Our Health

Archive for జూన్ 8th, 2012|Daily archive page

ABCDE లతో ఆప్టిమిజం ఎట్లా నేర్చుకోవచ్చు ?.24.

In మానసికం, Our minds on జూన్ 8, 2012 at 3:21 సా.

ABCDE లతో ఆప్టిమిజం ఎట్లా నేర్చుకోవచ్చు ?.24.

మనం, క్రితం రెండు  టపాలలో వరుస గా  A అంటే అడ్వర్సిటీ ( Adversity ) అనీ, B అంటే బిలీఫ్ ( Belief ) అనీ, తెలుసుకున్నాము కదా ! 
ఇంకా అవి ఏమిటో , మన ఆలోచనలను ఎట్లా ప్రభావితం చేస్తాయో కూడా చూశాము కదా ! . ఇప్పుడు మనం మూడవ అక్షరం  సి  ‘ C ‘ ( emotional Consequences ) , అంటే కాన్సి క్వేన్సెస్, అంటే మనం చెందే అనుభూతుల పరిణామాలు ఎట్లా ఉంటాయో తెలుసుకుందాము. ముందు చెప్పుకున్నట్టు, ప్రతి సంఘటన తరువాతా, మన నమ్మకాలూ , వాటితో మన  అనుభూతుల పరిణామాలు మనం నెమరు వేసుకుంటూ ఉంటాము. అంటే మన మనసులో మెదలుతూ ఉండి, మనం తరువాత చేయబోయే పనులలో, ప్రధాన పాత్ర వహిస్తాయి. మనం చూశాము కదా రేషనల్ ఇంకా ఇర్రేషనల్ బిలీఫ్ లు, అంటే హేతు బద్ధం అయినవీ, హేతుబద్ధం కాని నమ్మకాలు మనకు ఎట్లా ఏర్పడుతాయో ! ఇక్కడ గమనించ వలసినది , మన నమ్మకాలు, ఆధార రహితం గానూ, హేతుబద్ధం కానివి గానూ ఉంటే , తదనుగుణం గా వాటి  పరిణామాలు కూడా ఆధార రహితం గా హేతుబద్ధం కానివి గా ఉంటాయి. అదే విధం గా మన నమ్మకాలు , ఆధార సహితం గానూ , హేతు బద్ధం గానూ ఉంటే, పరిణామాలు కూడా అట్లాగే ఉంటాయి. 
ఒక ఉదాహరణ:  వినయ్ కాలేజీలో చాలా మిత భాషి.  మధ్య తరగతి కుటుంబం లో పెరుగుతూండడం తో  ఆశలు, ఆశయాలూ, ఆకాశాన్ని అంటుకునేట్టు, ఊహించు కుంటున్నా, ఆ  ఆలోచనలతోనే కాలం గడుపుతాడు.  కానీ చదువులో చురుకు.
ఈ అన్ని లక్షణాలూ చాలా నచ్చాయి  వినయ్ తో చదువుతున్న  అందమైన అమ్మాయి  హేమ కు.  హేమ ఆ విషయాన్ని ఎప్పుడూ వినయ్ కు తన చూపుల తోనే  తెలియ చేసేది.  వినయ్ వంక స్నేహ పూర్వకం గా , ఆరాధనా భావం తో చూసేది.
ఆమె కళ్ళు కూడా విశాలం గా అందం గా ఉండడం చేత ,  ఆ కళ్ళు తెలిపే భావాలు మిగతా క్లాస్ మేట్స్ కు చాలా వరకూ అర్ధమవుతున్నా , వినయ్  మాత్రం సందిగ్ధం తో పడ్డాడు. ‘ హేమ కు నేనంటే నిజంగా ఇష్టం ఉందా ? లేక ఇది ఆకర్షణా? ప్రేమా ? అని ఆలోచించ సాగాడు.  పరీక్షల ముందు హేమ చాలా సీరియస్ గా చదువుతూ ఉంది. వినయ్ వంక అసలు చూడట్లేదు. పరీక్షల వత్తిడి తో ఉన్నా , వినయ్ , హేమ ప్రవర్తన లో మార్పు సహించ లేక పోయాడు.  ‘ ఏమిటి హేమ ఇట్లా ప్రవర్తిస్తూంది ? వేరే ఎవరైనా పరిచయం అయి ఉంటారు. అందులో నేను ధనవంతుడిని కాను కదా ! నాకు హేమ దక్కదేమో ! ‘ ఇట్లాంటి నెగెటివ్ ఆలోచనలూ , ఇర్రేషనల్ బిలీఫ్ లతో ,  సరిగా చదవలేక పోయాడు.మిత భాషి అవడం వల్ల, తన సందేహాన్ని హేమను అడిగి తీర్చుకో లేక పోయాడు. అట్లాగే పరీక్ష రాసి ఫలితాల కోసం ఎదురు చూశాడు.  హేమ కనిపించినా తరచూ మొహం చాటు చేసుకునే వాడు. అసలే మిత భాషి , దానికి తోడు ఇప్పుడు విచార వదనం కూడా !  ‘ హేమ లేని జీవితం ఊహించుకుంటూ , పరీక్షా ఫలితాలు కూడా నెగెటివ్ గా ఊహించుకుంటూ ,  జీవితం మీద విరక్తి కూడా పెంచుకుంటున్నాడు. ఏకాంతం గా క్యాంపస్ లో ఒక చోట దిగాలు పడి కూర్చున్నాడు, మొహం చాతీ మీద వంచుకుని !  ఒక్క సారిగా ప్రక్క నుంచి వచ్చిన పిలుపు తో ఉలిక్కి పడ్డాడు ‘ వినయ్ కాంగ్రట్యు లేషన్స్,  నువ్వు ఫస్ట్ క్లాస్ లో పాసయ్యావు !  నా నంబర్ క్రింద వరసలో చూశాను ! ఏమీ అనుకోకు ,   ఎక్జాంస్ టైం  లో నీతో మాట్లాడ లేక పోయాను. నాన్న గారు హాస్పిటల్ లో చేరాల్సి వచ్చింది ఆ టైం లో. బాగా టెన్షన్ ఫీల్ అయ్యాను ! లకీలీ  ఎవ్రీ థింగ్ ఈజ్ ఫైన్ నౌ !  షల్ వి సెలెబ్రేట్ నౌ !  అంది హేమ, చాలా ఆనందం తో !  విషాదపు అంచులకు తనకు తానుగా తోసుకుంటున్న వినయ్ పరిస్థితి , ఒక్క ‘ కుదుపు ‘ తో అమృత భాండం లో పడేసినట్టు అయింది అప్పుడు.  ఒక్క సారిగా లేచి, తప్పు చేసినవాడి లాగా , సిగ్గు తో , హేమ చేతిని తీసుకుని క్యాంటీన్ వైపు నడిచాడు వినయ్ ! 
ఇప్పుడు వినయ్, హేమ లకు  ABCDE లతో పని లేదు, ఒక్క  ‘ L ‘  తో తప్ప ! ( కానీ  ABC లు, వినయ్ ను ఎట్లా మార్చాయో గమనించారా ?! ) 
వచ్చే టపాలో ఆప్టిమిజానికి ఇంకో ముఖ్యమైన అక్షరం, అదే నాల్గవ అక్షరం  ‘ D ‘ ( D is abreviation for Disputation ) గురించి తెలుసుకుందాము ! 

ABCDE లతో ఆప్టిమిజం ఎట్లా నేర్చుకోవచ్చు?. 23.

In మానసికం, Our minds on జూన్ 8, 2012 at 9:12 ఉద.

ABCDE లతో ఆప్టిమిజం ఎట్లా నేర్చుకోవచ్చు?. 23.

క్రితం టపాలో చూశాము కదా  A  అంటే  Adversity , అంటే ప్రతికూలత మన జీవితాలలో ఎన్ని విధాలుగా  మనకు ఎదురవుతూ ఉంటుందో ! 
ఇప్పుడు  ABCDE లలో రెండవ అక్షరం B,  అంటే బిలీఫ్  ( Belief ) గురించి తెలుసుకుందాము. 
Belief  ను మనం మన ‘ నమ్మకం ‘ లేక ‘ విశ్వాసం ‘ గా చెప్పుకోవచ్చు. ఏ విషయం గురించి అయినా  మనకు ఉన్న నమ్మకం, విశ్వాసం లేదా ఒక నిర్దిష్టమయిన అభిప్రాయం, మన జీవితాలలో జరిగే సంఘటనలను బలం గా ప్రభావితం చేస్తుంది.
ఆ నమ్మకం గానీ , నిర్దిష్టమయిన అభిప్రాయం గానీ ఏర్పడడానికి , మన గత అనుభవాలు, మన ఆచార వ్యవహారాలూ, లేక మన చుట్టూ ఉన్న వారి మనస్తత్వాలు, లేక మన మత సాంప్రదాయాలు కూడా  కారణం అవవచ్చు. ఈ కారణాలు అన్నీ కూడా, వ్యక్తిగత, లేదా , దేశ కాల పరిస్థితులతో కూడా కొంత వరకు మారుతుంటాయి. వాటితో పాటు మన అభిప్రాయాలు, నమ్మకాలు కూడా మార్పు చెందుతూ ఉంటాయి. కానీ ఈ మార్పుల వేగం  చాలా వరకు మన హేతువాద ఆలోచనా ధోరణి
( rational thinking or thinking with reason )  మీద ఆధార పడుతుంది. 
ఉదాహరణలు చూద్దాము :  మనలో చాలా మంది , ఏ పని అయినా మొదలు పెట్టే ముందు , పిల్లి ఎదురయితే కానీ , లేదా ఎవరయినా తుమ్మితే కానీ , అప శకునం గా భావిస్తారు, ఇప్పటికీ ! ఈ సంఘటనలు, వాటికి మనం ప్రతిపాదించే  అప శకునం పూర్తిగా ఆధార రహితాలు. అంటే మనం ఏ విధంగానూ , పిల్లి ఎదురవడాన్ని గానీ , లేదా ఎవరయినా తుమ్మడాన్ని గానీ, అప శకునాలకు కారణాలుగా నిరూపించలేము. కానీ మనలో అలాంటి నమ్మకం , లేదా విశ్వాసం లేదా గట్టి అభిప్రాయం, మన చిన్న తనం నుంచీ ఏర్పడితే,అది మన నమ్మకాలు లేదా,  Belief లలో ఒకటవుతుంది. అంతే కాక , అట్లాంటి నమ్మకం వల్ల, చేసే పనిని వాయిదా వేయడమో, ఆలస్యం గా మొదలు పెట్టడమో, లేక ఆ రోజంతా  సరిగా సాగదనే నెగెటివ్ దృక్పధం తో విచారం గా గడపడం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది.( మనం ఎప్పుడైనా తుమ్మినప్పుడు , పక్కనే ఉన్న మన పెద్దలు  ‘ శతాయుస్షు ‘ అని దీవించడం మన అనుభవం లోనిదే కదా !   ‘ అభివృద్ధి ‘ చెందిన దేశం గా భావించ బడుతున్న  ఇంగ్లండు లో కూడా ఎవరైనా తుమ్మితే , పక్కన ఉన్న వారు ‘ bless you ‘ అనడమూ, ఆ తరువాత  తుమ్మిన వారు ‘ thank you’ అనడమూ పరిపాటే ! కొన్ని పరిస్థితులలో ఈ ‘ సంప్రదాయం ‘  చాలా ఇబ్బంది గా ఉంటుంది. హే ఫీవర్ అని  ఒక ఎలర్జీ జబ్బు ఉన్న వారు ,  గాలిలో ఎక్కువ అయే  గడ్డి  పూవుల పుప్పొడి ( pollen ) కానీ, వేరే పూవుల పుప్పొడి  వల్ల కానీ  ఎలర్జీ వల్ల , అనేక సార్లు ,( తక్కువ సమయం లో ) తుమ్ముతూ ఉంటారు.  ఇట్లా జరిగినప్పుడు, ప్రక్కన ఉన్న వారు కొన్ని సార్లు ‘ bless you ‘ అనేసి  తరువాత ( తుమ్ములు తరచూ వస్తూ ఉంటే ) నిశ్శబ్దం గా ఉంటారు ! ) ఇట్లాంటి నమ్మకాలను  మూఢ నమ్మకం లేదా ఇర్రేషనల్ బిలీఫ్ ( irrational belief ) అంటారు. 
అట్లాగే నెగటివ్ థింకింగ్ కూడా పెసిమిజానికే దారి తీయవచ్చు. ఉదాహరణ : పరీక్షల ముందు విద్యార్ధులు, తాము మంచి మార్కులతో పరీక్షలో విజయవంతమవాలని  ఆశిస్తారు. వారు ఆ విధం గా ఆశించడం లో ఏ తప్పూ లేదు. కానీ ఫలితాలు చూసుకొని, మార్కులు తాము అనుకున్న విధం గా రాక పోవడమో, లేదా పరీక్ష లో ఫెయిల్ అవడమో జరిగితే , వారి నెగెటివ్ థింకింగ్, అంటే నిరాశా వాద మనస్తత్వం వారిని కబళించి వేస్తుంది.  అప్పుడు వారు ‘ పరీక్ష లో విఫలం అయాను, నేను నా స్నేహితులకు, తలిదండ్రులకు నా మొహం ఎట్లా చూపించ గలను ? అని నిరాశ చెంది, పెసిమిస్టిక్ గా ఆలోచించుతూ ,  వారికి ఇక భవిష్యత్తే లేదనుకునే హేతువాద బద్ధం కాని ఆలోచనలతో ( అంటే ఇర్రేషనల్ బిలీఫ్  లతో ) వారిని వారు నిందించుకుని, ఆత్మ హత్యా ప్రయత్నాలకు కూడా వెనుకాడరు.ఈ విధం గా మనకు జీవితం లో అనుభవమైన  అనుకోని లేదా ప్రతికూల సంఘటన  తరువాత మనం మనదైన శైలి లో ఒక నమ్మకాన్ని అంటే బిలీఫ్ ను ఏర్పరుచుకుంటాము. అప్పుడు మనం ఆ సంఘటన వివరాలు ఆలోచిస్తూ , అది ఎట్లా జరిగింది ?, అందులో మన పాత్ర ఎంత ఉంది ?  అని కూడా అంతర్మధనం మొదలు పెడతాము.  ఇక్కడ గమనించ వలసినది ఏమిటంటే , ప్రతి సంఘటనా, మన కు ఒక నమ్మకాన్ని  ఏర్పరుచుతుంది. ఇట్లా ఏర్పడిన ప్రతి అభిప్రాయం లేదా నమ్మకమూ,  కొన్ని అనుభూతులు ( emotional )గా పరిణామం చెందుతాయి ( అంటే emotional consequences ). అంటే మొదట A అంటే అడ్వర్సి  టీ ( Adversity )  తో బిలీఫ్ అంటే B ( Belief ) ఏర్పడి,  తరువాత ఎమోషనల్ కాన్సీ క్వేన్స్C’ ( C is abreviation for Consequences ) కు దారి తీస్తుందన్న మాట.   ఈ  మూడవ అక్షరం  ‘  C ‘ అంటే  ఎమోషనల్ కాన్సేక్వేన్స్ గురించి వచ్చే టపాలో తెలుసుకుందాము ! 
%d bloggers like this: