Our Health

Archive for జూలై 8th, 2012|Daily archive page

‘పిచ్చి’ సంగతులు, తెలుసుకోవడం మంచిదే ! 2.

In మానసికం, Our minds on జూలై 8, 2012 at 12:34 సా.

‘పిచ్చి’ సంగతులు, తెలుసుకోవడం  మంచిదే !  2.

శాస్త్రీయం గా మరి ‘ పిచ్చి ‘ ని ఏమంటారు ?: 
పిచ్చిని  మానియా అంటారు. ఈ మానియా , డిప్రెషన్ కు ఖచ్చితం గా వ్యతిరేకమైన లక్షణాలు కలిగి ఉంటుంది. మనం డిప్రెషన్ గురించి ‘ బాగు ‘ మొదటి టపాలలో చాలా వివరం గా తెలుసుకోవడం జరిగింది కదా ! డిప్రెషన్ లో ఉండే మానసిక , ఇంకా ప్రవర్తనా లక్షణాలు  ఏ విధం గా ఉంటాయో, వాటికి వ్యతిరేకం గా మానియా లో లక్షణాలు ఉంటాయి. అంతే కాక ,  మానియా ఉండే వారిలో కొన్ని పరిస్థితులలో డిప్రెషన్ కూడా రావచ్చు. అంటే మానియా ఉన్న వారిని శాస్త్రీయం గా బై పోలార్ డిసార్డర్ ఉన్న వారు అంటారు.అంటే రెండు భిన్న ధ్రువాలు గా ఉంటుంది వీరి మానసిక స్థితి. అంటే , డిప్రెషన్ అంటే మానసికం గా క్రుంగి పోవడమూ , లేదా మానసికం గా ఎంతో  తీవ్ర స్థితి అంటే ఉచ్చ స్థితిలో ఉండడమూ ! మానవులు సాధారణంగా , అన్ని ఎమోషన్ లూ  సమ పాళ్ళలో అనుభవించుతూ, తమ నిత్య జీవితాన్నీ , తమ చుట్టూ ఉండే సమాజం లో సంతృప్తికరం గా సత్సంబంధాలు కలిగి ఉండి, ఒక సమతుల్యమైన ప్రవర్తన కలిగి ఉంటే, దానికి కారణం వారిలో , వారి ఆలోచనలూ , మూడ్లూ  అంటే mood , సమ తుల్యం గా ఉండడమే ! 
పిచ్చి లేదా మానియా మీద ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ  నిర్వచనం ఏమిటంటే : మనలో సహజం గా ఉండవలసిన మూడ్ కంటే ఎంతో ఎక్కువ గా ఉండడం దీనినే ఏలే టెడ్ మూడ్ అంటారు ఆంగ్లం లో. తెలుగులో  మనం సామాన్యం గా అంటూ ఉంటాము ‘ వాడి పరిస్థితి ,పట్ట పగ్గాలు లేకుండా ఉంది ‘లేదా ‘ పట్ట శక్యం కాకుండా ఉంది ‘  అని. ఈ ప్రయోగం మన తెలుగులో చక్కగా చేశారు. అంటే మన ఆలోచనలు , ప్రవర్తనా , ఏవిధం గా ఒక అశ్వం లేదా గుర్రం  పగ్గాలు అంటే రీన్స్  లేకపోతే యధేచ్చ గా అంటే  తన ఇష్టం వచ్చిన దిశలో ఎట్లా పరిగెత్తుతుందో , ఆ పరిస్థితి లో ఉంటామన్న మాట ! ఇక్కడ ఆలోచనలు ఒక విధమైన పరుగు లో ఉంటాయి. అంటే అనేక మైన ఆలోచనలు, విపరీతమైన వేగం తో మన మనసులో లేదా మస్తిష్కం లో మెదలడం. అంతే కాక , ఆ ఆలోచనలకు ఏ విధమైన నియంత్రణా , అంటే కంట్రోలు లేక పోవడం ! ఇక ఇట్లాంటి మూడ్ తో పాటు , హైపర్ యాక్టివిటీ అంటే మామూలు కంటే ఎక్కువ గా యాక్టివ్ గా ఉండడం. అంటే  తాము, అన్ని పనులూ , ఏమాత్రం అలసట లేకుండా చేసుకుంటూ పోవడం. ఉదాహరణకు , ఆఫీసు లో సాయింత్రం దాకా పని చేసి వచ్చి, మళ్ళీ రాత్రంతా ఇల్లు సర్దడమో, లేదా టీవీ చూస్తూ ఉండడమో , లేదా కంప్యూటర్  లో బ్రౌజ్ చేస్తూ ఉండడమో చేయడం. ఇట్లా పగలూ రాత్రీ పని ఏక బిగిని చేస్తున్నా, అలసట అనుభూతి లేక పోవడం. సహజం గా మనం భౌతికం గా అలసిపోతూ ఉంటాము ఇట్లా పగలూ రాత్రీ పని చేస్తూ ఉంటే ! కానీ మానియా ఉన్న వారు ఈ అనుభూతి చెందరు. అంతే కాక వారు వారికి నిద్ర తక్కువ గా పోయినా , ఏ మాత్రం లెక్క చేయక , పైగా ఇతరులతో ‘ గొప్పలు ‘ కూడా చెపుతూ ఉంటారు, తాము రాత్రులు నిద్ర లేక పోయినా , ఎంతో సమర్ధ వంతం గా పని చేయ గలరని ! వారి మూడ్ లో వచ్చే మార్పుల వల్ల, వారు ప్రగల్భాలు పలుకుతున్నట్టు కూడా గమనించ లేరు ! దీనినే గ్రాండి యొసిటీ అంటారు. పిచ్చి కి ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ఇంకా కొన్ని లక్షణాలు కూడా ఉంటాయని తెలిపింది.  వీరి లో నిద్ర పోవాలని అనిపించదు ఇంతకు ముందు వివరించినట్టు గా ! అంతే కాక , వారికి ఎక్కడ లేని ఆత్మ విశ్వాసము వచ్చేస్తుంది ఈ పిచ్చి ఉన్న సమయం లో ! అంటే సాధారణ సమయాలలో స్తబ్దుగానో , లేదా అతి నెమ్మది గా ఉండే వారు , అకస్మాత్తు గా విపరీతమైన ఆత్మ విశ్వాసం ఎవరో వారిలో ఇంజెక్షన్ ద్వారా ఇచ్చినట్టు ప్రవర్తించు తారు. అంతే కాక వీరిలో ఏకాగ్రత తీవ్రం గా లోపిస్తుంది. అంటే, వారు చేస్తున్న పనులన్నీ పూర్తి ఏకాగ్రత తో చేయ లేక పోవడం , లేదా చాలా శులభం గా వారు కేంద్రీకరించిన ఏకాగ్రతను కోల్పోవడమూ జరుగుతుంది.  ఉదాహరణకు : ఇంట్లో ,ఒక పని చేస్తున్నప్పుడు , ఫోను రింగవుతూ ఉంటే వెంటనే, ఆ పని మానేసి , ఫోను ఆన్సర్ చేయడం సహజమే కదా ! కానీ వీరు ఫోను లో మాట్లాడుతూ, అవతల వారికి వేచి ఉండమని చెప్పి ఈ లోగా , రేడియో లో పాట వినిపిస్తూ ఉంటే , ఆ పాటకు వారి స్వరం కలిపి పాడుతూ , మమైకం చెంది , నృత్యం కూడా చేయడం మొదలెట్టు తారు. వారు చేస్తున్న పని మాట ఇక  దేవుడికే ఎరుక ! 

మిగతా విషయాలు వచ్చే టపాలో ! 

‘ పిచ్చి’ సంగతులు, తెలుసుకోవడం మంచిదే !.1.

In మానసికం, Our minds on జూలై 8, 2012 at 9:41 ఉద.

‘ పిచ్చి’ సంగతులు, తెలుసుకోవడం  మంచిదే ! 1.

పిచ్చి – మనం సాధారణం గా వాడే పదం. దీనినే ఆంగ్లం లో మానియా అంటారు. మనం నిత్య జీవితం లో అనేక మంది ని చూస్తూ ఉంటాము.’ ఆవిడ గారి కేదో పిచ్చి లా ఉంది ‘ , లేదా ‘  ఆయన కేదో పిచ్చి అనుకుంటా !’, ‘ వీడికేదో  పిచ్చి ముదిరినట్టుంది ‘  అని. పిచ్చి చాలా రకాలు గా ఉంటుంది. మనం ఏ దుకాణానికైనా  వెళ్ళినప్పుడు  మనకు కావలసిన వస్తువు ధర విని అది ఎక్కువ గా ఉంటే ‘ నేనేమైనా పిచ్చివాడిననుకున్నావా ? ‘ అని అచ్చ తెలుగులోనో లేదా ‘ ముజే పాగల్ సంజా క్యా ? ‘  అని హిందీ లోనో అడుగుతాము షాపు వాడిని ! 
అందుకే  స్వర్గీయ డాక్టర్ భానుమతి గారు కూడా ‘ పిచ్చి పిచ్చి , పిచ్చి , రక రకాల పిచ్చి , ఏ పిచ్చీ లేని వారికి , అది అచ్చ మైన పిచ్చి ‘ అని ఒక చిత్రం లో పాడారు !  ప్రేమ పిచ్చి లో పడ్డ వారు కూడా వారు ప్రేమ లో విఫలం అవుతున్నా , లేదా అయితే కానీ , పిచ్చి గా ప్రవర్తిస్తారు. అంటే ఇక్కడ ప్రేమ లో పడితే ఒక రకం గానూ , ప్రేమ విఫలం అయితే ఇంకో రకం గానూ ఉంటుందన్న మాట పిచ్చి ! నాగేశ్వర రావు గారు ఇంకో చిత్రం లో పాడిన పాట లో ‘ ఏమనుకున్నావు ?, నన్నేమనుకున్నావూ ? , పిచ్చి వాడిననుకున్నావా ? ప్రేమ బిచ్చ గాడిననుకున్నావా ? ‘అని నిలదీసి తన ప్రేయసిని అడగటం  మీకు గుర్తుండే వుంటుంది. 
కొందరు బట్టలు విపరీతం గా కొంటూ ఉంటారు. ఇల్లంతా నిండి పోతున్నా మానరు. పాశ్చాత్య దేశాలలో అయితే దీనికి ఏకం గా రిటైల్ తిరపీ అని పేరు కూడా పెట్టారు. అంటే, మనసు బాగో లేనప్పుడు , షాపుల్లో పడి , కనిపించిన వస్తువులను, అవసరం ఉన్నా లేకపోయినా కొనేయడం ! ఇక్కడ కొనేయడం పిచ్చి గా ఉంటుంది. ఇంకొందరికి సినిమాలో  శ్రేయ అందాలో , లేదా ఇలియానా (  ఏంటో షామియానా , ఇగువానా లా ఉంది పేరు ! ) అందాలో చూస్తున్నప్పుడు ఉండే( ఉండే అనడం కన్నా వచ్చే అంటే సమంజసం గా ఉంటుందేమో ! ) పిచ్చి ఒకలా ఉంటుంది. ఇంకో రకం పిచ్చి లో సినిమా లో అభిమాన  హీరో , ఓ పది మంది విలన్లను ఎడా పెడా కొట్టి , పది సెకన్లలో మట్టి కరిపిస్తే ‘ పిచ్చి గా కొట్టేశాడు ‘ అంటారు.  ఇంకో రకం ,  ! ఇంకొందరికి కనపడ్డ వారికల్లా ‘ సుత్తి వేలు ‘ లా ‘ సుత్తి కొట్టే పిచ్చి ! ఇంకొందరికి , ప్రపంచం లో ఏమి జరుగుతున్నా ‘ మూతి కి సీలు వేసినట్టు ‘ మౌనం వహించడం ఒక రకమైన పిచ్చి ! ఇంకొందరికి తాగి తందానాలాడడం పిచ్చి ! కొందరు బాసులకు,  ఆఫీసులో అందరి మీదా చిందులు వేయడం పిచ్చి ! 
మరి ఇంత తేలిక గా , తరచూ  ఉపయోగించే  ‘ పిచ్చి ‘ పదం,  శాస్త్రీయం గా ఏమిటి ? మన మెదడు లో ఏమి జరిగితే ‘ పిచ్చి ‘ గా పరిణమిస్తుంది ? ఈ ‘ పిచ్చి ‘ పరిణామాలేంటి ? మరి  చాటు మాటు గా కనిపించే ‘ పిచ్చి ‘ ని గుర్తించడం ఎట్లా ? ఇంకా  ‘ పిచ్చి ‘ చికిత్స , పిచ్చి నివారణ ఎట్లా చేయవచ్చు ? ఈ విషయాలన్నీ వివరం గా తెలుసుకుందాము వచ్చే టపా నుంచి  ‘ పిచ్చి ‘ గా ! ( కంగారు పడకండి , నేను ‘ పిచ్చిగా ‘ రాయను లెండి , ఒక వేళ అట్లా  అనిపిస్తే ,  నాకు తెలియ చేయండి ! ) 
%d bloggers like this: