయించుకోవాలి. ఎందుకంటే ఒక వేళ  థైరాయిడ్ హార్మోను తక్కువ కానీ , ఎక్కువ కానీ అవడం జరుగుతే , తగిన చికిత్స చేయించుకోవాలి వెంటనే ! జుట్టు ఊడి పోవడానికి థైరాయిడ్ గ్రంధి సరిగా పని చేయక పోవడం ఒక ముఖ్య కారణం , అందుకని , ఆ పరీక్షలు కూడా అవసరం !
ఇక చికిత్స ఎట్లా ఉంటుంది ?:
ఒక సారి ఈ అలోపీశియా ఏరి యేటా  అనే పరిస్థితి లేదా జుట్టు సంబంధమైన జబ్బు స్పెషలిస్టు ద్వారా నిర్ధారణ అయిన తరువాత , చికిత్స చేయించుకోవాలా లేదా అనే నిర్ణయం వారి మీదే ఆధార పడి ఉంటుంది. ముఖ్యం గా గుర్తుంచు కోవలసినది ఏమిటంటే , ఈ పరిస్థితి  వచ్చిన అధిక శాతం మంది లో   కేవలం తాత్కాలికం మాత్రమే ! సామాన్యం గా ఆరు నెలలనుంచి ఒక సంవత్సరం లోగా తిరిగి తలంతా జుట్టు మునుపటి మాదిరి గా పెరుగుతుంది ! ఇక చికిత్స చేయించు కుందామనుకునే వారు కూడా , రెండు పద్ధతులలో చేయించుకోవచ్చు ! ఒకటి   కేవలం తలమీదే  మందులు లేకుండా చేయించుకునే చికిత్స,  తలమీద మందులతో చేయించుకునే చికిత్స .
కేవలం తలమీద చేయించుకునే చికిత్స :
ఈ పధ్ధతి లో మందులు ఏమీ తీసుకో కుండా , వివిధ రకాల కేశాలంకరణ ల ద్వారా , జుట్టు తక్కువ గా ఉన్న ప్రదేశాలను , మిగతా తల భాగం లో ఉన్న జుట్టు ద్వారా కప్పి  ఉంచేట్టు  ఏర్పాటు చేసుకోవడం. ఇది సామాన్యం గా బ్యూటీ షియన్ లు కూడా చేయగలరు. అంటే హేర్ స్టయిల్ లు మార్చడం. అవసరం అవుతే కొన్ని కృత్రిమ కేశాల ప్యాచ్ లను కూడా అతికించడం జరుగుతుంది , తక్కువ గా జుట్టు ఉన్న తల భాగాలలో ! 
మందులతో చేయించుకునే చికిత్స:  మనం పైన తెలుసుకున్నాము కదా , అలోపీశియా ఏరి యేటా  జబ్బు , రోగ నిరోధక కణాలు, వెంట్రుక కణాల మీద పనిచేయడం వల్ల ఏర్పడుతుందని !  అంటే ఆటో ఇమ్మ్యునిటీ ! ఈ పరిస్థితి ని ఇమ్యునో సప్రేసేంట్ మందులు వాడి , తగ్గించ గలుగుతారు. 
స్టీరాయిడ్ లు ఉన్న క్రీములు తల మీద పూయడం ద్వారానూ , లేదా అవసరం అయితే , స్టీరాయిడ్ ఇంజెక్షన్ లు తల మీద చేయడం ద్వారానూ , చికిత్స చేయించుకోవచ్చు !  తల మీద ఎక్కువ భాగం లో కనుక ఇట్లా జుట్టు రాలిపోతూ ఉంటే , పూవా , P U V A  అనే చికిత్స కూడా అవసరం కలగ వచ్చు ! ( ఈ చికిత్స లో మొదట తల మీద  సోరాలిన్ అనే మందు ను పూయడం జరుగుతుంది . తరువాత  తలమీద  అతినీల లోహిత కిరణాలను ప్రసరింప చేస్తారు ! అప్పడు   ఇమ్మ్యునిటీ  సరి అయి ,  కేశ కణాల మీద ముట్టడి తగ్గుతుంది ! 
వచ్చే టపాలో ఇంకొన్ని సంగతులు ! 

స్త్రీలలో కేశ వర్ధనం ఎట్లా ? 3.

In ప్ర.జ.లు., మన ఆరోగ్యం., Our Health on జూలై 25, 2013 at 9:31 సా.

స్త్రీలలో కేశ వర్ధనం ఎట్లా ? 3. 

( మొక్క జొన్న కండె లో  మొక్క జొన్నల మాదిరి గా ఉండే హేర్ స్టయిల్  ) 

 

అశ్వ జాలం, 
మొక్క జొన్నలు, 
వరాహ జాలం !
ఒక్కో తరహా ,  
ఒక్కో మాయా జాలం ! 
చక్కని, చిక్కని ప్రణయ గాలం !
ఎట్లా తప్పించు కోగలం?! 
 
3. అలోపీశియా ఏరియే టా   : ఈ రకం లో తల మీద జుట్టు తలంతా కాక కేవలం కొన్ని ప్రదేశాలలో , అంటే ఒకటో రెండో లేదా మూడో , ప్రదేశాలలో , కొంత మేర అంటే కొన్ని అంగుళాల వ్యాసం లో జుట్టు రాలుతుంది. అంటే తల మీద కొన్ని కొన్ని ప్రదేశాలలో జుట్టు రాలిపోవడం వల్ల , కొన్ని పాచెస్ ఏర్పడతాయి ! ఈ పాచెస్ చాలా ఆందోళన కలిగిస్తాయి, ఉన్న వారికి !  ఇట్లా అలోపీశియా ఎరియే టా అంటే  తల మీద కొన్ని ఏరియా ల లో  మాత్రమే జుట్టు ఊడిపోవడం  జరగ డానికి  ప్రధాన కారణం ,  వెంట్రుక మూలాలలో అంటే రూట్స్ లో  కొన్ని రకాలైన జీవ రసాయన చర్యలు జరగడం వల్ల. ఈ చర్యలలో ప్రధానం గా   వారి రోగనిరోధక కణాలు వారి తల మీద ఉండే వెంట్రుకల మీద పని చేసి ( ఖచ్చితం గా చెప్పాలంటే వెంట్రుకల మొదళ్ళ లో లేదా రూట్స్ లో పనిచేసి ) అవి ఊడిపోవడానికి  కారణమవుతాయి !   ఈ చర్యలు మందులు తీసుకున్నా , మందులు తీసుకోక పోయినా కూడా , కనీసం ఒకటి నుంచి రెండు సంవత్సరాల కాలం తరువాత , ఆగిపోయి , తిరిగి తలమీద నార్మల్ గా జుట్టు వత్తు గా పెరగ డానికి అవకాశం ఉంటుంది. కనీసం  ప్రతి వంద మంది లో డెబ్బై మంది కి ఇట్లా  జుట్టు తలమీద నార్మల్ గా పెరుగుతుంది ! అందువల్ల మెజారిటీ యువతులు ఆందోళన పడనవసరం లేదు ! 
4. ట్రాక్షన్ అలోపీశియా :  తల మీద ఆరోగ్యవంతం గా పెరుగుతున్న వెంట్రుకలను అట్లా సహజం గా పెరగనీయక , వివిధ హేర్ స్టైల్స్ అని , వాటిని గట్టి గా లాగి జడ వేయడమూ , లేదా ముడి వేయడమూ చేస్తూ ఉంటే , వెంట్రుకల మూలాలలో ట్రాక్షన్ ఏర్పడుతుంది !  ఈ ఏర్పడ్డ ట్రాక్షన్ , రోమ మూలాలను బలహీనం చేసి, అవి ఊడి పోయేట్టు చేస్తుంది ! పంది  పిలకలూ, గట్టి జడలు ,  గుర్రం తోకలూ ! రక రకాల రీతులు !  అతివల  శిరోజాలంకరణలు , ! కానీ, రక రకాలు గా బలి అవుతాయి కురులు ! ప్రత్యేకించి అట్లాంటి స్టయిల్స్  ప్రతి రోజూ చేసుకుంటూ ఉంటే  !   ( వీటినే ఆంగ్లం లో స్టైల్ గా పోనీ టెయిల్ అనీ, పిగ్ టెయిల్ అనీ , బ్రెయిడ్  అనీ పిలుస్తారు కదా ! ) 
 
వచ్చే టపాలో ఇంకొన్ని సంగతులు ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

స్త్రీలలో కేశ వర్ధనం . 2.

In ప్ర.జ.లు., మన ఆరోగ్యం., మానసికం, Our Health, Our minds on జూలై 24, 2013 at 10:54 సా.

స్త్రీలలో కేశ వర్ధనం . 2. 

నీ వాలు జడలో సంపెంగలు, 
ఉన్మత్తుని చేసే నులి వెచ్చని సెగ లు !  

తుమ్మెద రెక్కలు, నీ కురులు !
తగిలితే , ఆ  విద్యుత్తీగలు, 
చేసె,  గజి బిజి గమ్మత్తులు !
రేగె  నాలో, సరాగాల రవ్వలు ! 
అవి పెనవేసే వేయి బంధాల వలలు !
 అతి సున్నితం, ఈ భవ బంధం 
అత్యున్నతం, నీ  మది బంధం !  
 
అని వలచినవాడు   మీ ‘ వలలో ‘  పడి పోవాలంటే,  మీరు,   మీ శిరోజాల మీద శ్రద్ధ వహించాల్సిందే  ! 
 
మరి ఇప్పుడు  స్త్రీలలో కేశాలు ఊడిపోవడం ఎన్ని రకాలు గా ఉంటుందో తెలుసుకుందాం ! 
1. యాన్ డ్రో జెనిక్ అలోపీశియా :  ( యాన్ డ్రో  జెనిక్ అంటే పురుష హార్మోనుల సంబంధమైన అని , అలోపీశియా అంటే   కేశాలు తక్కువ అవడం అనీ అర్ధాలు,   పెద్ద గా కంగారు అవసరం లేదు  ఈ పదాలు చదివి ! ) :  సాధారణం గా పురుష హార్మోనులు, స్త్రీలలో కూడా అతి తక్కువ పరిమాణం లో ఉంటాయి. ఏ  కారణం చేతనైనా ఈ పురుష హార్మోనులు కొద్ది మాత్రమైనా ఎక్కువ అవుతే , జుట్టు ఎక్కువ గా రాలడం జరుగుతుంది.తల లో ఏదో కొంత భాగం లో కాకుండా , తలంతా, కొద్దిగా  పలుచబడడం జరుగుతుంది, కేశ సాంద్రత తక్కువ అవడం వల్ల.  ఈ పరిస్థితులు , స్త్రీలు గర్భవతులు గా ఉన్నపుడూ , లేదా పురుష హార్మోనులు ఉన్న కాంట్రా సె ప్టివ్  పిల్స్ కొన్ని రకాలు ఉంటాయి , అవి తీసుకోవడం వల్ల  కానీ , లేదా అరుదైన అండాశయాలలో  కణుతులు  ఏర్పడడం , అంటే ట్యూ మర్  ఏర్పడడం వల్ల కానీ , ఏర్పడవచ్చు . ఈ కారణాలలో నివారింప దగ్గవి , గర్భ నిరోధక పిల్స్ తీసుకునే ముందు ,  అవి రాసే డాక్టర్ ను వివరం గా అడిగి ,  పురుష హార్మోనులు లేని పిల్స్ నే మీరు తీసుకోవడం చేయాలి ,  ఆ పిల్స్ మీరు తీసుకోవడం తప్పని సరి  అయే  పరిస్థితులు ఏర్పడితే !
2. టీలోజేన్ ఎఫ్లూవియం :   జీవితం లోనూ , లేదా శరీరం లోనూ కలిగే తీవ్రమైన వత్తిడి కలిగించే పరిణామాలకు రియాక్షన్ లేదా ప్రతి చర్య గా , మీ శిరోజాలు ఊడి పోవడం జరుగుతుంది. ఇట్లా జరగడం సామాన్యం గా ,  వత్తిడి పరిస్థితులు సంభవించిన ఆరు వారాల నుంచి , మూడు నెలల వరకు  ఉండవచ్చు !ఈ సమయం లో సామాన్యం గా ఊడిపోయే తల వెంట్రుకల కన్నా ఎక్కువ గా అంటే వందకు పైగా రోజుకు  ఊడి  పోవచ్చు !
మరి ఈ తీవ్రమైన వత్తిడి కలిగించే పరిస్థితులు ఏమిటి ? : ఇవి ఏవైనా కావచ్చు.  ఒక తీవ్రమైన ఇన్ఫెక్షన్ కానీ , ఒక పెద్ద ఆపరేషన్ కానీ , గర్భం దాల్చి శిశువుకు జన్మ నీయడం కానీ , లేదా తీవ్రమైన మానసిక వత్తిడి కానీ అవవచ్చు. ఆశా వాద పరిణామం ఏమిటంటే , సామాన్యం గా  ఈ తీవ్రమైన శారీరిక , లేదా మానసిక వత్తిడి పరిస్థితులు, కేవలం తాత్కాలికం గానే   హేర్ లాస్ అంటే తల మీద జుట్టు ఊడేట్టు చేస్తాయి. అంటే ఆ పరిస్థితులు సద్దు మణిగిన తరువాత , తిరిగి  సహజమైన జుట్టు పెరగడమూ , తక్కువ గానే రోజూ ఊడి పోవడమూ జరుగుతుంది ! కేవలం తక్కువ శాతం స్త్రీలలో త్రమే,టీలోజెన్  పరిస్థితి ఎక్కువ కాలం కొన సాగుతుంది !  అప్పుడు వారు సరి అయిన సలహా తీసుకోవాలి , స్పెషలిస్టు డాక్టర్ ను సంప్రదించి !
 
వచ్చే టపాలో ఇంకొన్ని సంగతులు ! 

స్త్రీలలో, కేశ వర్ధనం ఎట్లా ? 1.

In ప్ర.జ.లు., మన ఆరోగ్యం., మానసికం, Our minds on జూలై 23, 2013 at 4:11 సా.

 స్త్రీలలో కేశ వర్ధనం ఎట్లా ? 1. 

Young woman with hair blowing in wind

మగువ  ఆనందపు సిరులు, 
స్నిగ్ధ సుకుమార విరులు ! 
కలువ కనులకు శృతి లయలు, 
కనువిందు చేసే కుంతల పాయలు ! 
ఉప్పొంగే  వలపు జల పాతాలు,
కాళ  రాత్రి ని తలపించే శిరోజాలు ! 
మరులూరించే   కురులు, 
కనినంతనే మెదలు ప్రేమ భావనలు ! ‘
 
మరి  ఇంత ప్రాముఖ్యత సంతరించుకున్న శిరోజాలు  ఊడిపోతూంటే ?! 
ఎంతో కోపం వస్తుంది ! చికాకు కలుగుతుంది ! ‘ హత విధీ !  ఎంత అందం గా ఉంటానో అని నా క్లాస్ మేట్స్ ప్రతి రోజూ నన్ను తలుచుకుని పారాయణం చేస్తూ ఉంటారు కదా ! కొందరు  పైకే ప్రార్ధన చేస్తారు ! మరికొందరు మది లో మంత్రోచ్చారణ చేస్తారు కదా ! అట్లాంటిది నా టైం  బాగోలేదా ఏంటి ? అని వనితలు  కారణాలు తెలుసుకోలేక  సతమతం అవుతూ ఉంటారు !  మరికొందరు వనితలు ఆఫీసులో ‘ మిస్  ఆఫీసు ‘ గా అనధికార బిరుదులు  పొందిన వారు కూడా , తమ శిరోజాలకు అతి ప్రాముఖ్యత ఇచ్చి, ఆ కేశాలు కొద్ది గా ‘ రాలినా’ ,  విపరీతం గా వ్యధ చెందుతూ ఉంటారు ! 
మరి జుట్టు ఊడి పోతూ ఉండడానికి కారణాలు ఏమిటి ? : 
స్త్రీలలో సామాన్యం గా ఒక లక్ష వరకూ వెంట్రుకలు ఉంటాయి వారి తలమీద ! సహజం గానే కనీసం రోజుకు యాభై నుంచి ఒక వంద వరకూ కేశాలు ఊడిపోతూ  ఉంటాయి ! ఇట్లా రోజుకు వంద వరకూ వెంట్రుకలు ఊడి పోవడం సర్వ సాధారణ మైన విషయం ! జుట్టు ఊడిపోవడానికి  నాలుగు రకాల ముఖ్య కారణాలు ఉంటాయి: 
1. వంశ పారంపర్యం గా ఒక వయసు వచ్చే ముందే జుట్టు ఊడి పోవడం కనుక , కుటుంబం లో పెద్దల లో సంభవిస్తే , తరువాతి తరాల వారికి కూడా , ఆ లక్షణాలు అనువంశికం గా సంక్రమిస్తూ ఉంటాయి ! 
2. భౌతికమైన కారణాల వల్ల : అంటే శరీరం లో వచ్చే   హార్మోనులలో మార్పులు కానీ , చర్మ సంబంధ వ్యాధులు కానీ , లేదా తల మీద జుట్టు మాత్రమే  ఊడి పోతూ ఉండే కొన్ని ప్రత్యేక  వ్యాధులు వస్తే కానీ , లేదా చర్మ సంబంధ ఇన్ఫెక్షన్ లు వస్తే కానీ. 
3. మానసిక కారణాల వల్ల : విపరీతమైన శ్రమ చేస్తూ , నిద్ర లోపించడం వల్ల ,  పని వల్ల  కానీ , చదువు కారణం గా కానీ , లేదా, ఇంటర్వ్యూ లేదా పరీక్షా సమయాలలో తీవ్రమైన  మానసిక వత్తిడి అనుభవిస్తూ ఉంటే కూడా తల వెంట్రుకలు ఊడి పోతూ ఉండడం జరుగుతుంది ! ఇక్కడ  చాలా సమయాలలో , శరీరం మీద కూడా ఏమాత్రం శ్రద్ధ తీసుకోకుండా ,  సరిగా తినకుండా , నీరు తాగ కుండా , డీ హైడ్రేట్ అవుతూ ,  దానికి తోడు , నిద్ర కూడా లోపించి , వత్తిడి కి  ఆందోళన కూ గురి అవుతూ ఉండడం జరుగుతుంది !
4. మందుల కారణాలు : వివిధ కారణాల వల్ల  తీసుకునే మందులు కూడా జుట్టు ఊడి పోవడానికి ( అంటే ఎక్కువ గా జుట్టు కోల్పోవ డానికి  )  అవకాశం హెచ్చుతుంది ! 
అధిక రక్త పీడనానికి , గుండె జబ్బుకూ , డిప్రెషన్ కూ , కీళ్ళ నొప్పులకూ , క్యాన్సర్ కూ  వాడే మందులు కూడా ఎక్కువ వెంట్రుకలు రాలేట్టు చేస్తాయి ! స్త్రీలలో ప్రత్యేకించి గర్భ నిరోధానికి వేసుకునే కాంట్రా సె ప్టివ్  పిల్స్ కూడా ఒక ముఖ్య కారణం ! 
వచ్చే టపాలో ఇంకొన్ని సంగతులు ! 
 
 
 
 

ముందు పరీక్షలతో మందు దాసులకు వార్నింగు !

In ప్ర.జ.లు., మన ఆరోగ్యం., Our Health, Our minds on జూలై 21, 2013 at 4:44 సా.
ముందు పరీక్షలతో మందు దాసులకు వార్నింగు ! 
మందు  ! అదే, మద్యం ! అంటే ఆల్కహాలు ! 
కొద్ది పరిమాణాలలో భలే పసందు ! 
మదనుడి తో మధనం చేయించే  మందు ! 
కామ కాంక్ష ను తీవ్రం చేసే మందు ! 
కోరికల జ్వాల ను రగిలించే మందు ! 
ప్రభుత్వాల ఖజానాలు నింపే మందు 
తాగే వారి జేబు కు చిల్లి పెట్టేమందు !
పరిమాణం పెరిగితే , వేయిస్తుంది చిందు !
కాలేయాన్ని కల్లోలం చేస్తుంది ముందు ! 
కిక్కు కిక్కుకూ ప్రమోదం తెరమార్చిఇస్తుంది ఖేదం !  
క్రోధం , ఉద్రేకం పెరిగి , నిషా చేస్తుంది విషాదం ! 
 
మరి రక్త పరీక్ష ల తో  మందుకు బానిస అయామో లేదో  ముందే తెలుసుకోవచ్చా ?!:  
రక్త పరీక్షలతో  మందుకు మనం బానిస అయామా లేదా అన్న విషయం ముందు గానే తెలుసుకోవచ్చు !  అంటే కొన్ని సంవత్సరాల ముందే !  అట్లా తెలుసుకుంటే , తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుని మందు మానితే , ఆరోగ్యం కుదుట పడడానికి అవకాశం ఉంటుంది ,  ఇల్లూ , ఇల్లాలూ దక్కడానికి అవకాశం ఉంటుంది కూడా ! ఈ ఐదు రకాల పరీక్షలూ రక్త పరీక్షలే ! వీటి వివరాలు చూద్దాం !
G : గామా గ్లుటామిక్ ట్రాన్స్ ఫరేజ్ పరీక్ష. 
A: ఆల్కలైన్ ఫాస్ఫటేజ్ ఎంజైమ్ పరీక్ష. 
M: MCV: అంటే మీన్ కార్పస్క్యులార్ వాల్యూమ్ పరీక్ష .
U: యూరిక్ యాసిడ్  పరీక్ష .
T: ట్రైగ్లిజరైడ్లు పరీక్ష .   
పైన ఉన్న ఐదు పరీక్షలలో , నాలుగు కాలేయం లో ఉండే ఎంజైముల  పరీక్షలే ! ఈ ఎంజైములు కాలేయ కణాలు అంటే  లివర్ సెల్స్  లో సహజం గా ఉండే ఎంజైములే ! కానీ ఈ కాలేయ కణాలు  మద్యం ముట్టడి చేయడం వల్ల, శక్తి హీనం అవడమూ ,  బలహీన పడడమూ జరిగి , ఈ ఎంజైములు , ఆ కణాల నుంచి రక్తం లో కి విడుదల అవుతూ ఉంటాయి !   ఐదో పరీక్ష  MCV పరీక్ష: ఈ పరీక్షలో ఎర్ర రక్త కణాల పరిమాణం కొలుస్తారు ప్రత్యెక మైన ఎలెక్ట్రానిక్ మైక్రోస్కోపు తో !  సాధారణం గా  ఎర్ర రక్త కణం పరిమాణం ఏడు పాయింట్ రెండు మైక్రాన్ ల వ్యాసం గా ఉంటుంది !  కానీ మద్యం ఎక్కువ గా , ఎక్కువ కాలం తాగుతూ ఉంటే, ఈ ఎర్రరక్త కణం ఉబ్బుతుంది ! అంటే పరిమాణం పెరుగుతుంది !  
ఈ పరీక్షలు ఎప్పుడు చేయించుకోవాలి ? : 
కనీసం ఏమీ తినకుండా , తాగకుండా ( అంటే మంచి నీరు తప్ప )  ఆరు గంటల పాటు ఉండి, అప్పుడు పై పరీక్షలు చేయించుకుంటే , ఫలితాలు  ఖచ్చితం గా ఉండడానికి అవకాశం హెచ్చుతుంది ! 
ఈ ఐదు పరీక్షలూ  అబ్నార్మల్ గా ఉంటేనే లివర్ చేడిపోయినట్టా?: 
సామాన్యం గా చాలాకాలం ఎక్కువ మోతాదు లో కనుక మద్యం తాగుతూ ఉంటే, క్రమేణా లివర్ కణాలు పాడవుతాయి !  ఒక సారి లివర్ కణాలు పాడవడం మొదలైనా కూడా తాగడం మానక పొతే ,  ఒక దశలో ఇక తాగడం ఆపినా కూడా   లివర్ చెడిపోవడం ఎక్కువ అవడం వల్ల,  జీవితానికి ముప్పు ఏర్పడే ప్రమాదం ఉంది ! అందుకే , ముందుగానే మనం మందు దాసులమో కాదో తెలుసుకోవడం అతి ముఖ్యం ! ప్రత్యేకించి ఎక్కువ  మద్యం , తరచూ తాగుతూ   ” తమకు ఏమీ అపాయం ఉండదు ” అనుకునే   వారు ఈ పరీక్షలు చేయించుకోవడం ఉత్తమం ! (  సాధారణ గణితం  వచ్చిన వారికి   పై పరీక్షలు కూడా అవసరం లేదు ! ఎందుకంటే , వారు రోజూ ఎంత మోతాదు లో తాగుతున్నారో ! వారానికి ఎన్ని సార్లు తాగుతున్నారో , మననం చేసుకుంటే , వారి లివర్ కణాలు ఎంత త్వరగా , లేదా , ఆలస్యం గా పాడవుతాయో ఇట్టే తెలిసిపోతుంది కదా !  ) 
వచ్చే టపాలో ఇంకొన్ని సంగతులు ! 
 
 
 

ఎంతైనా, ఏంజలీనా !

In మన ఆరోగ్యం., మానసికం, Our Health, Our minds on జూలై 20, 2013 at 10:17 ఉద.

ఎంతైనా ఏంజలీనా ! 

 
ఏంజలీనా జోలీ !  హాలీ వుడ్ లో అత్యధిక పారితోషికం అందుకుంటున్న హీరోయిన్స్ లో ఒకరు ! ఈమె కేవలం ఒక ఉత్తమ నటీమణే కాకుండా , రచయితా , దర్శకురాలు కూడా ! ప్రపంచం లో అత్యంత అందమైన  వనితగా కూడా ఎన్నుకో బడింది ! ఈమె నటించిన లారాక్రాఫ్ట్ టూంబ్ రైడర్, సాల్ట్ , ద క్రాడిల్ అఫ్ లైఫ్ అనే చిత్రాలు అనేక హాలీవుడ్ బాక్స్ ఆఫీస్ ఇకార్దులు బద్దలు కొట్టి అత్యధిక కలెక్షన్లు వసూలు చేశాయి !
ఈమె జీవితం కేవలం నటనకే పరిమితం కాకుండా , అనేక మానవ సేవా కార్యక్రమాలలో కూడా చురుకుగా పాలు పంచుకుంటుంది !  ఐక్య రాజ్య సమితి , మానవ శరణార్ధులకు సహృద్భావ రాయ బారి గా కూడా ఆమె తన సేవలు అందించారు !
ఏంజలీనా జూన్ నాలుగు, 1975 లో జన్మించింది ! తండ్రి అప్పటికే పేరు మోసిన హాలీవుడ్ నటుడు ! ( వీలుంటే రనవేట్రైన్ సినిమా చూడండి అతడి అత్భుత నటన కోసం ! )  తల్లి బెర్ట్రాండ్.  
మూడు చిత్రాలతో తారాపధం అందుకున్న ఈ వనిత, ముచ్చట గా ఇద్దరు  మాజీ భర్తలకు విడాకులు ఇచ్చేసి , మూడో భర్త అయిన  ప్రముఖ హాలీవుడు నటుడు, బ్రాడ్ పిట్ తో  ప్రేమ మయమైన సంసార జీవితం గడుపుతుంది ! ఈ జంటకు  ముగ్గురు స్వంత ( బయలాజికల్ ) పిల్లలూ ( శిలో , నాక్స్, వివియన్ )  , ఇంకా  , ఇంకో ముగ్గురు  దత్త పుత్రులూ ఉన్నారు ! ( మాడాక్స్ ను ఏడునెలల వయసులో ఉన్నపుడు , కంబోడియా దేశం లో ఒక శరణాలయం నుంచీ ,   జహారా అనే బాలికను  ఇథియోపియా శరణాలయం నుంచీ ,  దత్తత తీసుకుంది. దత్తత సమయం లో ఆ బాలికకు ఎయిడ్స్  ఉన్నదన్న అనుమానం కూడా ఉన్నా ! ( తరువాత పరీక్షలలో  ఆ బాలిక కు ఎయిడ్స్ లేదని తేలింది ! ) మూడో దత్తత, వియత్నాం శరణాలయం లో ఉన్న ఒక బాలుడు,   పాక్స్ తీన్ ! 
ఈ మధ్యే , ఏంజలీనా  రొమ్ము క్యాన్సర్ నివారణ చర్య గా తన రెండు స్థనా లూ తీసి వేయించుకున్నానని ప్రపంచానికి తెలియ చేసి,  సంచలనం సృష్టించింది ! ఆమె మాటలలోనే ” నేను  నాకు జరిగిన ఆపరేషన్ ను రహస్యం గా ఉంచదలుచుకోలేదు ! ఎందుకంటే , ప్రపంచం లో చాలామంది స్త్రీలకు , రొమ్ము క్యాన్సర్ రిస్కు అధికం గా ఉన్నట్టు తెలియకుండానే , క్యాన్సర్ నీడ లో జీవితం  గడు పుతున్నారు. ( నాతరువాత )  , వారుకూడా జన్యు పరీక్షలు చేయించుకుని , క్యాన్సర్ కు బలి అవకుండా , తగిన చర్యలు తీసుకుంటారని నా ఆశ  !”  ”  నా పిల్లలకు నేను ఎప్పుడూ తోడుగా ఉంటాను కూడా !  ( క్యాన్సర్ బారిన పడకుండా ! ) ”.  
అందమైన వనిత, అందమైన భార్య , ప్రతిభావంతురాలైన నటీమణి ,  మానవ సేవ చేస్తున్న దార్మికురాలు , దత్త పుత్రులనూ , పుత్రికనూ , కూడా , తమ స్వంత పిల్లలతో పాటుగా పెంచుతూ , పరిరక్షణ చేస్తూ , ఆనంద మయ జీవితం గడుపుతూ , వారికోసం ,  రొమ్ము క్యాన్సర్ రిస్కు  తగ్గించుకోడానికి , ఆపరేషన్ చేయించుకున్న త్యాగ వనిత ! అంతే కాక,  తోటి స్త్రీల  ఆరోగ్యం కోసం , తాను  ఆపరేషన్ చేయించుకుని, తన స్థనాలను తీయించుకున్నానని, ప్రపంచానికి బహిరంగ పరచిన వనిత  !  అనేక  మానవత్వపు విలువలకు నీరాజనం పడుతున్న మహిళ ! ఎంతైనా,  ఏంజలీనా  ఒక  ఆధునిక దేవత ! 
 
వచ్చే టపాలో ఇంకొన్ని సంగతులు ! 

విద్యార్ధులూ ! ఊక దంపుడు కాదు, మూక్ ( MOOC ) అంటే !

In మన ఆరోగ్యం., మానసికం, Our minds on జూలై 15, 2013 at 10:08 సా.

విద్యార్ధులూ! ఊక దంపుడు కాదు మూక్ ( MOOC ) అంటే !

 
విద్య నిగూఢ గుప్తము ,కానీ  పంచుకుంటే పెరిగేదీ విద్యే ! విద్యార్జన కోసం పడరాని కష్టాలు పడతారు , ప్రత్యేకించి చదువుకోడానికి చాలినన్ని వనరులు లేని వారు ! ధనం ఉన్న వారు అందరూ చదువుకోలేరు ! అట్లాగే  ధనం లేనివారందరూ కూడా చదువులలో రాణించరు ! విద్య విలువ అందరికీ తెలిసినదే ! కానీ సరస్వతీ కటాక్షం మాత్రం అందరికీ ఉండదు కదా ! అంతర్జాలం ఆవిష్కరించ బడ్డాక , అది   అంచలంచలు గా అభివృద్ధి చెందుతూ , విశ్వ మానవుల కు ఆనందాన్ని పంచ గలుగుతున్నది !  ఆనందం తో పాటుగా విజ్ఞానాన్నీఅంతర్జాలం ద్వారా  పంచడానికి ” నడుం కట్టారు  ”  అంతర్జాలం అందరికీ అందుబాటు లో ఉండాలనుకునే గొప్ప విద్యావేత్తలూ , ధార్మిక దృక్పధం ఉన్న వారూ ! వారి  ఆవిష్కారమే మూక్  అంటే ” మ్యాసివ్ ఓపెన్ ఆన్ లైన్ కోర్సెస్  ” ( MOOC )
 
( MOOC )మూక్ తో మీకు ఎన్ని లాభాలో చూడండి :
1. మీకై మీరే , మూక్ ను అంటే మీకు నచ్చిన కోర్సు ను అనుసంధానం చేసుకోవచ్చు , మీకు కావలసినదల్లా ఒక కంప్యుటరూ , ఇంటర్నెట్ కనెక్షనూ మాత్రమే ( మీరు వాడే కంప్యూటర్ , మీ సొంతది  కూడా అవనవసరం లేదు కూడా ! )
2.  ప్రధానం గా అంతర్జాతీయ భాష అయిన  ఇంగ్లీషు లోనే కోర్సులు వుంటాయి. 
3.  మీరు విద్యార్జన లో  ప్రాంతీయ , కాల , ( అంటే time and  physical  boundaries ) పరిధులను అధిగ మించి చదువుకోవచ్చు ! అంటే  ఉదాహరణకు , ఆంధ్ర ప్రదేశం లో   నిజామాబాదు లో ని గాంధారి  మండలం లో ఉన్న వారు కూడా అమెరికా లోని ప్రతిష్టాత్మక మైన విశ్వ విద్యాలయ విద్యార్ధి గా నమోదు చేయించుకుని  వారికి ఇష్టమైన కోర్సు ను ఉచితం గా చదవ వచ్చు ! అట్లాగే విశాఖ పట్టణం దగ్గర మారు మూల ఉన్న గ్రామాలలో ఉన్న విద్యార్ధి కూడా , తన ఊరు నుంచి కదలకుండా అత్యంత ప్రామాణికం అయిన కోర్సులు  చదవ వచ్చు , వేల మైళ్ళ దూరం లో ఉన్న విశ్వ విద్యాలయం లో నమోదు చేసుకుని ! 
4. మీరు ఏవిధమైన బెత్తాలూ , భయాలూ లేకుండా బాధ్యతా యుతం గా మీకై మీరే చదువుకోవచ్చు, ఇన్ఫార్మల్ వాతావరణం లో ! 
5. మీ కోర్సు లో చేరిన ఇతర విద్యార్ధులతో ఏమాత్రం  మొహమాటం లేకుండా   ఇంట రాక్ట్ అయి వారితో మీ సందేహాలను తీర్చుకోవడమే కాకుండా , మీ అమూల్యమైన అభిప్రాయాలను కూడా పంచుకోవచ్చు ! 
6. మీరు చేసే కోర్సు వరకే మీరు పరిమితం అవకుండా , ఇతర కోర్సులు చేసే వారితో కూడా  పరిచయాలు ఏర్పరుచుకోవచ్చు ! 
7. మీకు ఒరిగే దల్లా , మీరు విజ్ఞాన వంతులు అవుతూ , మీ జీవితాంతం , కొత్త విషయాలూ , విజ్ఞాన సముపార్జన చేసుకోడానికి అత్భుతమైన అవకాశం ! 
8. మీరు కోర్సు చేయడానికి కనీసం ఒక డిగ్రీ కూడా అవసరం లేదు ! కేవలం మీ విజ్ఞాన కాంక్ష తప్ప !
9. ఇంకో అతి ముఖ్యమైన విషయం , మూక్ లో లభ్యమయే కోర్సులన్నీ కూడా ఉచితమే ! 
మరి ఆలస్యం ఎందుకు?  పదండి ముందుకు ! క్రింద ఉన్న  మూక్  వెబ్ సైట్ లింక్ మీద క్లిక్ చేసి , మీ అవకాశాలను అందుకోండి , కృషి తో మీ కలల ను సఫలం చేసుకోండి , మూక్  లో మీరు చదివే కోర్సు లకు ఫీజు , మీ పట్టుదలా కృషీ  మాత్రమే ! 
 
 
 
వచ్చే టపాలో ఇంకొన్ని సంగతులు ! 
%d bloggers like this: