Our Health

Archive for మార్చి, 2014|Monthly archive page

ఉండే చోటు మీద మమకారం .4.

In ప్ర.జ.లు., మన ఆరోగ్యం., మానసికం, Our Health, Our minds on మార్చి 9, 2014 at 11:16 ఉద.

ఉండే చోటు మీద మమకారం . 4. 

ఉండే చోటు మీద మనకు ఏర్పడే మమకారం , కేవలం ఆ స్థానం మీదనే కాక , అక్కడ మనం, అక్కడి వ్యక్తులతో కలిగి ఉన్న పరిచయాల మీద కూడా ఆధార పడి ఉంటుందని సామాజిక శాస్త్ర వేత్తల అభిప్రాయం. అనేక మంది శాస్త్ర వేత్తలు ,  ఈ  మమకారం , ప్రధానం గా అక్కడి సమాజం తో మన సంబంధాల మీదా , ఆ తరువాత ఆ స్థానం మీదా ఆధార పడి ఉంటుందని విశద పరిచారు ! 

ఒక ప్రాంతం లో లభించే వసతులూ , అవి ఎంత వరకూ మనం అనుభవిస్తున్నాం అనే విషయాలు కూడా మన మమకారాన్ని , ప్రభావితం చేస్తాయి !  మనకు ఆ ప్రాంతం లో వివిధ కారణాల వల్ల అనేక వత్తిడులను కనుక భరించాల్సి వస్తే , ఆ అనుభవాలు , మనకు, ఆ ప్రాంతం మీద ఏవగింపు కలిగిస్తాయి ! ఆ ప్రాంతం నుంచి ఇంకో చోటికి వెళితే బాగుంటుందేమో అన్న భావన కలిగిస్తాయి !  ఈ వత్తిడులు ,  భౌతికం గా ఉండే ఆవాసం సరి అయినది కాక పోవడం వల్ల కానీ, లేదా అక్కడి వ్యక్తులతో మనం సత్సంబంధాలు ఏర్పరుచుకోలేక పోవడం వలన కానీ అవవచ్చు !  
ఏ కారణాల యినా కూడా , మానవులలో  పరిణామం చెందుతున్న ఈ  ఎటాచ్ మెంట్ స్వభావం , చిన్న తనం నుంచీ వారికి ఉండే గుణాల పరిణామే అని కూడా సామాజిక శాస్త్ర వేత్తలు అభిప్రాయ పడతారు ! పుట్టిన తరువాత నుంచీ , మానవులు సహజం గా , ఒక స్థిరమైన ‘ ఆలంబన ‘ కోసం పరితపిస్తారు ! అంటే, తమను జాగ్రత్త గా చూసుకునే వారి కోసం !  జననం ముందూ , అంటే పిండ దశలో గర్భం లోనూ , జననం తరువాతా , ఈ బాధ్యత సమర్దవంతం గా చేయగలిగేది , ఒక్క తల్లి మాత్రమే !  తల్లి ఒడి లో పిల్లలు పొందే ఆనందమూ , భద్రతా భావమూ , ఇంకెక్కడా  వారికి దొరకదు !  ఆ స్థిరమైన ఆలంబన ఏర్పడితే , అక్కడ నుంచి పిల్లలు తమ పరిసరాలను పరిశీలించడమూ , ఆ పరిసరాలను గురించి అవగాహన ఏర్పరుచుకోవడమూ చేస్తారు !  అంటే ,  వారి తల్లి ( దండ్రుల ) ‘ కను సన్నల ‘ లోనే , తమ పరిసరాలను కూడా గమనించడం అలవాటు చేసుకుంటారు ! అట్లాగే , వారి పెరిగి పెద్దయాక కూడా , ఒక స్థిరమైన ఆలంబన ఏర్పరుచుకుని , పరిసరాలను అర్ధం చేసుకోవడమూ , వాటితో తమ సంబంధాలను ఏర్పరుచుకోవడమూ చేస్తారు !   ఈ దశలో కూడా , వారికి  ఎటాచ్ మెంట్ ఫిగర్స్ ఉంటారు !  అంటే , చిన్న తనం లో తమకు ఏర్పడిన  ఎటాచ్మెంట్ తల్లి దండ్రులతో అయితే , వారు పెరిగే వయసులో కూడా , ఆ రకమైన ఎటాచ్ మెంట్ వ్యక్తులు లేదా ఫిగర్స్ కోసం  అప్రయత్నం గానే వెదుకుతూ ఉంటారు !  అట్లాంటి వ్యక్తులు తారస పడితే , వారి  లక్ష్యాలు సులభం అవుతాయి ! అంటే , వారు స్కూల్ లో ప్రవేశించ గానే ,  వారి తల్లి దండ్రుల లాంటి భావన కలిగించే ఉపాధ్యాయుల సమక్షం లేదా పర్యవేక్షణ లో , వారు ఎక్కువ ప్రభావ శీలురవుతారు ! అట్లా కాక , వారి తల్లి దండ్రుల  వ్యక్తిత్వానికి పూర్తి గా విరుద్ధం గా , క్రూర ప్రవర్తన కలిగి , విద్యార్ధులను  తీవ్రం గా మందలిస్తూ , దండించే వారి లో ‘ ఎటాచ్ మెంట్ ఫిగర్ ‘ అదృశ్యం అయి ,  వత్తిడి కి లోనవుతారు ! అభద్రతా భావన కు గురవుతారు !  వారు చేయవలసిన ఇతర పనులు, అంటే ఇక్కడ చదువుకోవడంలో  , ఆసక్తి చూపరు !
మానవులు పెరుగుతున్న కొద్దీ , ఒక స్థిరమైన స్థానం కోసం కూడా వెదుకుతూ ఉంటారు !  ఆ స్థానాన్ని ఒక  ‘ స్థావరం ‘ అంటే,  ‘ సెక్యూర్ బేస్ ‘ గా చేసుకుని , తమ పరిసరాలను పరిశీలించడ మూ , తమ చుట్టూ ఉన్న సమాజం తో సంబంధాలు ఏర్పరుచుకోవడం  చేస్తారు !  వారు ఉండే చోటు ఒక ‘ తల్లి ఒడి ‘ కావాలని ఆశిస్తారు  ! 
ఈ విధం గా , ప్రతి వ్యక్తి కీ ,  ఎటాచ్ మెంట్ ఫిగర్స్ తో పాటు గా , తాము అభిమానించే , లేదా మమకారం ఏర్పరుచుకున్న ఒక స్థానం కూడా  ఉంటుంది, వారి జీవితం లో ఏదో ఒక దశ లో’   అనే పరిశీలన తో చాలా మంది శాస్త్ర వేత్తలు అంగీకరిస్తారు ! 
 
వచ్చే టపాలో ఇంకొన్ని సంగతులు ! 

 

ఉండే చోటు మీద మమకారం.3.

In ప్ర.జ.లు., మన ఆరోగ్యం., మానసికం, Our Health, Our minds on మార్చి 2, 2014 at 2:37 ఉద.

ఉండే చోటు  మీద  మమకారం.3. 

 
ఉండే చోటు మీద, మమకారం ఎట్లా ఏర్పడుతుందో  చూద్దాము ! 
ఒక ప్రదేశం లో కొంత కాలం ఉండడం , లేదా ఉంటుండడం జరిగితే , ఆ ప్రదేశం మీద ప్రేమ ఏర్పడుతుంది , ఆపేక్ష ఏర్పడుతుంది ! ఇఫు తువాన్ అనే శాస్త్రజ్ఞుడు , ఈ పరిస్థితి కి ‘ టోపో ఫిలియా’   అని పేరు పెట్టాడు ! కంగారు  పడ నవసరం లేదు, పేరు ను చూసి ! టోపో  = అంటే ఒక ప్రదేశం అని ఫిలియా = అంటే ఇష్టం అనీ అర్ధం ! అంతే ! అంటే, ఈ పరిస్థితి లో మానవులకు ,  ఒక ప్రాంతం లో ఉండడం జరిగిన తరువాత , వారు , ఇతర ‘ ఏ ‘ ప్రాంతాలకు వెళ్లి ఉంటున్నా కూడా , వారికి అంతకు ముందే నచ్చిన ప్రాంతానికి వెళదామనే ఆసక్తి కలుగుతుంది !  ఆ ఆకాంక్ష పెరుగుతుంది !
ఆ చోటి స్మృతులు : 
ఒక చోట కొంత కాలం ఉండడం వల్ల కలిగే అనుభూతుల జ్ఞాపకాలు , ఉదాహరణకు : ఒక ప్రాంతం లో ఉంటూ ఉంటే , ఆ ప్రాంతం లో ఉంటున్న ఇతర వ్యక్తులతో , తమకు కలిగిన అనుభవాలు కూడా వారికి , ఆ ప్రాంతం తో ఒక బంధం ఏర్పరుచుతాయి ! అంటే , ఒక చోటు మీద ఆపేక్ష , లేదా ఎటాచ్ మెంట్ , కేవలం ఆ స్థానానికే పరిమితం అయి ఉండదు ! ఫలానా ప్రాంతం లో తమ జీవితం ఎంతో ప్రశాంతం గా గడచిందనీ , లేదా  అక్కడి మనుషులు ఎంతో మంచి వాళ్ళనీ , తమతో స్నేహ పూర్వకం గా ఉండడమే కాకుండా , తమకు  సమస్యలు ఏర్పడినప్పుడు , తమ వంతుగా , సహాయం కూడా చేశారనీ కూడా , ఆ అనుభవాలను గుర్తు తెచ్చుకుంటూ ఉండడం సహజమే ! 
ఇంతే కాకుండా  ‘ నేను పట్నం మనిషినే ‘ అని కానీ ‘ నేను టౌను మనిషిని ‘ అనుకోవడం కానీ జరిగినప్పుడు , వారు కేవలం ఒక్క పట్నాన్నే కాకుండా , తాము  ఏ పట్టణం లోనైనా నివశించడం ఇష్ట పడే వారిమని తెలియ చేస్తున్నట్టే !  అంటే , వారు ,  పట్నం లో ఉండే   అనేక వసతులకు  అలవాటు అవడమూ , ఇష్టమవడమూ , జరుగుతుంది ! ఉదా: ప్రస్తుతం , హైదరాబాదు లో , వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చి ఉంటున్న వారికి , ఆ రకమైన అనుభూతులు ఏర్పడడానికి కారణం అదే !   వారు , వారి అనుభవాలను ఎప్పుడూ , రాజకీయాలకు అతీతం గా, వారి మనసులలో పదిల పరుచుకుంటారు ! జరుగుతున్న మార్పులు వారిని ప్రభావితం చేస్తున్నది కూడా అందుకే !  
ఆ చోటి ప్రవర్తన : అంటే మనం , మనకు నచ్చిన ప్రాంతాన్ని మళ్ళీ దర్శించినప్పుడు , మనం పొందే వివిధ అనుభూతులు , అనుభవాల కలయికే , మన ప్రవర్తన లో కనిపిస్తుంది ! మనకు ఇష్టం ఉన్న ప్రాంతానికి , ఉదాహరణకు , మన సొంత ఊరు, కొంత కాలం తరువాత  వెళ్ళినప్పుడు , మనకు తెలియకుండానే , మంచి అనుభూతులు పొందుతాము ! ఎక్కడ లేని ఉత్సాహం వస్తుంది , మనకు !  చలాకీ గా తిరుగుతాము ,అక్కడి  మనుషులను కలుస్తాము కూడా ! ఆనందం గా  గడుపు తాము ! దీనినే నాస్టాల్జియా అని కూడా అంటారు ! అంటే , గత అనుభవాలను గుర్తు చేసుకుంటూ ,  ఆనందానుభూతులు పొందడం ! 
అందుకే , ప్రకృతి వైపరీత్యాలు సంభవించినప్పుడు , ఒక చోట ఉన్న ప్రజలు , ఇంకో చోట పునరావాసం చేసుకుంటున్నప్పుడు , ఈ రకమైన ఎటాచ్ మెంట్ , లేదా ఆపేక్షను చూపడమే కాకుండా ,  ఆ అనుభవాలు పొందిన తమ ప్రాంత ప్రజలతో , వాటిని పంచుకుంటారు కూడా ! 
 
వచ్చే టపాలో ఇంకొన్ని సంగతులు ! 
 
%d bloggers like this: