Our Health

చదువుకోవడం ఎట్లా ? టపాలన్నీ,సంగ్రహం గా, నోట్సు రూపం లో !

In ప్ర.జ.లు., మన ఆరోగ్యం., మానసికం, Our Health, Our minds on డిసెంబర్ 29, 2013 at 8:54 ఉద.

చదువుకోవడం ఎట్లా ? టపాలన్నీ,సంగ్రహం గా, నోట్సు రూపం లో ! 
ఈ టపాలో కొత్త విషయాలు కాకుండా , చదువుకోవడం గురించి న ఇప్పటి వరకూ ఉన్న టపాలన్నింటి నుంచీ సంగ్రహం గా నోట్సు రూపం లో  ఇవ్వడం జరుగుతుంది !  ఈ నోట్సు  జ్ఞాపకం ఉంచుకుంటే , విద్యార్ధులందరికీ ఎంతో ఉపయోగ కరం !  మీరు  మీ పాఠాలు చదువుకునే సమయం లో కూడా ఇట్లా నోట్సు రాసుకోవడం వల్ల కలిగే ఉపయోగాల గురించి మీకు ఒక అవగాహన ఏర్పడుతుంది !  ఒక్కో టపా లో చూసిన వివిధ  చిత్రాలను కూడా, మీరు  నోట్సు పక్కన ‘ నోట్ ‘ చేసుకోవచ్చు ! తరువాత గుర్తు చేసుకోడానికి ఉపయోగ పడతాయి చిత్రాలు కూడా ! విజయోస్తు ! 
1 నుంచి 5 చదువుకోవడం ఎట్లా?  అనే విషయం గురించి పరిచయం ! 
చదువుకోవడం ఎట్లా ?2.
సమయం, స్థానం, చూసుకుని, దీక్ష తో  చదువుకో ! 
నీ జీవిత గమ్యాన్ని , సమయానికే చేరుకో !
దిశా నిర్దేశనం ! 
6. ఆలస్యం , అమృతం ,విషం ! 
7. ప్రతి పనికీ, వేసుకో పధకం ! 
నీ జీవితం లో, నీవే  ప్రధమం ! 
పధకం చేస్తుంది , 
నీ లక్ష్యం, సుగమం ! 
చదువుకోవడం ఎట్లా ?8. చదువుకు పధకమేమిటి ?
టైం చార్ట్ వేసుకోవడం :
ఇప్పుడు మీ చదువు లక్ష్యాలు నిర్ణయించు కోండి :  
మరి సమయం అంతా చదువు కేనా ? :
చదవడం ఎట్లా ? 9. సమయ పాలన ! ( టైం మేనేజ్ మెంట్ )
మరి నోట్స్ తీసుకోవడం లో జరిగే లాభం ఏమిటి ? : 
చదువుకోవడం ఎట్లా ? 10. నోట్స్ ఎందుకు రాసుకోవాలి ?
చదువు కోవడం ఎట్లా ? 10. సమయ పాలన. ( టైం మేనేజ్ మెంట్ )
1. మొదట ఎంత సమయం , ఏ సబ్జెక్ట్ కు వినియోగించాలి అనే విషయం నిర్ణయించు కున్నాక , ఆ విషయాలు విపులం గా ఒకే చోట మీకు గుర్తు గా ఉండే చోట నోట్ చేసుకోండి.
2. వేటికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి ?:
3. స్కూల్ లోనూ , కాలేజీలో నూ ఉండే వివిధ వ్యాపకాలకు సిద్ధ పడండి ! :
మీ చదువును, కేంద్ర బిందువు గా చేసుకోండి !  
చదువు కోవడం ఎట్లా ? 11. సమయ పాలన లో మిగతా విషయాలు ! 
మరి చదువుకునేందుకు, చోటు ఎట్లా ఉండాలి ?
కలిసి చదువుకుంటే, కలిగే ( చెడు ) ప్రభావాలు ఏమిటి ? : 
చదువుకోడం ఎట్లా? 13. నోట్స్ ఎట్లా తీసుకుంటే ఎక్కువ ఉపయోగం ?
కావలసినవి : చిన్న క్లాసులలో :
పెద్ద క్లాసులు , లేదా కాలేజీ లో లెక్చర్లకు :
శ్రవణ కుమారులవ్వాలి, విద్యార్ధు  లందరూ ! :
మీదైన శైలి ని  అభివృద్ధి చేసుకోండి ! ( అదరాలి మీ స్టైల్ !  )  : 
చదువుకోవడం ఎట్లా ? 14. నోట్సు రాసుకోవడం ఎట్లా ? 
పోలికలు మంచిదే ! 
సమీక్షించడం ( రివ్యూ ) , మళ్ళీ మళ్ళీ రాసుకోవడం ! మెరుగులు దిద్దడం :
నోట్సు   తీసుకోవడం ఎప్పుడూ, ఒక పధ్ధతి గా ఎట్లా చేయాలో సులభం గా గుర్తుంచు కోవడానికి    5R లు అంటే అయిదు R లు :  Record,Reduce, Recite, Reflect, and Review  ఉపయోగ పడతాయి , విద్యార్ధి జీవితం లో !
చదవడం ఎట్లా ? 15/ 16. పాఠ్య పుస్తకాలు  సులభం గా అర్ధం చేసుకోవడం ఎట్లా ?
S Q R 4. ( R4= RRRR ) ?
చదువుకోవడం ఎట్లా ? 17. పరీక్షల ముందు ఎట్లా చదివితే  ఎక్కువ లాభం ?
మరి పరీక్షలు కొద్ది నెలలో , కొన్ని వారాలో ఉన్నప్పుడు ఎట్లా చదవాలి ?
1. పద-చిత్రాల జత : అంటే ఇమేజ్ -వర్డ్  అసోసియేషన్ : 
చదువు కోవడం ఎట్లా ? 18. పరీక్షల ముందు ఎట్లా చదివితే ఎక్కువ లాభం ?
చూడకుండా రాసి , తరువాత పోల్చడం :
కధ చెప్పడం :  అంటే స్టోరీ టెల్లింగ్ :
చదువుకోవడం ఎట్లా? 18. పరీక్షల ముందు ఎట్లా చదివితే ఎక్కువ లాభం ?
సంక్షిప్తాక్షరాలూ , పొట్టి పదాలు :  దీనినే ఆంగ్లం లో నెమొనిక్స్ , యాక్రోనిమ్స్ అని కూడా అంటారు ! 
చదువు కోవడం ఎట్లా ? 18. పరీక్షల ముందు ఎట్లా చదివితే ఎక్కువ లాభం ?
చూడకుండా రాసి , తరువాత పోల్చడం :
కధ చెప్పడం :  అంటే స్టోరీ టెల్లింగ్ :
చదువుకోవడం ఎట్లా ? 20. మరి పరీక్ష రోజున, ఏం చేస్తే ఎక్కువ లాభం ?
1. పరీక్ష ల కోసం తీసుకునే జాగ్రత్తలు , పరీక్ష ముందు రోజు నుంచే ప్రారంభం చేయాలి , తప్పని సరిగా !  పరీక్ష ముందు రోజు రాత్రి కనీసం 7 నుంచి 8 గంటలు తప్పని సరిగా నిద్ర పోవాలి , ఎట్టి పరిస్థితి లోనూ !
చదువు కోవడం ఎట్లా ? 20. పరీక్షల ముందు ఎట్లా చదివితే ఎక్కువ లాభం ?
ఎనాలజీ లేదా సామ్యాల తో చదవడం : 
ఆంటోనిమ్స్  :
సినానిమ్స్ :
పదే పదే వల్లె వేయడం అంటే రిపిటీషన్ : 
ఏ పధ్ధతి ఉపయోగించాలి ? :
అదే విధం గా చదువులోనూ , లక్ష్యం : నేర్చుకోవడం , పరీక్షలలో అత్యున్నత మార్కులు సాధించడం  మీదనే విద్యార్ధి దృష్టి ఎప్పుడూ కేంద్రీకరించాలి ! ఆ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడానికి , తనకు ఏ  పధ్ధతి వీలు అయితే దానిని అనుసరించ వచ్చు !
చదువుకోవడం ఎట్లా? 22. పరీక్ష రోజున ఏం చేస్తే ఎక్కువ లాభం ?
 రాత పరికరాలు సిద్ధం చేసుకోవడం :  
ఆహారం, నీరూ :
పరీక్షా పధ్ధతి గురించి ముందే తెలుసుకోవడం :
చదువుకోవడం ఎట్లా ? 23. పరీక్ష సమయం లో ఏం చేస్తే, ఎక్కువ మార్కులు వస్తాయి  ?
1. ప్రశ్నా పత్రం లో ఉన్న సూచనలూ , నిబంధనలూ శ్రద్ధ గా చదివి , సందేహాలుంటే , మొహమాట పడకుండా , ఇన్విజిలేటర్ ను అడగాలి !
2.  శ్వాస సహజం గా తీసుకోవడం మర్చి పోకూడదు ! :
3. పశ్నా పత్రాన్ని సర్వే చేయడం ! :
4. ప్రతి ప్రశ్ననూ, తప్పని సరిగా, విపులం గా చదవాలి :  
చదువుకోవడం ఎట్లా ? 24. పరీక్ష సమయం లో , ఎక్కువ మార్కుల కోసం,  ఏం చేయాలి ?
వ్యాస పధ్ధతి లో రాసే జవాబులకు :
మల్టిపుల్ చాయిస్ ప్రశ్నలూ , నిజం – తప్పు ( ట్రూ ,ఫాల్స్ ) ప్రశ్నల కు సమాధానాలు రాసే సమయం లో కూ
పరీక్ష హాలు లో, ఇతర విద్యార్ధులను  పట్టించు కోక పోవడం : 
చదువుకోవడం ఎట్లా ? 25. పరీక్షలయాక,  కర్తవ్యం ఏమిటి ?
గతం గతాహి :
పరీక్ష ఫలితం విఫలం అయితే, అంటే, ఫెయిల్ అవుతే ! :  ఏ మాత్రం విచారించకండి !  కొంత నిరుత్సాహం ఉండడం సహజమే ! కానీ ఆ నిరుత్సాహం, తాత్కాలికమే అవ్వాలి !  నిరాశా నిస్పృహలకు లోనవ్వ కూడదు ! 
చదువుకోవడం ఎట్లా ? 26. పరీక్షలయ్యాక కర్తవ్యం ఏమిటి ? (2)
చదువుకోవడం ఎట్లా ?27.   విద్యార్ధులూ – వత్తిడీ ( స్ట్రెస్ )
మరి సహజమైన స్ట్రెస్ కూ , హాని కరమైన ( డి ) స్ట్రెస్ కూ తేడా ఎట్లా కనుక్కోవాలి ? 
ఈ రకమైన స్ట్రెస్ ను వదిలించుకోడానికి మార్గం లేదా ? 
చదువుకోవడం ఎట్లా? 28. వత్తిడి కి చికిత్స ఏమిటి? 
1. బాగా ఊపిరి తీసుకోవడం అంటే డీప్ బ్రీదింగ్ : 
మరి ఈ ఊపిరి తీసుకోవడం ఎట్లా చేయాలి ?
సీన్ మార్చడం :
ఉత్పత్తి ఎక్కువ చేయడానికి , విరామం తప్పని సరి :
చదువుకోవడం ఎట్లా?. 29. వత్తిడి నివారణకు, దీర్ఘ కాలిక పధకం ఏమిటి?
1. వత్తిడి లక్షణాలు గమనించడం :  
2. చంకింగ్ chunking  తో వత్తిడి తగ్గించుకోవడం ! :
3. పనులు దాట వేయడం, అంటే వాయిదా వేయడం మానుకోవాలి :
4. వీలు కాదని చెప్ప గలగడం :  
5. ఆరోగ్యం అశ్రద్ధ చేయకూడదు : సమ తుల్యమైన  ఆహారం, వ్యాయామం , వ్యసనాలకు దూరం , దైవ ప్రార్ధన , నిద్ర. 
30. మరి, మానవ మెదడు సామర్ధ్యం  ఏమిటి? 
31. మన మెదడు లో జ్ఞాపకాలు, ప్రధానం గా రెండు రకాలు గా నిక్షిప్తం చేయబడి ఉంటాయి ! ఒకటి తాత్కాలిక జ్ఞాపకాలు, రెండు శాశ్వత జ్ఞాపకాలు !
1. తాత్కాలిక జ్ఞాపకాలు, దీనినే వర్కింగ్ మెమరీ లేదా, షార్ట్ టర్మ్ మెమరీ అని కూడా అంటారు , కొన్ని స్వల్పమైన తేడాలతో !  
2. శాశ్వత జ్ఞాపకం లేదా పర్మనెంట్ మెమరీ లేదా లాంగ్ టర్మ్ మెమరీ: 
చదువుకోవడం లో, నేర్చుకోవడం లో ఏ జ్ఞాపకాలు ముఖ్యం ?: 
32. చదువుకోవడం ఎట్లా?32. వర్కింగ్ మెమరీ ఎట్లా పెంపొందించు కోవచ్చు ?
1. సెంట్రల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ : 
2. ఫోన లాజికల్ లూప్ : అంటే  శబ్ద గ్రాహక వలయం : 
3. విజియో స్పేషియల్ స్కెచ్ ప్యాడ్ :
4.  ఎపిసోడిక్ బఫర్ :  
 సెంట్రల్ ఎగ్జిక్యూటివ్  సరిగా పనిచేయాలంటే ఏకాగ్రత అనివార్యం !
చదువుకోవడం ఎట్లా ? 33. వర్కింగ్ మెమరీ ని పెంచుకోవడం ఎట్లా ?
1. చంకింగ్: 
2. మెమరీ గేమ్స్ :
3. పలు రకాలైన  ప్రేరణ సాధన చేయడం :
4. వత్తిడి నివారణ చర్యలు పాటించడం : 
చదువుకోవడం ఎట్లా ? 34/35

1. శ్రద్ధా శ్రవణం ( యాక్టివ్ లిజనింగ్ ) :  

2. నోట్సు చదివే సమయం లో వివిధ పద్ధతులను అనుసరించడం !
3. ఫ్లాష్ కార్డులు ఉపయోగించడం : 
4. క్రమం గా చదువుకోవడం : 
5. మెదడు ఆరోగ్యం చూసుకోవాలి : 
వచ్చే టపాలో ఇంకొన్ని సంగతులు ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

Connecting to %s

%d bloggers like this: