Our Health

Archive for అక్టోబర్, 2012|Monthly archive page

మిమ్మల్ని ఇష్ట పడితే , అతడి బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎట్లా ఉంటుంది ?.9.

In మానసికం, Our Health, Our minds on అక్టోబర్ 31, 2012 at 6:30 సా.

మిమ్మల్ని ఇష్ట పడితే , అతడి బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎట్లా ఉంటుంది ?.9. 

క్రితం టపాలో మీ మీద అతని చూపులు ఎట్లా ఉంటాయో తెలుసుకున్నారు కదా ! 
అతడి వాలకం  పరిశీలించండి : 
మీ  ప్రశంస  పొందాలనుకునే లేదా మీ అంగీకారం పొందాలనుకునే మగ వాడు  మీ ముందు , చాలా దర్పం , ఠీవీ ప్రదర్శిస్తాడు. తన కాళ్ళు రెండూ వెడల్పు గా చేసి నుంచుంటాడు. అంతే  కాకుండా , తన చాతీనీ , భుజాలనూ మీ వైపు తిప్పి ఉంచుతాడు , మీరు ఎదురు గా ఉన్నంత సేపూ  !  తన చేతులు తన బెల్ట్ లోనో లేదా రెండు సైడ్ పాకెట్స్ లోనో  ఉంచుతాడు. మీతో మాట్లాడే సమయం లో తన రెండు చేతులూ  తన హిప్స్ మీద ఉంచి కూడా మాట్లాడతాడు. అంటే , తాను  శక్తి వంతుడినని  మీకు తెలియ చేయటం అన్న మాట. 
ఇంకా అతడి చేతులు శ్రద్ధ గా గమనించండి : 
మీరు అతడున్న రూమ్ నుంచి వెళుతూ ఉంటే , అప్రయత్నం గా  తన చేతులతో తన హెయిర్  స్టయిల్ సవరించుకుంటాడు , మీకు తాను  ఆకర్షణీయం  గా కనిపించడానికీ , మీ మెప్పు పొందడానికీ కూడా ! 
అంతే  కాక తను తన చేతులు తరచూ , తన గడ్డం మీదా , తన పెదవుల మీదా , బుగ్గల మీదా ఉంచి వాటిని రుద్దుతూ ఉండడం గమనించండి. ఇట్లా ఎందుకు జరుగుతుందంటే , మీ మీద ఆకర్షణ ఏర్పడినప్పుడు , అతని ముఖ బాగాలు అత్యంత సెన్సిటివ్ అవుతాయి. అతను  తరచూ తన పెదవులను తడి చేసుకోవడం కూడా జరగ వచ్చు. ఇట్లా అతను  అష్ట కష్టాలు పడడం,  తన ఇష్ట సఖి తో జీవితం గడపడం  కోసమే ! 
కొన్ని సమయాలలో తన పొట్ట మీద  చేతి తో రుద్దడమూ , తన  పాంటూ  , షర్టూ కూడా చాలా సార్లు ముడతలు పోయే వరకు సవరించు కోవడమూ  కూడా చేస్తాడు . ఆ ప్రయత్నాలన్నీ మీ అటె న్షన్ కోసమే ! 
మీతో పరిచయం ఎక్కువ అవుతున్న కొద్దీ ,తను మిమ్మల్ని తాకడానికి ఉబలాట పడుతూ ఉంటాడు. ఈ తాకడం పని కట్టుకుని కాక , యాదాలాపం గా తాకినట్టు కనిపించడానికి ప్రయతిస్తాడు.  ముఖ్యం గా మీ మెడ వెనుక భాగమూ , మీ చెవుల వెనుక భాగమూ , మీ నడుమూ, వీపూ  , మీ తొడల పైభాగం  కూడా అతని లిస్టులో ముందుగా ఉంటాయి. కొన్ని సమయాలలో కేవలం మీ  అందమైన కను బొమ్మలు సవరించుతాడు , సున్నితం గా స్ట్రోక్  చేస్తాడు. 
మీ వైపు అతని చేతిని కూడా అంటే అరచేతిని ఆకాశం వైపు మళ్ళించి మీకు చూపించడం కూడా గమనించ వచ్చు. ఇట్లా చేయడం లో ఉద్దేశం, కేవలం మీ చేయి పట్టుకుని నడవడానికి ఆసక్తి మాత్రమె కాక , తన జీవన యాత్ర కూడా మీతో కలిసి చేయాలనే తలంపుతో ! 
అందుకే ఒక  సినిమా కవి రాశాడు చక్కటి  పాట  ” చేయీ చేయీ తగిలిందీ , హాయి హాయి గా ఉందీ , పగలు రేయి గా మారిందీ , పరువం ఉరకలు వేసింది ! అని !   వీలుంటే వినండి , ఇంకా వీలుంటే యూ  ట్యూబ్  లో చూడండి ! 
వచ్చే టపాలో ఇంకొన్ని సంగతులు ! 

మరి మీరు కావాలనుకునే అతడి దేహ భాష ఏమిటి ? .8.

In మానసికం, Our Health, Our minds on అక్టోబర్ 29, 2012 at 12:46 సా.

మరి మీరు కావాలనుకునే  అతడి దేహ భాష ఏమిటి ? .8.

 
5.వాడి చూపులు : మీ మీద మనసు పడే  వాడి చూపులు చాలా వాడి గా ఉంటాయి.  ఆ చూపులు మొదటి దశలో , తరచూ మీరు తనను గమనిస్తున్నారో లేదో అని తెలుసుకోడానికి .కానీ మీరు అతడి ని చూసినప్పుడు మాత్రం , తన చూపులు తిప్పుకుని ,  మిమ్మల్ని పట్టించుకున్నట్టు గా కనపడడు .  అంటే మొదటి దశలో ఆ వాడి చూపులు మీతో దొంగాట ఆడతాయి. కానీ మీతో పరిచయం ఎక్కువ అవుతున్న కొద్దీ , అతడి చూపులు , తీక్షణం గా ఉండడమే కాకుండా , తదేకం గా కూడా ఉంటాయి. అంటే అదే పని గా మిమ్మల్ని వీక్షించడం జరుగుతుంది. కొన్ని సమయాలు ఆ చూపులు మీ ముఖాన్నే పరీక్షించుతూ ఉంటాయి. ముఖ్యం గా మీ కళ్ళు , పెదవులు , బుగ్గలు,  మీ నడుము ………….. , అతడి మెమరీ కెమెరా లో మీ ఫోటోలు వివిధ భంగిమలలో అనేక వందల గిగా బైట్లను ఆక్రమించుకుంటూ ఉంటాయి. అన్ని ఫొటో లూ  సప్త వర్ణాలలో ఉంటాయి ! మీ చిలిపి నవ్వులు , లేక మీరు ఎదో పని లో ఉండి , మీ తల మీద జుట్టు సవరించుకున్నప్పుడో , లేదా మీరు మీ మెడ ను సున్నితం గా మీ అందమైన వేళ్ళతో తాకు తున్నప్పుడో , లేదా మీరు తత్తర పడుతూ అతని ముందర మీ స్థన  సౌందర్యం అతనికి  కనపడకూడని , సిగ్గుతో మీ బట్టలను సవరించుకుంటున్న సమయం లోనో, లేదా ముందుకు వంగినప్పుడో – ఇట్లా అనేక పోజులు చక చకా అతని మనో ఆల్బం  లో చేరి పోతూ ఉంటాయి.  మీరు  అతని సమీపం లో ఉన్నప్పుడు , అతని మీద ఆసక్తి తో , ఉద్వేగం చెంది,  ప్రేమ వాంఛ , క్రమం గా కామ వాంఛ  గా పరిణామం చెందుతుంది ! ఆ క్షణాలలో మీరు మధుర భావనల నావ లో సాగి పోతూ ఉంటారు.  మీరు అనుభవించే ఆ ఉద్వేగం , మీ మనసులోనే ఉండక , మీ హృదయ వేగాన్ని ఎక్కువ చేస్తుంది , దానితో మీ గుండె కొట్టుకోవడం మీకు తెలుస్తుంది. ( శాస్త్రీయం గా ఆ పరిస్థితిని    పాల్పి టే షన్స్  అని అంటారు ) మీరు, ఎగసి పడుతున్న మీ హృదయం, మీ అందాలను కూడా ఎక్కడ బయట పెడుతుందో అని అప్రయత్నం గానే తల వంచి మీ చాతీ వైపు చూసుకుంటూ, అతడు గమనిస్తున్నాడో లేదో అని రెప్ప పాటు లో మీ చూపులు మీ సౌందర్యాన్ని కాక అతడి చూపులను వెతుకుతుంటాయి. అవే క్షణాలలో ఆ మధుర దృశ్యాలు అనేక వందలు, తన కళ్ళతోనే ఫ్లాష్ కెమెరా లా తీసి తన మనో మెమరీ లో నిక్షిప్తం చేశాడని మీకు తెలియదు . ఎందుకంటే అతడు, మిమ్మల్ని గమనించనట్టు  అమాయకత్వం నటిస్తాడు.  
మీతో పరిచయం, కొంత దూరం ప్రయాణం చేసి , ప్రణయం గా పరిణామం చెందినప్పుడు , అతడి చూపులు మన్మధ బాణాలు  గా మారి మీ హృదయాన్ని తాకుతుంటాయి. అప్పుడే మీకు కలిగే బాధను అనేక మంది కవులు ‘ తీయని బాధ ‘ గా వర్ణిస్తారు. ఆ దశలో , పరిచయమూ  ,  చనువూ ఎక్కువ అయినా కూడా , చిత్రం గా మాటలు తక్కువ అవుతూ ఉంటాయి. 
కానీ అతడి తీక్షణమైన చూపులు , మీ మతి పోగొడతాయి. ఎందుకంటే , అతడి చూపులు కేవలం మీ అందాలను చూడడమే కాకుండా , శయన మందిరం లో  మీ అందాలను ఏ  విధం గా ఆస్వాదించాలో  అని కూడా , అతడు , తన యాక్షన్ ప్లాన్  ను , మీ అందాలతో సింక్రొనైజ్ చేస్తూ ఉంటాడు. అతడి మైండ్ ఒక మల్టీ కోర్ ప్రాసెసర్ లా అత్యంత వేగం గా ప్రాసెస్ చేస్తూ ఉంటుంది,  మీ గురించిన మానసిక , భౌతిక  ఇన్ఫర్మేషన్  అంతా  ! ఆ సంగతి మీకు కూడా స్పష్టం గా తెలుస్తూ ఉంటుంది ! అందుకే మీలో తీయని బాధ !  ఆ మధుర క్షణాల కోసం మీరు వేచి ఉండాల్సి వచ్చినప్పుడు ఆ బాధ ఇంకా తీయని బాధ అవుతుంది ! 
 
వచ్చే టపాలో ఇంకొన్ని సంగతులు !

మరి మీ మీద మనసు పడే అతడి బాడీ లాంగ్వేజ్ ఏమిటి?.7.

In ప్ర.జ.లు., మానసికం, Our Health, Our minds on అక్టోబర్ 28, 2012 at 6:54 సా.

మరి మీ మీద మనసు పడే అతడి బాడీ లాంగ్వేజ్  ఏమిటి?7. 

 

క్రితం టపా వరకూ , ఆమె మనో భావాలు , మాటలతో కాక తన బాడీ లాంగ్వేజ్ తో ఎట్లా తెలియ చేస్తుందో కొంత వరకు తెలుసుకున్నాం కదా  ! మరి అతడు తన మనసైన మగువ దగ్గర  ప్రవర్తన , మాట లేకుండా, అతడి బాడీ లాంగ్వేజ్ తో ఎట్లా కనుక్కోవచ్చు? 
జవాబు: కొంత వరకూ పురుషుడి బాడీ లాంగ్వేజ్ కూడా , తను మనసు  వారి దగ్గర ,   ఒకే లా ఉంటుంది. 
1. తలను  వంచడం: తాను  మనసు పడే  తరుణీ వైపు అతని తల సూర్య కాంతికి వంగే సూర్య కాంతి పుష్పం లా వంగుతుంది, అప్రయత్నం గానే ! మరి ఎందుకు వంగదు , తన జీవితం లో ఎంతో  కాంతి నింపే  కాంత  మీద మనసు పడి నప్పుడు ! 
2.ఎగరేసే అతడి  కనుబొమ్మలు ! : నిను వలచిన వాడి కనుబొమ్మలు కూడా  మీ మీద ఆసక్తి తో ఎగురుతూ ఉంటాయి తరచూ , మీరు ప్రక్కనే ఉన్నప్పుడు , లేదా ఎదురు గా ఉన్నప్పుడు ! 
3.నాసికా పుటాలు అంటే నాస్త్రిల్స్ : మీరు తనకు ఇష్టమైతే, ఆ పురుషుడి నాసికా పుటాల వ్యాసం పెరుగుతుంది. అంటే నాసికా రంధ్రాలు పెద్దవవుతాయి. మీరు దగ్గర ఉన్నప్పుడు , ఉద్వేగానికి లోనయినప్పుడు , జరిగే చర్య అది !  మీరు వెదజల్లే ప్రేమ సుగందానికి ముగ్దుడై కూడా   ఆ విధం గా జరగ వచ్చు ! 
4.చిలిపి నవ్వు : మీ మీద మనసు పడిన మగ వాడు , మీతో పరిచయం ఎక్కువ అవుతున కొద్దీ , చిలిపి నవ్వు లు కూడా ఎక్కువ చేస్తాడు !  మీ పొందు , మీతో పొందు , అతనికి చాలా సంతోషం గా ఉండడమే కాకుండా , అతనితో చిలిపి నవ్వులు చిందించి ,  మీలో ప్రేమ మొగ్గలు తొడిగిస్తుంది  !
ఈ నవ్వు అనేక రకాలు గా ఉండవచ్చు. కొన్ని సమయాలలో అతడు  పూర్తి  గా ఉండక తన  నోటిలో ఒక వైపు నుంచి కానీ లేక అన్ని వైపుల నుంచి కానీ వస్తుంది. కొన్ని సమయాలలో అతడు నోరు అంటే పెదవులు తెరవ కుండానే చిలిపి గా నవ్వుతాడు ! కానీ అన్ని ప్రయత్నాలూ , మీ మనసు తలుపులు మీరు తనకోసమై తెరవాలనే ఒకే ఒక్క తలపు తో ! 
వచ్చే టపాలో ఇంకొన్ని సంగతులు ! .

మీ కలయిక లో ఆమె బాడీ లాంగ్వేజ్ ?. 6.

In మానసికం, Our Health, Our minds on అక్టోబర్ 27, 2012 at 8:36 సా.

మీ కలయిక  లో ఆమె బాడీ లాంగ్వేజ్  ?. 6.

 
ఆమె తో కలయిక, అదే డేటింగ్  జరిగినప్పుడు , ఆమె మీరంటే ఆసక్తి ,  ఇష్టం కనబరుస్తున్నప్పుడు ( ఆ విషయం మాట్లాడకుండా )  ,  ఒక పట్టాన ఆమె బాడీ లాంగ్వేజ్  అర్ధం చేసుకోవడం కష్టం. కానీ  మానసిక విశ్లేషకులు , కొన్ని కిటుకులు వివరిస్తున్నారు.
1. ఆమె స్పర్శ :  సామాన్యం గా ప్రతి వ్యక్తికీ ఒక వ్యక్తిగత స్పేస్ ఉంటుంది. అంటే తన చుట్టూ  ఆవరించి ఉన్న స్పేస్  అంటే స్థలం.  అది వ్యక్తిగతమైనది. అంటే మిగతా వ్యక్తులు అత్యంత పరిచయం ఉన్న వారైతేనే ఆ స్పేస్ ను అతిగ్రమించి చేరువ అవగలరు.ఈ వ్యక్తిగత స్పేస్ లేదా స్థలం , ప్రత్యేకించి ఏ  గీతలూ గీయక పోయినప్పటికీ , రమారమి ఒక  అడుగున్నర అంటే పద్దెనిమిది – ఇరవై అంగుళాలు ఉంటుంది.  మిమ్మల్ని ఇష్టపడే ఆమె , ఆ  వ్యక్తి  గత స్థలాన్ని అతిక్రమించి మీ మనో భావాన్ని పరీక్షిస్తుంది.అంటే  మీకు చాలా దగ్గరగా రావడం కానీ , లేదా యాదాలాపం గా మిమ్మల్ల్ని  స్ప్రుస్శించడం  కానీ చేస్తుంది ఆమె. అప్పుడు మీ రెస్పాన్స్ రొమాంటిక్ గా లేక  పేలవం గా ఉంటే , ఆ చిన్న కధ  అంతటితో నే ముగుస్తుంది.
2. ‘కనులు కనులు కలిసెను ‘ కన్నె మనసు తెలిసెను ‘ : ఆమె మీ కళ్ళలో తదేకం గా స్టేర్  చేస్తే , మీరు ఆమెకు  చాలా ఇంటరెస్టింగ్ పర్సన్ అన్న విషయాన్ని మీకు తెలుపుతున్నట్టే !  మామూలు గా చూసే సమయం కన్నా కొన్ని క్షణాలు ఎక్కువ గా చూస్తుంది. ఇంకా ఎక్కువ సమయం , మీతో పరిచయం ఎక్కువ అవుతున్న కొద్దీ , చూడడం జరుగుతుంది.  అప్పుడు మీరు కూడా ఆమె చూపులకు అనుగుణం గా ఆమెను చూడవచ్చు, మీకు కూడా సమ్మతం గా ఉంటే !
3. మీతో నవ్వుల పువ్వులు ! : మిగతా వ్యక్తుల కంటే , మీ  పొందులో ఆమె నవ్వులు ఎక్కువ గా ఉంటాయి . ఆ నవ్వుల పువ్వుల మాదుర్యాలతో మీ మతి పోతుంది. మీకు ఎంతో  ఆనందం గా ఉంటుంది ఆ పరిస్థితి ( ఆమె మీకు కూడా నచ్చితేనే ! ) ఆ సమయాలలో , మీతో ఎక్కువ సమయం , సంభాషణలు జరుగుతాయి. ఆమె తరచూ  మీ కళ్ళ  లోకి చూస్తూ , చిరు నవ్వులు చిందిస్తూ ఉంటుంది. కొన్ని సమయాలలో మీకు మీరు వేసిన జోకు మీకే సుత్తి  జోకులా అనిపించినా , ఆమె కు అది బ్రంహాండం అయిన జోకు అయి ఆమెను విపరీతం గా నవ్విస్తుంది !
4. కొన్ని సమయాలలో ఆమె మీ సమీపం లో  ఆమె తన బాహువులను అంటే  భుజాలను సున్నితం గా ఎగర వేయడం కానీ , లేదా తన అర చేతులను పైకి తిప్పి ఉంచడం కానీ చేస్తుంది. అట్లా చేయడం  కూడా ఆమెకు మీరంటే ఉన్న ఆసక్తిని ఆ విధం గా తెలియ చేస్తుందని అనుకోవచ్చు !
5. ఆమె  హృదయ స్పందన పరిశీలించండి ! : మీకు ఆమె తో పరిచయం ఒక మాదిరిగా ఏర్పడితే , ఆమె  కు సమీపం గా మీరు ఉన్నప్పుడు , ఆమె ఉచ్చ్వాస , నిశ్వాస  లు అంటే ఆమె శ్వాస లోపలి తీసుకోవడమూ  , బయటకు వదిలేయడమూ , ఈ పని చాలా సహజమైనది అయినప్పటికీ ,  ప్రస్పుటం గా గనిపిస్తూ ఉంటుంది.   ఆమె చేతిని మీ చేతి లో పెట్టుకుని ఆమె నాడి  ఎంత వేగం గా కొట్టుకుంటుందో  పరీక్షించండి ! మీకు తెలుసు కదా  నార్మల్ గా ఎంత వేగం తో కొట్టుకుంటుందో  , నార్మల్ కన్నా తక్కువ గా కొట్టుకుంటూ ఉంటే  , మీరు ఆమె దగ్గర నుంచి శలవు తీసుకోవచ్చు !   చాలా వేగం గా కొట్టుకుంటూ ఉంటే  , మీరు ఒక అడుగు ముందుకేసి మీ చేయిని ఆమె హృదయం మీద ఉంచండి !  అప్పుడు కూడా ఆమె హృదయం వేగం, మీ చేతికి మెత్తగా, తీయగా కూడా తెలుస్తుంది ! ( మీకు ఆమె తో  పరిచయం బాగా ఉంటేనే ఈ పని చేయాలి మీరు , లేక పొతే  జరిగే  పరిణామాలకు  ఈ టపా రచయిత  బాధ్యుడు  కాదు  ! )
6. మిర్రరింగ్  : ( mirroring ) :  మీతో ఆమెకు పరిచయం ఎక్కువ అవుతూ , ఆ పరిచయం ఆమెకు , ప్రీతి పాత్రమైనదీ కూడా అవుతే , ఆమె మీ కదలికలను అప్రయత్నం గానే అనుకరిస్తూ ఉంటుంది.  దీనినే మిర్రరింగ్  అని అంటారు.   డాన్సు లోనూ , లేదా ఇతర  భౌతిక కార్యక్రమాలలోనూ కూడా  ( అంటే ఫిజికల్ యాక్టివిటీ )  ఈ మిర్రరింగ్ ప్రముఖం గా కనిపిస్తుంది.   మీరు ఇరువురూ పాల్గొన్న ఆ డాన్స్   లయ బద్ధం గా ఉంటుంది  ఎందుకంటే అంతకు ముందే మీ మనసులు ‘love ‘ బద్ధం అయి ఉంటాయి కనుక !
వచ్చే టపాలో ఇంకొన్ని సంగతులు ! 

మీ మీద మనసు పడితే , మాట్లాడకుండా ఎట్లా తెలియ చేస్తుంది ఆమె?.5.

In మానసికం, Our minds on అక్టోబర్ 26, 2012 at 11:22 సా.

మీ మీద మనసు పడితే ,  మాట్లాడకుండా  ఎట్లా తెలియ చేస్తుంది ఆమె?.5.

4. కురులు సవరించుకోవడం పరిశీలించండి : 
ఆమె కురులు , అదే,  కేశాలు గల గల పారే ఆమె కోరికల సెలయేరులు !  వదులు  గా ఉన్న ఆమె కురులు, ప్రతి పురుషుడి లో మరులు రేపుతాయి.  వత్తు గా ఉన్న ఆమె పొడవాటి కేశాలు ,  అతి వీర , మగ దీరులను కూడా  క్షణం లో చిత్తు చేయగలవు ,’ బలవంతంబైన సర్పంబు చలిచీమల చేత చిక్కి చావదె  సుమతీ ‘ అన్నట్టుగా , అతి సుతారం గా తూనీగ రెక్కల లాంటి ఆమె కురులు , ఎంతటి మగ వాడినైనా వలపు బంధనాలలో కట్టి పడ  వేయ గలవు ! 
అంత   ‘ రొమాన్ చక్ ‘  కురులను ఆమె తన ముని వేళ్ళతో మెలి  తిప్పుతూ , అలవోకగా , యదాలాపం గా సవరించుకుంటూ ఉంటె,  లేదా తన నాజూకైన వేళ్ళ ను అతి సున్నితం గా తన కురులలోకి  పోనిస్తూ , ఆమె ఆలోచనలు వేరే ఎదో లోకం లో విహరిస్తూ ఉంటే ,  ఆమె మీద ఆసక్తి కనబరుస్తున్నదని  అనుకోవచ్చు.  గుర్తు ఉంచు కొండి !  ఆమె ఇట్లా  తన ముంగురులు సవరించుకోవడం , మీరు ఎదురుగా , లేదా కొద్ది దూరం లో ఉన్నప్పుడు చేస్తుంటే నే ఈ విధం గా భావించండి ! ఇంకో విషయం : ఆమె  దగ్గర మీకు కనపడకుండా ఏ  ఐ  ప్యాడో , లేదా సెల్ ఫోనో ఉందనుకోండి !   , అప్పుడు ఆ సంగీత లోకం లో విహరిస్తూ కూడా ఆమె ప్రవర్తన అట్లా ఉండ వచ్చు , కాబట్టి కాస్త  శ్రద్ధ గా గమనించండి. అదే, కాస్త తొందరగా, ఆత్రుత గా, ఆకస్మికం గా కనుక ఆమె తన చేతులు శిరోజాల లోకి పోనిస్తే , తను తడ  బడుతున్నది గానూ , ఇబ్బంది కరం గానూ ఫీల్ అవుతున్నట్టు అనుకోవచ్చు, ప్రత్యేకించి, ఆమె బిత్తర చూపులు చూస్తుంటే కూడా ఇట్లా అనుకోవచ్చు.
5. ఆమె చేతి వేళ్ళు  గమనించండి: ఆమె, మీరు సమీపం లో ఉన్నప్పుడు ,   తన చేతి వేళ్లతో  తన అధరాలు , అంటే  పెదవు లను కానీ మెడ భాగం గానీ , లేదా కాలర్ బోన్  ప్రదేశం కానీ తడుము కుంటూ ఉండడం కానీ, సున్నితం గా స్పృశిస్తూ, మసాజ్ చేస్తూ ఉండడం  కానీ ,  చేయడం జరిగితే ,  ఆమెకు  మీరు కావాలని నోటితో  చెప్పకుండానే , మీకు చెపుతుంది ! మరి అప్పటికీ మీరు  ఆమె ‘మూగ ‘ భాష , రాగ బాసా అర్ధం చేసుకోలేకపోతే  పప్పులో కాలేసి నట్టే ! అట్లా చేసి , ఆమె తాను రమణీయం గా ఉన్నాననీ , ‘ఇక మీదే ఆలస్యం ‘ అని కూడా మీకు చెపుతున్నట్టే ! 
6. సొమ్ముల తో చోద్యం :  ఆమె కు ఇష్టమైన పురుషుణ్ణి  చూసినప్పుడు , ఆమె హృదయం మత్తు గా తేలిపోతుంది.  వేగం గా కొట్టుకుంటుంది , తన మది లో మదనుడి అలజడికి ! 
ఆ హడావిడి లో ఆమె ఆతురత ఎక్కువ అవుతుంది. తన వేళ్ళ  తో తన ఉంగరాన్ని తడుముతుంది, ముందుకూ వెనుకకూ జరుపుతుంది, చేతికి ఉన్న బంగారు గాజును తన ముని వేళ్ళ  తో నిమురుతుంది , తిప్పుతుంది. చెవులకు ఉన్న రింగులను తన వేళ్ళతో సుతారం గా సవరించు కుంటుంది , తన వేళ్ళు  తగిలీ తగలకుండా ! తన మెడలోని గొలుసును తన వేలి  చుట్టూ చుట్టు కుంటుంది పదే  పదే  ! ఆమె మనసు పరి పరి విధాల ఆలోచనల ఉప్పెనలో కొట్టు మిట్టాడుతూ ఉంటుంది ! 
7. గ్లాసులతో ఆటలు : ఆమె హోటల్ లో టేబుల్ దగ్గర మీ ఎదురుగా  ఉంటే  తన డ్రింకు  గ్లాసు ను అతి నిదానం గా నిమరడం కానీ , లేదా ఆ గ్లాసు అంచులు తన ముని వేళ్ళ  తో అతి సున్నితం గా చుట్టూ స్పృశిస్తుంది, మీరంటే ఆసక్తీ , ఇష్టమూ ఉంటే ,  మీతో కూడా  తను కలిసి, ఆనందపు అంచులు చేరుకోవాలనే ఆశతో ! 
వచ్చే టపాలో ఇంకొన్ని సంగతులు ! 
 

ఆమె మనసు, ఆమె ముఖం చూసి ఎట్లా తెలుసుకోవచ్చు ?.4.

In ప్ర.జ.లు., మానసికం, Our minds on అక్టోబర్ 24, 2012 at 10:51 సా.

ఆమె మనసు, ఆమె ముఖం చూసి ఎట్లా తెలుసుకోవచ్చు ?.4.

క్రితం టపాలో ఆమె మనసు, ఆమె చూపుల వాలకం చూసి,  ఆ ఎక్కు పెట్టిన చూపుల బాణాల వాడి చూసి , ఎట్లా తెలుసుకో వచ్చో , తెలుసుకున్నాం కదా ! ఇప్పుడు ఆమె ముఖం చూసి , ఆమె మనసు ఎట్లా  తెలుసుకో గలమో చూద్దాము !  గుర్తు ఉంచుకోండి , మనం, ఎంత తెలుసుకున్నా ,  కేవలం ఆమె మనో సముద్ర తీరం లో గులక రాళ్ళు ఏరుకునే వాళ్ళమే ! ఆమె మనసు లోతు తెలుసుకో గలిగే డీప్ సీ  డైవర్స్ ము  కాము కదా ! 
3.ముఖం పరిశీలించండి : మీ మీద మనసు పడే యువతి ముఖం లో ఆమె మనో భావాలు ప్రస్పుటం గా కనిపిస్తాయి , ఆ ముఖాన్ని  పరిశీలించి , అర్ధం చేసుకునే వారికి ! ఎందుకంటే , ఆ ముఖం, మీ మీద మనసు పడ్డ నాటి నుంచీ , పున్నమి చంద్రుడి లా దిన దినాభి వృద్ధి చెందుతూ ఉంటుంది, కాంతి తో !  ప్రత్యేకించి ఒక స్థిరమైన చోట నుంచి ఆ వెలుగు రాక పోయినా  హాలు మొత్తం మీద  ఆ ముఖం కాంతులు వెద  జల్లుతుంది ! ఆ వెలుగు లో కూడా మీరు,  తడుము కుంటూ, ఆమె మనసు అర్ధం చేసుకోలేక పొతే,  అంతే  సంగతులు ! 
మీరు ప్రత్యేకించి ఆమె కను బొమ్మలూ , కనులూ , ఆమె పెదవులూ పరిశీలించండి ! 
ఆమె కను బొమ్మలు అంటే ఐ బ్రోస్  కనుక పైకి పోనిస్తే అంటే రైజ్ చేస్తే , ఆమె మీరు చెప్పే విషయం శ్రద్ధ తో  , వింటున్న దన్న మాట  !  ఆ ఎగరేసిన కను బొమ్మలతో జత గా ఆమె చిరు నవ్వును కూడా కలిపితే , మీరు చెప్పే విషయాలను ఆమె అంగీకరిస్తున్న దన్న మాట !  యువతులు తాము తమ కళ్ళను మీ కళ్ళతో కలిపి , తమ కను బొమ్మలను కూడా పైకి చేస్తే , వారు  ( మిమ్మల్ని )  ఇష్ట పడుతున్నట్టు అనుకోవాలి ! 
పెదవులు : ఆమె పెదవుల గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే కదా !  ఇప్పటికే అనేక మంది కవులు ఆమె పెదవులను , దొండ పండు వంటి వి గానూ , తమలపాకుల లాగానూ వర్ణించారు. లేత ఎరుపు రంగులో ఉన్నా ,  ఆ పెదవులు ప్రతి పురుషుడి జీవితం లో ఇంద్ర ధనుస్సు లో ఉన్న రంగులన్నీ తెచ్చి, ఆ పురుషుడి చేత మన్మధ బాణాన్ని ఎక్కు పెట్టిస్తాయి !  వణుకుతున్న ఆమె పెదవులు, ప్రతి పురుషుడి  లోనూ  ఎక్కడ లేని వేడి పుట్టిస్తాయి ! పట్టు వంటి సుతి మెత్తని ఆమె పెదవులు  గుట్టుగా ప్రేమ పట్టును పురుషుడి పైన అతి గట్టిగా  బిగిస్తాయి. అందు వల్లనే, ప్రతి సినిమాలో ,హీరోయిన్  చేత పెదవులు  కొరికించు తాడు, తల కాయలో ‘ రస కాయ ‘ ఉన్న  ప్రతి దర్శకుడూ , నిర్మాతా కూడా ( లేక పొతే  కలెక్షన్  లేక వాళ్ళు  నాలిక కరుచు కోవలసి  ఉంటుంది కదా ! ) అంతటి మహాత్తరమైనవి ఆమె పెదవులు ! 
మీ పొందులో , లేదా మీ సమీపం లో , తడబడుతూ ఉన్న ఆమె పెదవులూ, లేదా  నాలుక కొద్దిగా బయటకు తెచ్చి , తడి ఆరకుండా నా అన్నట్టు చప్పరించ బడుతున్న ఆ పెదవులు, ఆమె మీ  అ టెన్షన్ కోసం చేస్తున్న ప్రయత్నాలు కావచ్చు !  మీ మీద ఆమె తన ఆసక్తి ని ఆ విధం గా తెలుపుతూ ఉండ వచ్చు !  తన పెదవుల తడి ఆరకుండా ఆమె చేసే ప్రయత్నాలూ ,  పడే తంటాలూ , మీరు ఆమె మీద చూపించే ఆసక్తిని ఎండి  పోకుండా  అప్రయత్నం గా చేసే ప్రయత్నం కూడా కావచ్చు !  ఇక శాస్త్రీయం గా చెప్పుకోవలసి వస్తే ,  ఆమె కామ పరం గా నైనా , లేదా ప్రేమ పరం గా నైనా ఉత్తేజం చెంది, అరౌజల్  లేదా ఉద్రేక పడుతున్నప్పుడు , ఆమె పెదవులూ , నోరూ కూడా వాటి తడి ఆరిపోయి , డ్రై  గా అవుతాయి !  తాను  వలచిన పురుషుడి అధర  సంగమం తో నే  ఆ తృష్ణ  తీర గలదు అన్న కోరిక ఉన్నట్టు గా  ! 
కను రెప్పలు :  ఆమె కను రెప్పలు, మీ పైన కనుక ఆసక్తి ఉంటే  , టపా టపా అని కొట్టుకుంటూ ఉంటాయి ( అంటే బ్లాగు లో టపా అనుకోకండి పొరపాటు పడి ! )  మరి మామూలు గా కను రెప్పలు టిపా టిపా  అని కొట్టు కుంటాయా  అని మీరు సందేహ పడ  వచ్చు.  ఎవరి కను రెప్పలూ , శబ్దం చేస్తూ కొట్టు కోవు కదా ! ఇట్లా రాయడం లో ఉద్దేశం ఏమిటంటే , సామాన్యం గా కొట్టుకునే వేగం కన్నా ఎక్కువ సార్లు కొట్టుకుంటాయి ఆమె కనురెప్పలు , ప్రత్యేకించి మీ మీద ఆసక్తి ఉంటే  ! 
కను పాపలు : అంటే ప్యూపిల్స్   అంటే మళ్ళీ విద్యార్ధులని అర్ధం చేసుకోకండి !  మన కంటి లో వెలుగును నియంత్రిస్తూ ఉండే భాగం, దీనినే ప్యూపిల్  అంటారు. వెలుగు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు , ప్యుపిల్ వ్యాసం తక్కువ అయి  కంటి లో ఉన్న రెటీనా  అనే భాగాన్ని రక్షిస్తుంది. అట్లాగే వెలుగు తక్కువ గా ఉన్నప్పుడు, ఉత్తేజం పొందినప్పుడూ , అంటే ప్రత్యేకించి ప్రేమోత్తేజం కానీ, కామోత్తేజం కానీ పొందినప్పుడు   ఈ ప్యూపిల్  వ్యాసం ఎక్కువ అయి దృష్టి సరిగా ఉండడానికి సహాయ పడుతుంది, తక్కువ వెలుతురూ లో కూడా !  మీ మీద ఆసక్తి ఉన్న ఆమె కనుపాపలు  పెద్దవి గా అవుతాయి,  మీతో నీలి నీడలలో సరస సల్లాపాల కోసం  అలవాటు పడుతున్నట్టు గా ! 
నాసికా పుటాలు అంటే నాస్ట్రిల్స్  : మీ మీద ఆసక్తి ఉన్న యువతి నాసికా పుటాలు అంటే నాసికా రంధ్రాలు, అప్రయత్నం గానే పెద్దవి అవుతాయి.  తీవ్ర మైన ఉత్తేజం పొందితే , ఇట్లా జరుగుతుంది.
ఇట్లా పెద్దవైన నాసికా పుటాలతో  పెద్దవైన కనుపాపలు ,  తడి ఆరుతున్న , వణుకుతున్న పెదవులు,  ఈ లక్షణాలు మీరు ఆమెలో గమనించితే ,  మీరు తక్షణమే కర్తవ్యోన్ముఖులు కావాలి ! 
వచ్చే టపాలో ఇంకొన్ని ఆమె దేహ బాషలు !  

ఆమె మనసు , దేహ భాష లో ఎట్లా తెలుసుకోవచ్చు ?3.

In ప్ర.జ.లు., మానసికం, Our minds on అక్టోబర్ 24, 2012 at 1:06 సా.

ఆమె మనసు , దేహ భాష లో ఎట్లా తెలుసుకోవచ్చు ?3.

ఆమె మనసు , సముద్రమంత  లోతైనది, విశ్వమంత  విశాలమైనది !  ఆమె మనసు తెలుసుకోవడం అంటే సాహసం చేయడమే ! మనం ఎంత తెలుసుకోవాలని ప్రయత్నించినా ,  ఆమె మనో సముద్ర  తీరాలలో గులక రాళ్ళు ఏరుకునే వాళ్ళమే !  కానీ మానసిక విశ్లేషకులు కొన్ని దేహ భాషా సూచనలతో ఆమె మనసు  కనుక్కోవచ్చు అని అంటున్నారు  ( సాహసం చేస్తున్నారు ! ).  మరి ఆ వివరాలు తెలుసుకుందాం !  
అతడి మనసు  ను అతడి దేహ భాషలో కేవలం పది పదిహేను  శరీర కదలికలతోనే అవగాహన చేసుకోవచ్చు కానీ ఆమె మనసు తెలుసుకోవాలంటే ఆమెలో , కనీసం ఒక యాభై శరీర కదలికలను మనం ఔపోసన పట్టాలి  అని మనో వైజ్ఞానికుల అభిప్రాయం ! 
మీరంటే ఆమెకు ఇష్టమని ఆమె దేహ భాషలోమరి  మీరు ఎట్లా కనుక్కోవచ్చు?: 
1.వాలు చూపులు : మీ మీద మనసు పడ్డ యువతి , మీరు , ఆమె ఉన్న ప్రదేశం లో ఎంత దూరం లో ఉన్నా ,  తన వాలు చూపులు వాడి గా చేసి మీ వైపు ఎక్కు పెట్టి చూస్తుంది ! 
ఆ చూపులు  విరి తూపులలా మీ మనసులో సుతి  మెత్తగా  గుచ్చుకోవలసిందే !  మీ లోని  ప్రణయ రక్తం బయటకు చిందాల్సిందే ! అంతే  కాక ఆమె మీరు తనను గమనిస్తున్నారో లేదో కూడా అవే వాడి చూపులతో మీకు తెలిసీ తెలియకుండా తను గమనిస్తూ ఉంటుంది !   ప్రత్యేకించి , ఆ చూపుల వాడి తో తన చిరు దరహాసాన్ని( అంటే ఓ స్మైల్  ) కూడా ‘ రంగరించి ‘  మీ వైపు వదిలిందంటే ,  మీ మనసు విరిగి రసామృత  భాండం  లో పడ్డట్టే ! 
2. మీ ‘  ప్రేమాయస్కాంతం వైపు ఆమె  రస రజను ‘ : అంటే మీరు ఉన్న స్థానం వైపు ఆమె కు తెలియకుండానే ! ఆమె ఆకర్షింప బడుతుంది. అంటే భౌతికం  గా ఆమె మీరు ఉన్న స్థానం దిశగా తిరగటమూ , లేదా జరగట మూ , లేదా కదలడమూ  చేస్తుంది.  టేబుల్ వద్ద కనుక కూర్చుంటే , ఆమె తన చేతులు ఆమె ముఖం క్రింద ఉంచి మీ వైపు ఆసక్తి కరం గా  చూస్తుంది. అదే టేబుల్ వద్ద ఆమె తన చేతులు కట్టుకుని కూర్చుంటే , మీ  మీద ఆమెకు ఆసక్తి లేదని తెలుసుకోవాలి !  ఆ సమయం లో ( మీకు ఆమె మీద ఇంకా  ఆసక్తి ఉంటే ! ) ఆమె గురించిన విషయాలూ , ఆమె జీవితం గురించీ ఉత్సాహం గా మాట్లాడి , ఆమెను కూడా మాట్లాడించ దానికి ప్రయత్నించండి !  అప్పుడు కూడా ఆమె మీ మీద , మీ మాటల మీదా ఏమాత్రం ఆసక్తి కనపరచక పొతే , ఎవరికీ వారే , యమునా తీరే ! 
వచ్చే టపాలో ఇంకొన్ని ఆమె మనసు దేహ బాసలు ! 

దేహ భాష ( బాడీ లాంగ్వేజ్ ).2.

In మానసికం, Our minds on అక్టోబర్ 23, 2012 at 6:55 సా.

దేహ భాష ( బాడీ లాంగ్వేజ్ ).2.

ముంజేతులు  పరిశీలించండి : 
సామాన్యం గా మీతో మాట్లాడే వాళ్ళు చేతులు కట్టుకుని మాట్లాడుతూ ఉంటే  వారు సామాజిక అంటే సోషల్ గా రిజర్వ్  గా ఉండడానికీ , ఎక్కువగా వారి గురించి చెప్పడానికి ఇష్ట పడకుండా ఉంటున్నట్టు అనుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అంతే  కాక వారు సోషల్ గా అంటే నలుగురితో ఉన్నప్పుడు  అన్  కంఫర్టబుల్  గా ఫీల్ అవుతున్నట్టు కూడా భావించ వచ్చు. కొందరు పురుషులూ , స్త్రీలూ కూడా వారి కాళ్ళను వారి భుజాల వైశాల్యం కన్నా ఎక్కువగా చాచి నుంచుంటే , వారు , వారి అధికారాన్ని , పవర్ నూ ఇతరులకు తెలియ చేస్తున్నారని గమనించాలి.
ఇంకొందరు ఇతరులతో ఉన్నప్పుడు వారి చేతులతో, వారి ముంజేతుల ను వారు తుడుచు కుంటూ ఉంటె ( తరచుగా ) వారు ఆ కలయిక తో సుముఖం గా లేరని గ్రహించాలి. ఆ సమయం లో వారు ‘ ఆ కలయిక ఎంత త్వరగా ముగుస్తుందో ‘ అనుకుంటూ ఉంటున్నట్టు ఆ ప్రవర్తన తెలియ చేస్తుంది.
కొందరు ఇతరులతో ఉంటున్నప్పుడు , లేదా ఇతరులు చెప్పేది వింటున్నప్పుడు , వారి ముంజేతులు వారి తల వెనుక భాగం మీద కానీ , లేదా వారి మెడ వెనుక భాగం మీద కానీ పెట్టుకుని ఉంటే , వారు ఇతరులు చెప్పేది  శ్రద్ధ తో వింటున్నట్టు అనుకోవచ్చు.అదే , వారు వారి చేతులను అంటే పిడికిలి బిచించి ఉంచితే , క్రోధం , విసుగు, తో నూ , లేదా అసహనం తోనూ మీరు చెప్పేది వింటున్నట్టు గ్రహించాలి.
నెర్వస్  గా ఉండడం ఎట్లా తెలుసుకోవచ్చు? :  కొందరు మీతో మాట్లాడు తూ ఉన్నప్పుడు వారి తల వెనుక భాగం లో ఉన్న జుట్టును వారి చేతులతో సవరిస్తూ ఉంటే  , మీరు చెప్పే విషయం వారి ఆలోచనలతో పొందిక లేనట్టు వారు అనుకుంటున్నట్టు గ్రహించాలి. మిమ్మల్ని ఇష్ట పడే సమయం లో కూడా ఇట్లా చేయ వచ్చు కొందరు. కొందరు కళ్ళజోడు పెట్టుకునే  అలవాటు ఉన్న వారు , అదే పనిగా వారి కళ్ళ జోడును సవరించుతూ ముక్కు మీదకు తోసుకుంటూ ఉంటె , వారు మీరు చెప్పేదాన్ని అంగీకరించట్లేదని గ్రహించాలి. కానీ యధాలాపం గా ఆ పని చేస్తూ ఉంటె , దానికి ప్రత్యెక మైన అర్ధాలు తీయడం అనవసరం.
కాళ్ళు : వడి  వడి గా పాద రక్షల శబ్దం టక టక మని చేసుకుంటూ నడిచి వచ్చే వారు , నెర్వస్ గా ఉన్నట్టూ, తొందరలో ఉన్నట్టూ , లేదా వారు ఏ  విషయానికో భయ పడుతూ ఉన్నట్టు అనుకోవచ్చు. అదే  సీటు మీద కూర్చుని కాళ్ళు టప టప  మని ట్యాప్  చేస్తూ ఉండే వారు , ఆ ప్రదేశం నుంచి వెళ్ళే తొందర లో అసహనం గా ఉంటున్నట్టు గ్రహించాలి. కానీ సీటు మీద కూర్చుని కాళ్ళు కట్టుకుని ఉన్న వారు సావధానం గా మీరు చెప్పేది వినడానికి ఓపికతో ఉన్నట్టు  అనుకోవచ్చు. మీరు మీ కాళ్ళు ట్యాప్ చేస్తూ ఎదురుగా కూర్చుని ఉన్న యువతీ కాళ్ళను కనుక తాకితే , వారికి  ఇష్టమైతే వారి కాళ్ళు ఆ ప్రదేశం లోనే ఉంటాయి !  వారు ఆ సమయం లో మీ ( కాళ్ళకు ) దూరం గా వారి కాళ్ళను జరుపుకుంటే , మిమ్మల్ని ( వారికి ) దూరం గా ఉండమని హెచ్చరిక చేస్తున్నట్టు  గ్రహించాలి.  కొందరు వారి కాళ్ళను  తమకు ఇష్టమైన వారి దిశగా పెడతారు. అంతే కాక  వారి కాళ్ళను ( వారికి ఇష్టమైన ) ఇతరుల కాళ్ళకు తరచూ తాకిస్తూ ఉంటారు. 
వచ్చే టపాలో మరి కొంత దేహ భాష ! 

దేహ భాష , ( బాడీ లాంగ్వేజ్ ) .1.

In మానసికం, Our Health, Our minds on అక్టోబర్ 21, 2012 at 6:05 సా.

దేహ భాష   ( బాడీ లాంగ్వేజ్ ) .1.

బాడీ లాంగ్వేజ్ లేదా దేహ భాష  మానవులు తమ శరీర కదలికలతోనూ, కళ్ళ  కదలికలతోనూ , ముఖంలో చూపించే హావభావాలతోనూ తమ  మనసులో భావాలను , మాట్లాడకుండానే ఎదుటి వారికి ఎట్లా తెలియ చేస్తారో తెలిపే ‘ భాష ‘ .జేమ్స్  బోర్గ్ అనే శాస్త్రజ్ఞుడి అంచనా ప్రకారం, మానవుల పరస్పర సంబంధాలు తొంభై మూడు శాతం కేవలం వారి దేహ భాష తోనూ , కేవలం ఏడూ శాతం మాత్రమె వారి మాటల ద్వారానూ తెలియ చేసుకుంటారు .వివిధ పరిశోధనల ప్రకారం , అరవై నుంచి డెబ్బై శాతం మానవుల కమ్మ్యునికేషన్స్ ,  దేహ భాష ద్వారానూ ,  మిగతా ముప్పై నుంచి నలభై శాతం మాత్రమె  మానవుల మాటల ద్వారానూ తెలుసుకోవచ్చు ఆని తేలింది. మానవులలోని అనేక లక్షణాలు కేవలం వారి దేహ భాష ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. ఆనందం , క్రోధం, విచారం , దుఖం , ఆశ్చర్యం , ఇట్లా అనేక భావాలు భాష తో అవసరం లేకుండా కేవలం దేహభాష ద్వారా కనుక్కోవచ్చు. ఇట్లా మన దేహం కదలికలనూ , ముఖ కవలికలనూ అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని కైనెసిక్స్  (  kinesics ) అని అంటారు. 
మనం ఇప్పుడు ఈ దేహ భాష లో కొన్ని అర్ధాలు పరిశీలిద్దాం ! 
1. ఇరువురి మధ్య దూరం : మీరు మీతో మాట్లాడుతున్న వారు మీకు ఎంత దగ్గర గా వస్తున్నారో గమనించండి.  సూత్రం:  మీ ఇరువురి మధ్య దూరం  పెరిగితే  వారు  కూడా  మీతో స్నేహానికి తొందర పడడం  లేదని గమనించాలి. ఇంకో విధం గా చెప్పుకోవాలంటే , వారు మీకు దగ్గర గా వచ్చి మాట్లాడడం చేస్తూ ఉంటె , మీ పొందు కోసం లేదా స్నేహం కోసం  ‘ చేతులు చాస్తున్నారని ‘ అనుకోవచ్చు.  ఇంకో అడుగు మీరు నిజం గానే ముందుకు వేశి ఎదుటి వారి తో మాట్లాడడానికి , లేదా సమయం గడపదానికీ మీరు ప్రయత్నించారనుకోండి . ఆ సమయం లో ఎదుటి వారు కూడా అక్కడే ఉండి  కానీ, మీకు దగ్గర గా జరిగి కానీ మీతో మాట్లాడడం చేస్తూ ఉంటె  వారు మీకు దగ్గరగా  ఉండడానికీ , మీ స్నేహానికీ  సుముఖత గా ఉన్నట్టు భావించ వచ్చు.  ఈ రకం గా దగ్గర అవుతే పొందు కోరుతూ ఉన్నట్టు అనుకోవడం , వివిధ దేశాల లో ఉన్న ఆచార వ్యవహారాల మీద కూడా ఆధార పడి ఉంటుంది. 
2. తల గమనించండి : అంటే ఎదుటి వారి హెడ్  పొజిషన్ ఎట్లా ఉంటుందో గమనించండి: కొంత వంచిన తలతో మీతో ఎవరైనా మాట్లాడుతుంటే , వారు మీతోనూ , మీ విషయాలనూ సానుభూతి తో అర్ధం చేసుకోడానికే ప్రయత్నిస్తున్నారని అనుకోవచ్చు. వారు వారి తలను వంచి మీవైపు చూస్తూ మీతో ఒక చిరు మంద హాసం చేస్తే , వారు మీతో కొంత చిలిపి గా కూడా ఉంటున్నట్టు అనుకోవచ్చు.  అట్లా కాకుండా తలను ముందుకు వంచితే , అది చాలా అర్ధాలకు తావిస్తుంది.  వినయం తో నూ , లేదా నేర భావనతోనూ , లేదా బిడియం తోనూ కూడా తలను ముందు కు వంచినట్టు అనుకోవచ్చు. ఈ పరిస్థితి కూడా వివిధ దేశాల ఆచార వ్యవహారాల మీద ఆధార పడి ఉంటుంది. మీరు ఏదైనా చెప్పినప్పుడు ఎదుటి వారు తల ముందుకు వంచితే , మీరు చెప్పినది వారికి అర్ధం కాక తికమక పడుతున్నట్టూ , లేదా ఆ విషయం మీద ఆలోచిస్తున్నట్టూ కూడా అనుకోవచ్చు. మీరు యువకుడైతే , మీ ఎదురుగా మీ దగ్గరగా ఉన్న అమ్మాయి ముందుకు తల వంచి కొద్దిగా చిరునవ్వు నవ్వితే , ఆమె కు  మీతో పొందు ఇష్టమైనట్టు అనుకోవచ్చు. ( కనీసం తాత్కాలికంగా అయినా ! )  ( పైన ఉన్న చిత్రం చూడండి )
3. కళ్ళు :  మన హావ భావాల ప్రకటన లో మన కళ్ళు చాలా ముఖ్యమైనవి.  అనేక రకాల భావనలు , మాటలతో పని లేకుండా , కేవలం మన కళ్ళతో నే ఎదుటి వారికి తెలియ చేయ వచ్చు. మీ ఎదురు గా ఉన్న వారు పక్క చూపులు చూస్తూ ఉంటె , వారు  నెర్వస్ గా ఉన్నారనీ , లేదా వారి దృష్టి వేరే వైపుకు మళ్ళింది అనీ , లేదా వారు మీతో అబద్ధాలు ఆడుతున్నారనీ కూడా అనుకోవచ్చు.  అట్లాగే నేల  వైపు చూస్తూ ఉంటె కూడా వారు బిడి యస్తులనీ , లేదా వారు ఎమోషనల్ గా అప్సెట్  అయ్యారనీ కూడా అనుకోవచ్చు.అందుకే అంటూ ఉంటాము ‘ వాడు ఏంటో  నేల  చూపులు చూస్తున్నాడు ‘ అని ( అంటే ‘ వాడి  ప్రవర్తన సందేహ కరం గా ఉందని అర్ధం వచ్చేట్టు అంటాము ) 
కళ్ళు చెప్పే భావనలు మన తెలుగు సినీ కవులకు తెలిసినంతగా ఎవరికీ తెలియదంటే ఆశ్చర్య పడనవసరం లేదు కదా ! 
ఉదా:  ‘ నీ కళ్ళు చెపుతున్నాయీ నను ప్రేమించావనీ !  అని ఒక పాట .  కనులు కనులు కలిసెలే  , కన్నె మనసు తెలిసే లే , విసురులన్ని పై పై నే అసలు మనసు తెలిసే లే ! అనీ ఇట్లా అనేకమైన పాటలు ఉన్నాయి. మీకు సమయం ఉంటె , పాటలు వినండి , ఇంకా సరదా గా యు ట్యూబ్  లో ఆ పాటలు చూస్తూ కూడా వినండి. 
వచ్చే టపాలో  బాడీ లాంగ్వేజ్ గురించి ఇంకొంత !
ఈ లోగా మీ అభిప్రాయాలు కొంత తెలియ చేయండి.! 

దేహ భాష ( బాడీ లాంగ్వేజ్ ):

In ప్ర.జ.లు., మానసికం, Our minds on అక్టోబర్ 20, 2012 at 1:35 సా.

దేహ  భాష ( బాడీ లాంగ్వేజ్ ):

 

 
ప్రశ్న : బాడీ లాంగ్వేజ్ , అదే  అచ్చ తెలుగులో దేహ భాష  అంటే ఏమిటి ?
జవాబు: మన శరీరం మనకు తెలియకుండా మన గురించి ఎదుటి వారికి  తెలియ చేస్తూ ఉంటుంది. మన నడక, మన చేతి కదలికలూ , మన ముఖం మీద కనపడే మన హావ భావాలూ , ఇవన్నీ  కూడా మన గురించి ఎదుటి వారికి తెలియచేస్తాయి.ఇక్కడ గమనించ వలసినది , మనం ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడకుండా నే, మన గురించి తెలియ చేస్తూ ఉంటామన్న మాట. దీనినే దేహ భాష లేదా బాడీ లాంగ్వేజ్  అంటారు. ఈ బాడీ లాంగ్వేజ్ నిత్య జీవితం లో  మనకు ఎంతో  ముఖ్యం.విద్యార్ధ్లులకు లిఖిత పరీక్షల తరువాత , మౌఖిక పరీక్ష సమయం లో , ఆ తరువాత ఉద్యోగాల వేట లో ఉండే ( అనేక ? !!! ) ఇన్తర్వ్యూ  లలోనూ , బాడీ లాంగ్వేజ్ ప్రాముఖ్యత  ఎంతో  ఉంది. ( లంచాలు ఇచ్చి తెచ్చుకునే ఉద్యోగాల ఇంటర్వ్యూ  లలో ఎక్కువగా ప్రయాస పడనవసరం లేదు , అంటే  అసలు ‘బాడీ ‘ ఇంటర్వ్యూ  లో లేక పోయినా ఉద్యోగాలు వస్తాయి కదా ! )
అట్లాగే  ఒక యువకుడు , యువతి తో పరిచయం   అవుతున్నప్పుడూ ,  అట్లాగే  యువతి , యువకుడి తో  స్నేహం కోరుతున్నప్పుడూ ,  టీచర్లు , లెక్చరర్లు  పాఠాలు చెపుతున్నప్పుడూ కూడా , ఈ బాడీ లాంగ్వేజ్ చాలా ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తుంది.ఇక నటులు , నటీ మణులు కావాలనుకునే వారికి ఈ బాడీ లాంగ్వేజ్ గురించి ప్రత్యేకం గా చెప్పనవసరం లేదు , ఎందుకంటే , వారు బాడీ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోకుండా  నటనకు పనికి రారు కదా అప్పుడు వారితో సినిమా తీస్తే  వారే  పెట్టుబడి పెట్టి తీసినది గా మనం సులభం గా అర్ధం చేసుకోవచ్చు కదా ! 
మనం  సామాన్యం గా అంటూ ఉంటాము , ‘ వాడు ఏంటో కొండ ముచ్చు లా కూర్చున్నాడు ‘ ! అని. అంటే కోతులు, కొండముచ్చులూ కొండల మీద ఈ కదలికా లేకుండా కూర్చుంటూ ఉంటాయి. అంటే మన హావ భావాలూ , శరీర కదలికలూ మనకు జీవం పోస్తాయి, కేవలం చెట్లూ చేమలూ లాగా కాకుండా !  బాడీ లాంగ్వేజ్ లేకపోతే మనం కూడా ( ?!!! ) 
ప్రేమ భావనలూ , కామ భావనలూ , స్నేహ భావనలూ కూడా నోటి భాష  అవసరం లేకుండానే , మనం తెలుసుకోవచ్చు కదా కేవలం బాడీ లాంగ్వేజ్ , అదే దేహ భాష ను తెలుసుకుంటే ! 
మరి ఈ బాడీ లాంగ్వేజ్ గురించి వచ్చే టపా నుంచి వివరం గా తెలుసుకుందాము ! 
 
%d bloggers like this: